HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

BODIL KIRSTINE SCHREE

- født 1767 - død 1816 --- gift med Saxo Ascanius -


BODIL KIRSTINE SCHREE var søsterdatter til:

Else Cathrine Sørensen, gift Hansen, var tip-tip-oldemor til ASMUS, mor til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, mormor til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og oldemor til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tipoldemor til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.


BODIL KIRSTINE SCHREE var datter af Elisabeth Pedersdatter Sørensen og Købmand i Holstebro Niels Thomsen Schree.

Hun blev født i 1767, omkring den den 23. Juni, men desværre gik forløsningen ikke godt og på denne dag døde hendes mor, antagelig under fødslen.

Men den lille pige overlevede, blev hjemmedøbt, og derpå bragt i kirke samme dag som hendes kun 25 år gamle mor blev begravet den 27. Juni 1767.

I Holstebro Kirke blev den lille Bodil Kirstine, opkaldt efter Niels' mor, frembåren "at læses over", som kirkebogsføreren formulerer det. Det var Mads Borchs kone Else LasDatter, som bar barnet, mens fadderne var selveste Provst Kyndes hustru Cathrine Margrethe Brodersdtr. Brorson og Postmester Peder Grøn.

Så var Niels altså alene med sin lille datter og måske havde han mulighed for at beholde hende hos sig i Holstebro, hvis hans mor og søster stadig boede hos ham. Hustruens moster, enken Else Margrethe Brøllund, gift Damgaard, har måske også givet en hånd med. Hendes søn Jens Christian var nu omkring 13 år og gik i Ribe Latinskole.

Til familien hørte foruden Niels' mor også Niels' 3 år yngre søster Anna Catrine. Da hverken død eller vielse er fundet for Anna Catrine, er det i hvert fald en mulighed, at familien boede samlet.

På Bodil Kirstines mors side var der en tæt tilknytning til mostrene Johanne, gift med skoleholder Møller i Varde, og Else Cathrine, som blev gift med Proprietær Niels Hansen på den store Lindbjerggaard. Samt til morbrødrene Søren Lund Pedersen, der i starten arbejdede på Øllufgaard, senere på Lindbjergaard og til sidst købte hovedgården Visselbjerg. Og Niels Sehested Pedersen, der fra 1770 blev præst i Janderup og Billum Sogne. Bodil Kierstines mormor, Dorthe Cathrine Brøllund, levede også stadigvæk, mens morfaren, Peder Sørensen, allerede var død.

Forbindelsen mellem Niels og hans kones moster Else Margrethe Brøllund, gift Damgaard, have været ret tæt i disse første par år efter Elisabeths død, for da Else Margrethe døde i 1769, var det "Niels Thomsen Skree, købmand i Holstebro", der var "født værge" ved skiftet efter hende den 18. April 1769. Hendes arving Jens Christian Damgaard var da 15 år og stadig elev i Ribe Latinskole.

Bodil Kierstines far omtaltes ved sit bryllup i kirkebogen som "Ædle og Højfornemme UngeKarl, Borger og Kiøbmand i Holstebroe", så mon ikke den lille pige er vokset op i et godt og veludstyret hus?

(Ifølge Henrik Ascanius (ascmail.dk/Ascanius.pdf) havde Niels fået konsumptionsforpagtningen i Holstebro for 1761-63 for 1600 Rigsdaler årlig, "foruden 1/4 % af kørsels og milepenge? Købte i 1760 1/4 af Heste...?" .. "Hans far var formentlig værthusholder Thomas Schree, død 17.8. 1749")

I Holstebro frekventerede familien de lidt bedre kredse, som tilsyneladende talte Byfoged Curtz og hans hustru Maria Elisabeth Fasterling, skoleholderen Jens Lassen Nyboe, guldsmeden Jep Cabell, Anders Windfeld, farveren Søren Møller, skræderen Samuel Pral og dennes hustru Margrete Elisabet. Det var i hvert fald disse, som i optrådte som faddere sammen med Bodil Kierstines forældre, når bekendtenes børn blev døbt.

Bodil Kirstine har velsagtens også mødt og leget med sine kusiner fra Lindbjerggaard Ingeborg, Dorthe Cathrine og Elisabeth Hansen, som var noget yngre end hende selv. Hendes moster Else Cathrine var først blevet gift i Janderup Præstegaard i 1773 - her har Bodil Kirstine måske også været med til festlighederne, da Herremanden til Lindbjerggaard Niels Hansen tog hendes unge moster til hustru. Kusine Ingeborg blev født i 1774, Dorthe Cathrine i 1776 og Elisabeth i 1778. Bodil Kirstine har altså været 6 år ved brylluppet og henholdsvis 7, 9 og 11 år, da kusinerne blev født. Det har vel også været store begivenheder for det moderløse enebarn.

