HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Julius Christian Christensen

10.1. 1840 -- 12.9. 1919

Søn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen og

Lillebror til Ida Julie Margrethe Marie Christensen

Dattersøn af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Gift med Caroline Mathilde Martinsen og far til 13 børn:
Ingeborg Ida, Martin Holger, Peter Hendrik, Ernst, Alfred, Julius, Hjalmar, Gudrun, Karen Kirstine, Viggo, Ingrid, Poul og Ebba Christensen

Søstersøn til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 


Julius Christian, der i sit barndomshjem blot kaldtes Christian, blev født den 10. Januar 1840 i byen Burg på Fehmern som søn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen.

Caroline Cathrine var københavner og født her i 1806, mens Hendrich var sønderjyde fra Vardeegnen. De var blevet gift på et ukendt tidspunkt før 1. februar 1835, hvor de blev listet i en folketælling i byen Burg. Her opgav de sig som værende henholdsvis 26 og 36 år gamle. Hendrich oplyste desuden, at han var "Rathsdiener" og at Caroline Cathrine var hans hustru.

Da Julius Christian blev født, havde han allerede en 4 1/2 år gammel storesøster, som ligeledes var født i Burg. Hun hed Ida Julie Margrethe Marie og har vel været med ved lillebrors dåb i Kirken i Burg.

Første gang den lille dreng optræder officielt - da vi ikke har fundet nogen kirkebogsindførsel fra Burg - er i folketællingen den 1. Februar 1840, hvor det opgives, at forældrene er henholdsvis 41 og 31 år gamle og at Ida Julie er 4 år, mens lillebror Julius Christian opgives til at være 1 år. Familien bor på Breite Strasse, Haus Nr. 62 i 4. Quarter af Burg. Og Hendrich er stadig "Rathsdiener". I huset bor også en "Arrestat", en ugift 28-årig mand ved navn Claus Wendel.

I 1842 blev den lille Julius Christian vaccineret af Dr. Kästner i Burg, så på dette tidspunkt boede familien stadig på Fehmern.

I folketællingen for 1845 finder vi stadig familien i Burg, men i 1846 er Hendrich Christensen opført i Kraks Vejviser for Kiøbenhavn som "Bud ved Hof- og Stadsretten" og boende i Studiestræde 98. Samme år var Caroline Cathrine sammen med sin yngste søster Margrethe Pouline Holm fadder til andensøster Juliane Louises datter, der blev døbt i Trinitatis Kirke den 14. August 1846, hvor hun fik navnet Augusta Franciska Caroline Lohmar. Mon den nu 10-årige Ida Julie og den 6-årige Julius Christian har været med i kirke og overværet barnedåben?

I 1847 blev Julius Christians yngste morbror Hans Ferdinand gift med Hansine Henriette Olsen i Holmens Kirke den 8. April, så der var vel fest i familien. Samme år fødtes hans ældste morbror Jens Peters uægteskabelige datter Mathilde Henriette, men det er jo ikke sikkert, at familien fik så meget at vide om dette sidespring, da Jens Peters hustru endnu levede, omend hun nok var meget syg og svag.

I 1848 angav Hendrich til Vejviseren, at adressen var Dronningegade 253 og her boede familien også i 1849. Et år, som blev fuldt af sørgelige begivenheder i familien:
Den 29. April døde morbror Jens Peter's hustru, den 35-årige Sophie Wilhelmine Andersine Holm, og blev begravet fra Holmens Kirke den 3.5. 1849.
Og den 26. Juli samme år døde den anden morbror, Hans Ferdinands, unge hustru Hansine Henriette af lungesvindsot, og blev begravet den 31. Juli fra Holmens Kirke.
Endelig døde Julius Christians morfar Magnus Christian Holm den 9. December af brystsygdom. Han blev begravet fra Holmens Kirke den 14. December 1849.

