HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ORLA HANNEMANN

- 6.9. 1912 -- ???? -

Dattersøn af en bror til Alice's morfar Otto Ferdinand Danielsen

SØN af Harriet Marie Ingeborg Danielsen og Johannes Hannemann (Jørgensen)

DATTERSØN af Charles Georg William Danielsen og Henriette Dorthea Christine Nielsen

OLDEBARN af Alice's Oldeforældre: Søren Danielsen og Caroline Sørensen

BROR til: John Harry Alfred Charles Hannemann (1902-????) og Alfred Charles Hannemann (1905-? 1985 ?)

GIFT : 1) i 1934 med: Inger Helene Dahl (1913-????)
........... 2) i 1956 med: Grete Irene Hansen (1917-????)


Den idag kendte linie for Alice er:
? Daniel Harder fra Flensborg og Bodil Grevertsdatter (Tip-6-oldeforældre til Alice)
? Johan Danielsen Harder og ??? (Tip-5-oldeforældre til Alice)
Daniel Harder (den ældre) og ??? (Tip-4-oldeforældre til Alice)
Daniel Danielsen Harder og Kirsten Rasmusdatter (Tip-3-oldeforældre til Alice)
Johan Danielsen Harde (Harder) og Karen Sophie Nielsdatter (Godraad) (Tip-2-oldeforældre til Alice)
Daniel Johansen og Anne Olsdatter (Tipoldeforældre til Alice)
Søren Danielsen og Caroline Sørensen (Oldeforældre til Alice)
Otto Ferdinand Danielsen og Henriette Mathilde Holm (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

1912:

FØDT: den 6. September 1912, indført i Helligkors kirkebog og døbt i Skt. Johannes Kirke den 14. September året efter med navnet ORLA JØRGENSEN HANNEMANN (Jørgensen blev senere sløjfet).

ORLAs forældre var den 37 år gamle kok Johannes Hannemann Jørgensen og den 32 år gamle Harriet Marie Ingeborg Danielsen, der ved fødslen boede i Stengade 2 A, men inden ORLAs dåb nåede at flytte til Poppelgade 4, 4.sal.

Ved ORLAs fødsel levede ingen af hans farforældre, ejheller hans morfar, Handskemager Charles Gorg William Danielsen, men kun hans mormor Henriette Dorthea Christine Nielsen på 57.

ORLA var sine forældres tredie barn. Han havde 2 ældre brødre JOHN HARRY ALFRED CHARLES, som var født i 1902 og altså 10 år ældre, og ALFRED CHARLES, som var født i 1905 og nu 7 år ældre. Samt en morbror Alfred Bernhard Konstantin Danielsen på 35 år, gift og far til en lille datter, og en moster Anna Emilie Dorthea Danielsen, som var 20 år og netop den 26. Januar 1912 var blevet gift med lægen Hugo Holger Levin af Mosaisk Trossamfund, hvorfor der skulle udfyldes en attest angående de kommende børns opdragelse i den Mosaiske Tro.

Farmor Karen Marie Jørgensen, født Hannemann i 1836, var død allerede i 1893 af Phthisis pulmon. - lungetuberkulose - så hende lærte ORLA aldrig at kende. Ejheller Farfar Niels Jørgensen, nogle gange kaldet Niels Jørgen Jørgensen, som stadig i 1901 var Værtshusholder og død i 1907 . Af farbrødre havde den lille dreng også et par stykker, der ligesom hans far var kokke og restauratører, mens fastrene efterhånden blev gift.

1913:

Den 10. September 1913 meldte familien flytning til Poppelgade 4, 1.sal.

ORLA DØBT: den 14. September 1913 blev den lille dreng døbt i Skt. Johannes Kirke af Pastor Gottschalch-Hansen. Barnet fik navnet ORLA JØRGENSEN HANNEMANN og faddere var Mormor "Enkefru Henriette Danielsen, Fjords Allé 7, og Fru Johanne Jørgensen, Gl. Kongevej 13, samt Faderen".

1916:

I 1916 var der Folketælling den 1. Februar og nu er familien flyttet til Classensvej nr. 9, 5.sal tv. Far Johannes er nu Arbejdsmand i A/S Frihavnen med en indkomst på 250 kr. og ingen formue. Han er sat i skat til Staten på 4, 60 kr. og til Kommunen på 17,36 kr. De 3 sønner er stadig børn og går vel i skole. Men Mor Harriet Marie er streget på listen og ført over på Tillægslisten for beboere, der er midlertidigt fraværende. Her står hun anført som Fabriksarbejderske, men med Midlertidigt Opholdssted: Hospitalet.