Moster Johannes familie i Varde var også en del af Bodil Kirstines liv. Fætteren Laurids Elisaeus var kun 1 år yngre end hende, mens Dorthea Eleonora var 4 år yngre. Fætter Peder Severin blev født i 1773, da Bodil Kirstine var 6 år gammel, og den yngste fætter Niels Severin Brandt i 1776, da hun var 9 år gammel.

Men herefter lader det til at have gået ned ad bakke for Bodil Kirstines far. Den 18. Januar 1781 er der foretaget et skifte, mens både han og hans mor endnu levede og Bodil Kirstine var 14 år gammel. Lavværge var hendes ældste morbror Søren Lund, der på det tidspunkt var forvalter på Lindbjerggard, som mosteren Else Cathrine havde arvet. Formynder ved skiftet var morbror Niels Sehested, der fra 1770 var præst i Janderup og Billum. I skiftet er noteret "Ophold til afdødes mor Bodil Nielsdatter" - måske er det tilføjet senere, men det må have været Niels Schrees ønske at sikre sin mor i tilfælde af sin egen død. Han har måske været meget syg på dette tidspunkt, for han døde blot 10 måneder senere.

Niels Thomasen Schree var omkring 60-61 år gammel og flyttede åbenbart til Lindbjerg efter skiftet. Om hans mor fulgte med, eller om hun fik husly i Janderup, som skiftet antyder, vides ikke. Men hun døde tilsyneladende som 88-årig i Holstebro allerede den 5. Februar 1781 og blev også begravet fra Holstebro Kirke den 12. Februar. Niels overlevede hende som nævnt kun i kort tid. Efter at han i en periode havde opholdt sig på Lindbjerg, blev han syg og døde der den 12. Oktober 1781 for derpå at blive begravet fra Ølgod Kirke den 18. Oktober.

Og hvad blev der så af den kun 14-årige Bodil Kirstine efter farmorens og farens død?

Heldigvis havde hun jo sine mostre Johanne Møller i Varde og Else Cathrine, nu gift Haahr, på Lindbjerggaard, hvor nu også mormoren Dorthe Cathrine boede. Samt sine morbrødre Søren Lund Pedersen, der endnu nogle år blev på Lindbjerg, indtil han købte herregården Visselbjerg, og Niels Sehested Pedersen, der sad godt i sit kald for Janderup og Billum sogne.

Det kan være, at Bodil Kirstine er flyttet lidt rundt i familien. I 1782 var hun i hvert fald i Varde - sikkert som gæst hos moster Johanne - og det må være hende, der den 5. Maj sammen "Mons. Møller", Johannes mand, var fadder ved bekræftelsen af en hjemmedåb, da farver Niels Hiorth og hustru Friderica Lovisa fik deres barn Ester Cecilia båret frem i Sankt Jacobi Kirke. I 1782 var Bodil Kirstine 15 år og konfirmeret. Desværre mangler disse indførsler i både Janderup og Varde Sct.Jacobi-kirkebøger, så vi ved ikke, hvor hun opholdt sig på dette tidspunkt, men mon ikke det har været i Varde - og at konfirmationen har været kort før hendes optræden som fadder.

Men i 1783 kan hun have opholdt sig i Janderup, da hun fik bevilling til "stuebryllup" med den meget ældre Saxo Ascanius, som var præst i Gudum-Fabjerg fra 1782. Bruden var da kun 17 år, mens brudgommen var 42 år. Foruden bevillingen til at blive viet et andet sted end i en kirke, fik parret også ifølge Jyske Registre: "vielse brev af uvedkommende præst". Præsten, der viede parret, var dog på ingen måde uvedkommende, da det var Niels Sehested, brudens morbror. Vielsen fandt iøvrigt sted i Janderup den 18. September.

Herefter flyttede Bodil Kirstine så ind til sin mand i præstegården i Gudum, hvor hendes svigerfar, den 77 år gamle Pastor Oluf Ascanius, og svigermor, den 73-årige Dorothea Kirstine, født Opitius, boede på aftægt hos deres søn. Om præstegården skriver Henrik Ascanius (ascmail.dk/Ascanius.pdf), at den var på 7,42 tønder hartkorn, og at den lå på samme sted som den nuværende præstegård. Husholdningen har været rimelig stor for den unge husfrue, i 1787 angives der at være 5 tjenestefolk, mens der i 1801 kun var 3: en karl, en pige og en tjenestedreng.

I 1784 frasagde den gamle svigerfar sig præstegerningen og Henrik Ascanius (ascmail.dk/Ascanius.pdf) fortæller, at han samme år fik fremstillet 2 kakkelborde med en bordplade af 24 hollandske kakler med bibelske motiver. Det ene af disse er siden gået i arv i familien.

I 1785 døde Bodil Kirstines svigerfar i Gudum præstegård.