Et enkelt lyspunkt har der dog været dette år. Ida Julie blev nemlig konfirmeret i Vor Frelser Kirke af Sognepræst C.H. Visby den 30. September 1849 og hun fik karakteren "Udm. Godt", altså UG. Det er muligt, at det er hendes skole, der er angivet i rubrikken til højre, hvor der vist nok står "Wimmer", men det kan også være, at Ida Julie har været tjenestepige her. (Althanasius Demetrius Wimmer og hans hustru holdt skole i Frederikskirkens skolebygning i Lille Kongensgade og Strandgade i Christianshavns Kvarter, hvor også Dronningensgade lå. Frederiks Tyske Kirke hedder idag Christianskirken. Wimmer var graver ved denne kirke, der havde tilknyttet en særlig graverbygning. Det var vel i denne, at han holdt skole. Menigheden ved kirken - og vel også skolebørnenes forældre - var tysktalende og dette har vel passet Ida Julie og hendes familie godt, når de nu var vendt hjem fra det tysktalende Fehmern. Lillebror Julius Christian blev også senere konfirmeret fra den tyske kirke Sankt Petri, så han er nok også blevet sat i tysk skole der.)

I 1848 og 1849 opgiver familien at bo i Dronningegade 253. Gadenavnet er lidt galt opfattet, da gaden rettelig hed Dronningensgade - ligesom den gør idag. 253 er matrikelnummeret, som idag skulle svare til gadenummer 6 og området over mod Christianshavns Voldgade nr.11. Huset man her ser idag er bygget senere, i 1887. Ifølge folketællingen 1850 boede de nu i forhuset i Lavendelstræde nr. 85, på "østre anden sal". Hendrich, der her kaldtes Hendrik, var nu 51 år gammel og "Betjent ved Kongens Fogedcontoir", "Caroline Holm" angaves at være 42 år - altså lidt yngre end hendes rigtige alder - og "Margrethe Christensen" var 14 år, mens "Christian Christensen" var 10 år gammel. I angivelserne var også andre unøjagtigheder, Hendrich angav at være født i Warde og børnene i København, så deres alder og deraf beregnede fødselsår skal måske også tages med et gran salt. Men under alle omstændigheder må vi af det anførte formode, at Ida Julie's kaldenavn nu var Margrethe og Julius Christian's blot Christian.

I de næste år fortsatte Hendrich Christensen sit arbejde som Bud ved Hof- og Stadsretten og familiens bopæl var stadig Lavendelstræde 85. Der var i disse år nogle bryllupper og barnedåb i familien og det har sikkert været spændende begivenheder for Ida Julie og Julius Christian.
Den 18. Juli 1851 holdt deres morbror Jens Peter Holm barnedåb over sin og den kommende hustru Oline Christiane Olsen's søn Jens Olaf Sophus Holm,
Den 2. August samme år blev deres mors lillesøster Margrethe Pouline gift i Holmens Kirke med Christopher Andersen Ditzel, en bror til morbror Jens Peters afdøde hustru.
Og den 31. December blev Jens Peter omsider gift med Oline, som allerede var mor til 2 af hans børn og søster til hans og Caroline Cathrines afdøde svigerinde Hansine Henriette.

1852 var tilsyneladende et roligt år uden de store begivenheder, men 1853 blev igen et ulykkeligt år, da koleraen hærgede København og bortrev Julius Christians 2 mostre, Juliane Louise og Margrethe Pouline, der døde med få dages mellemrum: den 39-årige Juliane Louise den 17. Juli og den 31-årige Margrethe Pouline den 25. Juli. De blev begravet med en uges mellemrum, den 20. og 27. Juli og familien var naturligvis i stor sorg, som man kan føle ved gennemlæsningen af den dødsannonce, som Julius Christians mormor Benthe Marie fik indsat i avisen.

Den 23. April 1854 blev Julius Christian konfirmeret i Sankt Petri Kirke. Det er i denne kirkebogsindførsel, at vi kan se, at han er "geb.10. Januar, 40" og "gt. auf Fehmarn", døbt på Fehmarn, samt vaccineret af "Kästner in Burg, 42". Hans karakter er angivet som "r. g.", hvis jeg ikke læser meget fejl. Mon ikke det står for "recht gut", altså et MG? Familiens bopæl er angivet som Lawendelstr. 85 a.

I hvert fald i 1855 flyttede Caroline Cathrine og Hendrich fra andensalen i Lavendelstræde 85 til en trediesals lejlighed, måske fordi den var mindre og Julius Christian ikke længere boede hjemme. I den nye lejlighed angav de ved folketællingen den 1. Februar at bo: Henrich Christensen på 56 år, født i Outrup Sogn, Ribe Amt, og Betjent i Hof- og Stadsretten, samt Caroline Cathrine Christensen på 49 år, født i Kiøbenhavn, og Ida Julie Margrethe Marie Christensen, 19 år og ugift, samt født i "Burg paa Fehmarn".