STOREBROR JOHN HARRY ALFRED CHARLES KONFIRMERET: Den 16. April 1916 blev familiens ældste søn JOHN HARRY ALFRED CHARLES JØRGENSEN konfirmeret af Pastor Mollerup i Frihavnskirken sammen med 17 andre drenge. Han far er her noteret som Kok Johannes Hannemann Jørgensen, selvom hans beskæftigelse i folketællingen angaves til at være Arbejdsmand i Frihavnen. Oplysningen stammer selvfølgelig fra John Harry's dåbsattest.

1918:

Dette år blev ORLA vaccineret den 10. September af Doktor Kier.

Den 12. December 1918 fik familien sit efternavn ændret, idet Jørgensen blev sløjfet, så de derefter kun benævnedes Hannemann.

1919:

I 1919 fyldte ALFRED CHARLES 14 år og det må formodes, at han er blevet konfirmeret dette år eller året efter. Desværre findes der ikke nogen online kirkebog fra Frihavns Sogn over konfirmationer efter 1916.

Efter konfirmationen fik ALFRED CHARLES sit eget "Registerblad" i Politiets register. Det er dateret den 1.11. 1919 og oplyser hans opholdssted på dette tidspunkt, nemlig "hj", hjemme hos forældrene, i Classensvej nr. 9, 5.sal. Andre oplysninger end navn, fødested, dato og år, findes ikke opgivet.

ORLA er nu fyldt 7 år og vel begyndt i skole. Indtil året efter gik han tilsyneladende i første klasse (1 a) Holsteinsgade Skole.

1920:

Den 26. August 1920 blev ORLA flyttet til Maria Kirkeplads Skole, hvor han optræder i Elevprotokollen 1913-1926 som indskreven fra Holsteinsgade Skole til en førsteklasse (1 a) i den nye skole, hvor han kom til at gå de næste 6 år.

Maria Kirkeplads Skole var oprettet i 1913 som værneskole , der skulle udskille og hjælpe de børn, som ikke kunne følge med i den normale kommuneskole. (Læs herom på kbharkiv.dk)

1921:

I Folketællingen den 1. Februar 1921 bor familien stadig på Classensvej nr. 9, 5.sal tv. Nu arbejder Far Johannes som Bryggeriarbejder ved Carlsberg, Vester Fælledvej 100, mens storebror "John Harri Alfred Charles" er "Expedient" hos Isenkræmmer Petersen på Falkoner Allé 2 og Alfred Charles er i manufakturlære hos Fr. Fiedler i Store Kongensgade 31. ORLA er her kun 9 år gammel og går stadig i skole.

1923:

Mormor Henriette Dorthea Christine flytter fra Sofievej 27 til Hobrogade 11, 4.sal.

1924:

Den 22. August ankom ALFRED CHARLES med Skibet Christiansborg til USA, hvor han blev registeret med "Immigrationssted": Ellis Island, New York City, New York, United States. Det oplyses her, at han er 19 år gammel, ugift og kommer fra "Denmark, Scandinavian". Desuden oplyser han, at skibets afrejsehavn var Southampton via Danzig.

1925:

Den 10. Februar 1925 stemplede det Amerikanske Konsulat i Rotterdam en liste over afgivne visa til en række søfolk ombord på båden S/S Christiansborg, som derpå fra Port Talbot i Wales ankom til Boston omkring 13. Marts samme år. På listen over besætningsmedlemmer figurerer som nr. 28 "HANNEMANN, ALFRED CHARLES, 2nd Cook - 11/7-24 - Copenhagen --- 19 ----Danish - 5'2". Datoen 11. Juli 1924 står for afskibnings- eller engageringsdato og dette er foregået i København. Det er noteret, at ALFRED CHARLES var i stand til at læse og at hans alder var 19 år. Desuden at hans nationalitet var dansk og til slut er hans højde angivet.
På listen er anført 30 navne med den 56-årige Hans Nielsen Lund fra Rotterdam som "Master". Endnu 7 besætningsmedlemmer kom fra Rotterdam og 2 fra andre steder, blandt andet fra Marseille, men ellers kom langt de fleste fra København. Trods deres påmønstringssted, var næsten alle danske, plus 4 svenske og 1 norsk, samt en enkelt tysker. Der var flere underofficerer og maskinmestre, assistenter, samt en steward og den 24 år gamle kok Niels Laurits Laursen; en tømrer og en række sømænd og brandmænd, samt en 17-årig messedreng og en "Boy" på 16.

I 1925 er der Folketælling den 5. November og her finder vi igen familien med adressen Classensvej 9, 5. sal. Far Johannes nu som Bryggeriarbejder og Harriet Marie som Husmoder. John Harri er nu "Musiker", mens Alfred Charles er "Koksmath" og vist nok på vej til USA med M/S California. Orla på 13 år er vel dårligt konfirmeret endnu, men kirkebogen, der omhandler konfirmerede, er ikke offentligt tilgængelig.