Den 19. Juli 1787 kunne Saxo og Bodil Kirstine så lade en lille datter døbe i Gudum Kirke. Barnet blev døbt Elisabeth Dorothea efter sin afdøde mormor og sin farmor, der endnu var i live men enke og levede i sønnens hus af sin pension. Moster Else Cathrine Haahr fra Lindbjerggaard bar barnet og blandt fadderne var Saxo's storesøster Elisabeth Malene Ascanius og Bodil Kirstines morbror Niels Sehested fra Janderup.

Den 15. April 1790 kunne parret lade deres anden datter døbe Oliva Nicolette i Gudum Kirke. Det var atter Elisabeth Malene Ascanius, der bar barnet, men blandt fadderne er der denne gang ingen fra morens familie.

I 1792 var der atter barnedåb i Gudum, da den lille Anne Dorothea blev døbt den 12. Februar. Heller ikke her ses morens familie blandt fadderne. Den lille pige var desværre ikke livskraftig og blev begravet allerede den 22. Marts samme år.

Den 3.November 1792 blev Bodil Kirstines kusine Ingeborg Hansen gift med Oluf Frank Jessen, som var sognedegn i Alslev og søn af præsten Abraham Sørensen Jessen i Alslev.

I 1794 fik Bodil Kirstine og Saxo bevilling på at den længstlevende kunne sidde i uskiftet bo.

I 1795 døde Bodil Kirstines svigermor, Dorothea Kirstine, i Gudum Præstegård. Samme år blev kusinen Dorthe Cathrine Hansen gift i Ølgod Kirke den 19. September med Frederik Christian Bjerrum fra Visselbjerg i Alslev Sogn. Og tirsdag den 3. November samme år kunne Niels Sehested vie moster Johannes datter Dorthea Eleonora til sognepræsten Niels Windfeld (der var i familie med svigermoderen til søster Else Cathrines tredie datters ægtemand). Af Niels' indførsel i kirkebogen kan man se, at han var meget berørt af begivenheden: "...Jfr. Dorthea Eleonora Müller, som er min Søster Datter fra Warde" præciserer han og derpå tilføjer han: "Herren velsigne Dem i Ægtestanden".

I 1796 døde moster Johannes mand Jesper Møller og det lader til, at hun for en tid fandt husly hos morbror Niels Sehested i Janderup Præstegård. Her er hun i hvert fald anført som "Logerende" i 1801.

Den 26. November 1796 blev kusinen Elisabeth Hansen gift med Laurids Skiøtte (Schytte) fra Varde. Forlovere var brudens stedfar Jørgen Haahr - og "Hr. Niels Sehested". Kort tid efter døde Bodil Kirstines yngste moster Else CathrineLindbjerggaard som blot 51-årig. Hun blev begravet den 8. December.

I August 1807 døde Bodil Kirstines morbror Niels Sehested Pedersen i Janderup. Og den 17. August blev "Hr. Provst Seested, forhen Provst for Vester Horne Herred og Sogn Præst for Janderup og Billum Sogne, gl. 67 (Aar)...." begravet.

Den 9. Oktober samme år blev kusinen fra Varde, Dorthea Eleonora, viet til Janus Nicolai Krarup i Aal. Hun har måske hjulpet onklen i hans sidste år og måtte nu atter finde sig et nyt hjem, da den næste præst overtog kaldet i Janderup og Billum den 23. Oktober samme år.

Moster Johanne levede enndu knap 2 år, hvor hun boede i Ål hos Dorthea Eleonora og Pastor Krarup. Hun nåede at blive 74 år gammel og begravedes den 6. September 1809.

Morbror Søren Lund overlevede Niels i 5 år, hvor han tilsyneladende stadig boede på Wisselbjerg, der i 1809 var blevet købt af hans søsterdatter Ingeborg og hendes mand Oluf Franck Jessen. Søren Lund blev begravet den 28. December 1812 på Alslev Kirkegård.

Den 29. April 1816 døde Bodil Kirstine selv i Gudum som blot 49 1/2 år gammel. Hun blev begravet den 9. Maj. Saxo overlevede hende endnu et år, men døde den 11. Juni 1817, 75 1/2 år gammel.

Døtrene blev begge gift, Elisabeth Dorthea med landmåler Hans Peter von Rosenvinge, men parret blev skilt igen omkring 1813-1815. Olive Nicolette blev gift den 12. September 1819 med præstegårdsforpagteren Jens Lauritsen Tang, der døde kort efter, og derpå med Kristian Larsen Kirk fra Ettrupgaard.

Det lader ikke til, at den ovennævnte Jens Lauritsen Tang er i slægt med den store og velkendte Tang-familie, hvori flere af Bodil Kirstines grandtanter fra Brøllund-siden var indgiftet. Han skal istedet være søn af en senere forpagter på Hovedgården Udstrup (der tidligere var ejet af netop Tang-familien), Michael Nyboe, og opkaldt efter dennes tidligere arbejdsgiver Jens Lauritsen Tang, en søn af Laurids Lauridsen Tang.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.10.2015