Måske var det deres gamle andensals lejlighed, som nu husede Caroline Cathrines mor Benthe Marie, der nu var 72 år gammel og husholderske for den 50-årige Premierløjtnant i Artilleriet Wilhelm Georg Neue. Denne mystiske person, som tilsyneladende har været plejebarn i familien, da der i arvingernes eje en tid var et portræt af ham med påskriften "opvokset som bror til Jens Peter Holm". Desuden havde både Benthe Marie, Magnus Christian og deres yngste børn delt hus med Neue i hvert fald fra 1840 (de kan ikke findes i folketællingen 1834). I 1855 boede her også Benthe Maries barnebarn, Julius Christians kusine, den 9-årige Augusta Fransiska Lohmar, der 2 år tidligere havde mistet sin mor.

I 1855 var Julius Christian "Elev paa UnderofficersElevskolen" på Christianshavn, hvor han logerede sammen med de andre elever og officerer i Baadsmansstræde, Matr. nr. 314B. Han oplyste til forketællingen, at han var 16 år gammel og født i Burg. Måske har hans "halvmorbror" (eller hvordan nu familierelationen har været) Premierløjtenant Neue haft en finger med i spillet ved Julius Christians karrierevalg?

Året 1856 bød på både glædelige og sørgelige begivenheder. I April indløb nyheden om at morbror Hans Ferdinand, der var blevet gift med en Anne-Marie Larsen fra Nordsjælland og derpå flyttet til Island, var blevet far til en lille pige, som den 29. April var blevet døbt Vilhelmine Jensine Holm.
Den 18. September blev morbror Jens Peters og Olines tredie barn født og den 14. December døbt Thorvald August Ferdinand Holm i Helligaands Kirke.
Men inden da var Gorg Wilhelm Neue død den 25. November og begravet fra Garnisons Kirke den 1. December. I den dødsannonce, som Jens Peter lod indsætte, kalder han Neue sin kjære Broder og sig selv "hans efterlevende Broder". Den mystiske forbindelse mellem Neue og familien er endnu ikke klarlagt. Også Julius Christians far Hendrich er som repræsentant for familien nævnt i annoncen.

Dagen før fætter Thorvalds dåb døde mormor Benthe Marie af alderdomssvækkelse. Hun var da omkring 74 år gammel og blev begravet fra Holmens Kirke den 19. December 1856.

Familien Christensen boede stadig i Lavendelstræde 85, der i 1860 fik matrikelnummeret ændret til gadenummer 15. Hendrich var stadig Bud i Overretten og 61 år gammel, mens Caroline Cathrine var 54 år. Dette år var var Julius Christian på 21 avanceret til at være "Corporal i Artilleriet" med bopæl i Baadmandsstræde, i "den nye Artillerie Kaserne", hvor han boede på 4.sal. Her boede også den mand, som hans søster senere skulle ægte, nemlig Command.Sergeant Christen Christoffersen af 1. Artilleri Regiment.

Den 19. Oktober 1861 blev Ida Julie Margrethe Marie gift i Garnisons Kirke med Command.Sergeant Christen Christoffersen af 1. Artilleri Regiment. Og i 1862 blev hun mor til en lille dreng, som hun fødte den 4. August og som den 31. August blev døbt i Garnisons Kirke med navnet Viggo Ernst Henrik Christoffersen. Morforældrene var ikke blandt fadderne, men har vel deltaget i den højtidelige dåbshandling. Og det samme har antagelig også Julius Christian.

Men året endte slet ikke så lykkeligt, for den 12. Oktober døde Julius Christians mor som 56-årig af en brokskade. Hun blev begravet fra Holmens Kirke den 17. Oktober.
Og den 5. December døde Ida Julie som blot 27-årig af brystsyge. Hun blev begravet den 10. December 1862 fra Kapellet på Garnisons Kirkegård.

Den 15. Januar 1868 blev den nu 28-årige Julius Christian gift i Garnisons Kirke med den 20-årige Caroline Mathilde Martinsen, som var datter af Værtshusholder Frederik Martinsen på Nytorv 27. Julius Christian var på dette tidspunkt avanceret til at være Guide i Generalstaben. Forlovere og vidner ved brylluppet var det unge pars fødre: "H. Christensen, Betjent i Kongens Fogeds Kontor" og "F. Martinsen, Værtshusholder, Nytorv 27".