Mormor Henriette bor iflg. FT 1925 stadig i Hobrogade 11 på 4.sal tv. Hun er Enke, Husmoder og nyder Aldersrente.

1926:

Den 1. August 1926 udgik ORLA af Maria Kirkeplads Skole. Han var nu 14 år og er vel blevet konfirmeret, men kirkebøgerne mangler for dette tidspunkt.

1930:

Hvor BROR ALFRED CHARLES befandt sig i 1930, er det ikke lykkedes at opspore.

I Folketællingen den 5. November 1930 er hans forældres adresse skiftet til Fiskedamsgade nr. 9, 5. sal, men det er nu ikke fordi de er flyttet, derimod ændrede Kommunen navnet på Classensvej - i 1925 blev den sydlige del ændret til Hardangergade, og i 1926 den nordlige del til Fiskedamsgade. I denne Folketælling er kun yngste søn ORLA hjemme. Han er nu Cigarmagerlærling hos Cigarfabrikant Christensen i Gothersgade 48 B, mens Far Johannes stadig er Bryggeriarbejder hos Carlsberg Bryggeriet.

BROR JOHN HARRY finder vi derimod i Vejle, hvor han bor i Gormsgade 19, 3. etage til venstre. Han er Musiker (ved) Apollo i Skyttehusgade. Samme beskæftigelse havde han i Vejle i 1929. Teatret står desuden anført som hans bopæl d.5.11. 1929. Ifølge Vejle Vejviser hed stedet i 1931: Apollo, i 1932-1934: Landsbyen og i 1935: Sevilla. I begyndelsen af 1900-tallet havde etablissementet navnet Restaurant Skovbrynet. Restauranten, som også bestod af en have med en lille scene, var i 1907-1911 blevet udvidet og ændret af den daværende ejer Frederik Iversen. Der blev lavet større restaurationslokaler, balkon i dansesalen, keglebane og musikpavillon i haven. Det var altså i disse omgivelser, at John Harry slog sine folder. (Bygningen er for nyligt blevet revet ned, for på et foto fra Google Maps fra 2018 ses det lave, lange rødmalede hus stadigvæk, mens der i Maj 2022 blot er en byggeplads på stedet).

Mormor Henriette bor stadig i Hobrogade 11 på 4.sal tv. Hun er Enke, Husmoder og nyder Aldersrente.

1932:

BROR JOHN HARRY ALFRED CHARLES GIFT den 1. April 1932:
Den 15. Marts 1932 kunne Borgmesterkontoret i Vejle udstede en Ægteskabsattest til JOHN HARRY ALFRED CHARLES HANNEMANN, Musiker i "Landsbyen, Vejle", og Oda Carla Jørgensen. Parret boede tilsyneladende i Nyboesgade 72 i Vejle. Som Vidner optrådte Assistent Fru K. Nielsen, Vejle, og Kontorist Signe Bysted, samme sted.
Oda var født i Aarhus den 23. Oktober 1911 og altså 21 år gammel, mens John Harry var 30 år.

ALFRED CHARLES GIFT: Ifølge en ikke verificeret oplysning på MyHeritage blev ALFRED CHARLES HANNEMANN som 27-årig også gift i 1932 med den 25-årige Christine Nielsen (født 6.4. 1907 i Kliplev). Parret skal have fået et enkelt barn, en uidentificeret søn.

Efter BROR John Harry's bryllup lader det til at han vendte tilbage til København, hvor han i 1932-1936 i Kraks Vejviser står opført boende i Fiskedamsgade nr.9, 5. sal.

1934:

For en periode lader JOHN HARRY og hans kone imidlertid til at have slået sig ned i Slagelse, måske John har haft et engagement her?

BRORDATTER FØDT: Den 4. April fødte Oda i hvert fald en lille pige på Sygehuset i Slagelse. Hun blev indskrevet i kirkebogen for Sankt Mikkels Kirke, men først døbt lidt senere i Holbæk, hvor familien da boede i Møllebakken 7, 1.sal.

Den lille pige blev døbt den 20. Maj 1934 af Sognepræst Chr. Hansen i Holbæk Sankt Nikolaj Kirke, hvor hun fik navnet GRETE HANNEMANN. Forældrene angaves som "Musiker John Harry Alfred Charles Hannemann og Hustru Oda Carla Jørgensen. Faddere var: "Kok ALFRED HANNEMANN og Hustru Kristine, Fiskedamsvej 21, København.- Enkefru Henriette Danielsen, Hobrogade 11, København" (altså John Harry's mormor). Det er ved denne lejlighed, at der i kirkebogen står: "nu boende Møllebakken 7, 1. Holbæk".