Året efter fik parret deres første barn, da den 22-årige Caroline Mathilde den 30. Oktober 1869 nedkom med en lille pige, der den 9. Maj samme år blev døbt i Garnisons Kirken og navngivet Ingeborg Ida Christensen. Kun forældrene er opført som faddere i kirkebogen, hvortil Julius Christian angav at være Guide i Generalstaben.

I Folketællingen den 1. Februar 1870, hvor familien boede i Sankt Hansgade nr.22, på førstesalen i forhuset, havde Julius Christian samme stillingsbetegnelse og angiver at være 30 år, mens hustruen var 22 år og barnet, der her kaldtes Ida Ingeborg, var 1 år gammel. Samme sommer blev familien forøget med en lille dreng, der fødtes den 15. Juli og blev døbt Martin Holger den 21. August i Garnisons Kirke. Faddere var "Faderen, Jfr. C. Martinsen og Jfr. F. Martinsen", Caroline Mathildes 2 søstre, den 2 år ældre Britha Charlotte og den 7 år yngre Dorthea Frederika.

Den 3. Juni 1872 fødtes parrets tredie barn, Peter Hendrik Christensen, som blev døbt i Garnisons Kirke den 8. September samme år. Faddere var forældrene, Julius Christian, der stadig var Guide i Generalstaben, og den 25-årige Caroline Mathilde.

Omkring 1873 fratrådte Julius Christian sin stilling i Generalstaben og flyttede til Maribo, hvorefter han blev udnævnt til Stationsforvalter i Nakskov og flyttede hertil med sin lille familie for at bosætte sig på jernbanestationen.

Den 23. Juli 1874 blev parrets næste barn derfor født i Nakskov og døbt Ernst Christensen i Sankt Nikolaj Kirke den 13. November. Faddere stod ud over forældrene også nogle af deres nye bekendte og naboer i Nakskov.

Den næste familieforøgelse kom i 1877, hvor sønnen Alfred kom til verden den 12. Maj. Han blev derpå døbt i Sankt Nikolaj Kirke den 27. December samme år. Fadderne var - udover forældrene - Fru Rasmussen og Assistent Arnkold(?).

Julius Christian var nu blevet 37 år og Caroline Mathilde 30. Og familien i stationsbygningen fortsatte med at vokse. Den 26. September 1878 fødtes endnu en søn, som den 13. Maj 1879 i Sankt Nikolaj Kirke blev døbt Julius Christensen. "Moderen bar Barnet" og faddere stod: Jomfru Holzer, Julius Christian og Lærer Andersen, "Alle i Nakskov".

I folketllingen for 1880, som blev foretaget den 1. Februar, opgav Julius Christian, at familien boede "Jernbanestationen 435 a" i Nakskov og bestod af ham selv, "stationsforvalter", 40 år og gift med Caroline Mathilde Christensen på 32 år, samt børnene Ingeborg Ida på11, Martin Holger på 9, Peter Hendrik på 7, Ernst på 5, Alfred på 2 og Julius på 1 år. Desuden boede her 2 tjenestepiger og en jernbaneassistent: den 19-årige Marie Mikkelsen, den 14-årige Cathrine Hansine Jensen og den 18-årige Hans Heinrich Christian Jahn. I ejendommen boede også den 50-årige Vognmester Christian Johan Frederik Holtzer med sin 48-årige kone Christina Dorothea og 2 børn, en 15-årig pige ved navn Ida Theodora og en 4-årig dreng kaldet Christian Wilhelm, samt en 20 år gammel postfuldmægtig ved navn Carl Johan Møller Hansen. Tre andre beboere var fraværende ved tællingen. Det drejede sig om den 35-årige "Conductør" Daniel Gerth, den 45-årige Lokomotivfører Christian Jensen og en 32-årig fyrbøder af samme navn, som alle på dette tidspunkt opholdt sig i Nykjøbing.

Ved tællingen var Caroline Mathilde højgravid, for hun nedkom 2 måneder efter med sønnen Hjalmar, der blev født den 12. Marts 1880 og døbt den 16. Juli i Sankt Nikolaj Kirke med Jomfru Christine Schroder, Toldassistent Rasmussen og Translatør Andersen som faddere. Caroline Mathilde bar selv sit barn til dåben.

Den 10. December 1881 nedkom den nu 34-årige Caroline Mathilde atter, denne gang med en lille pige, der desværre viste sig at være svagelig og derfor måtte hjemmedøbes i al hast den 15. December. Hun fik navnet Gudrun Christensen, men nåede knap at leve et døgn derefter og døde den 16. December. Det kun 5 dage gamle pigebarn blev begravet dagen efter, den 17. December 1881 fra Sankt Nikolaj Kirke.

Præcist et år efter kom endnu en lille pige til verden, født den 10. December 1882 og af moderen båret til dåben i Sankt Nikolaj Kirke den 14. Juni 1883. Her blev barnet døbt Karen Kirstine Christensen og faddere var hendes far, samt Vognmester Holzen og Hustru.

I foråret 1884 var der konfirmation i familien, da ældste datter Ingeborg Ida blev konfirmeret den 27. April, som var 1. Søndag efter Påske, i Sankt Nikolaj Kirke. Men endnu en glædelig begivenhed var i vente, for den 29. Juli blev lillebror Viggo født. Moderen bar ham til dåben i Sankt Nikolaj den 3. Oktober 1884 og hendes søster Frederikke Martinsen var kommet "fra Kjøbenhavn" for at stå fadder sammen med Assistent Carlberg og Julius Christian selv.

Den første søndag efter Påske 1885, som faldt den 12. April, blev Julius Christians næstældste barn, den nu knap 15-årige Martin Holger, konfirmeret i Sankt Nikolaj Kirke sammen med 29 andre drenge.

Året efter, den 18. Januar 1886, forøgedes familien igen med en lille pige, som den 2. Juni i Sankt Nikolaj Kirke fik navnet Ingrid Christensen. Som vanligt bar Caroline Mathilde selv sit barn, men "Frøken Ingeborg og Martin Christensen" var faddere. Der er her tale om den nyfødtes 2 ældste - og konfirmerede - søskende, Ingeborg Ida og Martin Holger.

Senere på året blev familiens tredie barn, den 14-årige Peter Hendrik, konfirmeret i Sankt Nikolaj den 3. Oktober 1886, hvilket var den "15de Søndag efter Trinitatis".

Palmesøndag 1889, dvs. den 14. April, blev den nu 14 1/2-årige Ernst konfirmeret i Sankt Nikolaj sammen med 38 andre drenge. Der har vel været fest og glæde i familien i den anledning.

Men slutningen af 1889 blev fuld af både glæde, ængstelse og sorg. Den 21. Oktober nedkom Caroline Mathilde med en søn, som dog var svagelig og derfor måtte hjemmedøbes med navnet Poul den 11. November. Man kan tænke sig familiens bekymring for den lille størrelse. Samtidig blev de 2 små døtre Karen Kirstine på 6 år og Ingrid på 3 syge, der må næsten have været en epidemi af børnesygdomme, for de døde begge deraf. Den ene den 1. November - altså kort før moderens nedkomst - og den anden den 10. November. Ængstelse og bekymring - og derpå sorg - må derfor have fyldt hele den første del af November måned. Og de 2 besøg i Kirken, hvor pigerne blev begravet den 5. og den 13. November, kan heller ikke have medvirket til ønsket om en festlig barnedåb. Men lille Poul klarede sig igennem krisen og familien kunne derfor lade dåben publicere og barnet fremføre i Sankt Nikolaj Kirke den 20. Oktober 1890. Igen bar moderen sin søn, mens søster Ingeborg Ida og Frøken Holtzen fra Ryde, samt en ... mester P.(?) Christensen fra Nakskov stod faddere.

Dette år havde der den 1. Februar været folketælling, hvor Julius Christian havde opgivet at være 50 år og Caroline Mathilde 42. Af børnene var hverken Martin Holger eller Peter Hendrik hjemmeboende, mens den 21-årige Ingeborg Ida stadig var det. Familien talte iøvrigt den 15-årige Ernst, den 12-årige Alfred, den 10-årige Julius, den 9-årige Hjalmar, den 5-årige Viggo og så den lille Poul: "under 1 Aar gammel". Desuden tjenestepigen Johanne Jensine Hansen på 19 og en logerende, den 21-årige postekspedient Frederik Emil Jørgensen fra Thisted. I husets sidebygning boede 4 mænd, en togfører, en konduktør, en lokomotivfører og en fyrbøder, men de var alle fraveærende og opholdt sig i Nykøbing.