ORLA GIFT: Den 16. September 1934 blev den nu 22-årige Cigarmager ORLA HANNEMANN viet i Frihavns Kirke til den 1 år yngre Inger Helene Dahl. Vidner var "Brudgommens Fader", altså Far Johannes Hannemann, og Kørelærer Harald Peter Mathiasen, Turøvej 19, 3.

1935 - 1936:

For denne periode er BROR John Harry indført i Holbæk Kommunes Skatte- og Adressebog, boende på Møllebakken 7 og med et beløb på 64,00.

1937:

Fra 1937 og helt frem til 1990 er BROR John anført i Kraks Vejvisere som boende i København, i Tøndergade nr.15, på 4.sal. Han figurerer kun i Gade- og husfortegnelserne, ikke i personregistrene. Men han opgives som værende Musiker, med telefonnr.: Ve 5024 Y. Først fra 1976 ændres stillingsbetegnelsen fra Musiker til Assistent.

1938:

BROR ALFRED CHARLES ude at sejle: Den 5. Marts 1938 kunne det Amerikanske Konsulat i Göteborg udstede visa til besætningsmedlemmerne på skibet S/S Frode, er ankom til Boston, Suffolk, Massachusetts den 17. Juli 1938. På listen over de 33 besætningsmedlemmer ses som nr. 8: "HANNEMANN, ALFRED CHARLES - 15 - Steward - 6-22-38 Elisnore - - 33 - - - 5'4" - 140 - -". Tallet 15 står for "Length of service at see" og ALFRED CHARLES er nu avanceret til at fungere som Steward. Skibet sejlede fra Helsingør den 22. Juni , og han var da 33 år gammel, 5'4" høj og vejede 140 pund, altså 70 kilo.

1940:

I 1940 fandt der igen en folketælling sted, og også her er BROR John at finde i Tøndergade 15, 4.sal, sammen med "Oda Karla" og Grete. John er her stadig "Musiker", men "p.t. Arbejdsledig; sidste faste Engagement: Hotel Valdemar, Nyk. F." FAR Johannes, Bryggeriarbejder ved Carlsberg Bryggeri, og MOR Harriet Marie bor alene i Fiskedamsgade 9, 5. sal tv., da der er Folketælling den 5. November

Endnu en gang er det ikke lykkedes at opspore, hvor BROR ALFRED CHARLES og ORLA opholdt sig i disse år.

1941 ff.:

Vi kan altså igennem Kraks Vejvisere følge BROR John Hannemann på bopælen Tøndergade frem til 1990, mens han ikke figurerer der fra 1991 og frem. Om han er død i 1990'erne, vides ikke. Det kan også være sket før, da hustruen kan have bibeholdt optegnelsen og navnet på lejligheden også efter hendes mands eventuelle død. Hvornår Oda Carla er død, vides heller ikke.

Endelig er det pt heller ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger om datteren Grete Hannemann.

1947:

Det er muligt, at BROR ALFRED CHARLES i 1947 søgte om Amerikansk Statborgerskab i Brooklyn, Kings, New York, ved domstolen U.S. District Court. Han underskriver sig godt nok her som CHARLES ALFRED HANNEMAN og opgiver sin alder til 41 år, hvilket giver et anlået fødselsår som 1906 i stedet for 1905.

Herudover er det ikke lykkedes at finde mere på ALFRED CHARLES HANNEMANN, bortset fra en indførsel på My Heritage, hvori det er oplyst, at han og Christine fik ét barn og at ALFRED CHARLES døde i 1985, 80 år gammel.

1955:

ORLA FRASKILT: Den 13. August 1955 fik ORLA HANNEMANN bevilget sin skilsmisse fra sin første hustru Inger Helene født Dahl, som har var blevet gift med i 1934.

1956:

ORLA GIFT IGEN: den 22. April 1956 blev ORLA HANNEMANN gift for anden gang, denne gang med Grete Irene Hansen. Som vidner til vielsen i Tårnby Kirke optrådte kun brudens forældre. ORLA noteres her som "Arbejdsmand", boedne Borgb jergvej 9 i København.

FAR DØD: Den 2. Maj 1956 døde JOHANNES HANNEMANN i København 81 år gammel. Dødsattester og kirkebøger for denne periode er pt ikke tilgængelige.

1958:

MOR DØD: Den 25. August 1958 døde HARRIET MARIE INGEBORG i København 78 år gammel. Dødsattester og kirkebøger for denne periode er pt ikke tilgængelige.

1985:

ALFRED CHARLES DØD (?) : ALFRED CHARLES HANNEMANN skal iflg. optegnelse på My Heritage være DØD i 1985, 80 år gammel.

Hvornår ORLA HANNEMANN er død, vides pt ikke.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2023 og sidst opdateret d. 19.2.2023