Den 14. Maj 1892 blev familien forøget med endnu en lille pige, som den 23. August samme år blev døbt med navnet Ebba Christensen af Sognepræsten i Sankt Nikolaj. "Moderen bar Barnet" og faddere var Frøken Frederikke Martinsen (barnets moster), samt Frk. Ingeborg og Ernst - altså Ebba's ældre søskende, nu henholdsvis 23 og 17 år gammel.

I Oktober samme år var der atter fest i familien, for både Alfred og Julius, som nu var henholdsvis 15 og 14 år gamle, blev begge konfirmeret den 2. Oktober 1892 i Sankt Nikolaj Kirke.

To år efter var det i 1894 den knap 14-årige Hjalmars tur til at blive konfirmeret i Sankt Nikolaj af Kapellan Munck den 1. April. Og den 9. April 1899 var det Viggo, der blev konfirmeret samme sted.

I Folketællingen den 1. Februar 1901 boede den 61-årige Julius Christensen stadig med den 54-årige Caroline Mathilde og resten af familien i Jernbanestationens bygning, der nu havde adressen Nørre Boulevard 21. Ingeborg Ida på 33 boede stadig hjemme, men arbejdede som lærerinde ved Rytterskolen, den 17-årige Viggo boede hjemme, men var Jungmand ved Sydfynske Dampskibsselskab. Ved samme tælling var hans far forøvrigt nu også Ekspeditør ved siden af at være stationsforvalter. Poul og Ebba på henholdsvis 12 og 9 år var blot børn, men den 24-årige Alfred var hjemme på besøg, for han boede ellers i København, hvor han var kontorist hos Simonsen & Co. Til hjælp i den store husholdning havde Caroline Mathilde en 17-årig tjenestepige fra Maribo, Nielsine Olsen. Det er i denne forlketælling, at der spørges til hvornår ægtefæller er blevet gift - og her svarede Julius Christian nataurligvis: 1868 - samt om hvor mange levende børn, der er i ægteskabet - og "hvor mange døde børn (indbefattet dødfødte)" - man synes jo, at det er lidt ufølsomme og utidige spørgsmål, og det er vist også eneste folketælling, hvori de stilles. Julius Christian fattede pennen og skrev "13" som svar på første spørgsmål, og det omfattede så alle familiens børn, levende og døde. Samt "3" til det sidste spørgsmål, hvor hans tanker vel gik til de kære afdøde småpiger: Gudrun, Karen Kirstine og Ingrid.

I 1904 blev Poul, der nu var 14 1/2 år gammel, konfirmeret i Sankt Nikolaj Kirke den 10. April af Provst Elmquist.

Den 1. Februar 1906 var der atter folketælling og familiens adresse i Jernbanestationens bygning var stadig på 1. sal, Nørre Boulevard 21. Julius Christian angav sig her kun som Stationsforvalter, Ingeborg Ida var stadig Lærerinde, men Ernst var nu hjemme og havde titel af Postekspedient. Den nu 16 1/2-årige Poul var blevet Jernbaneelev, mens Ebba på knap 14 stadig blot var barn. En ny tjenestepige ved navn Frida Hansine Frost hjalp nu Caroline Mathilde i huset.

Den 7. April 1907 blev familiens sidste barn, den nu knap 15 år gamle Ebba, konfirmeret af Residerende Kapellan Henriksen i Sankt Nikolaj Kirke.

I 1910 blev Julius Christian og Caroline Mathilde bedsteforældre til Hjalmars datter Ingrid.

I December 1910 blev Julius Christian udnævnt til Ridder af Dannebrog og nyheden kunne læses både i avisen København den 15. December og i Fyens Stiftstidende den 16. December 1910.

En ny folketælling foretoges den 1. Februar 1911. Familien boede her stadig i forhuset Nørre Boulevard nr.21. Julius Christan, som stadig var Stationsforstander, var nu efterhånden 71 år gammel og Caroline Mathilde 63. Den hjemmeboende lærerinde Ingeborg Ida var 42 år og den ligeledes hjemmeboende Ernst, som var Postekspedient, var nu 36 år. De var begge ugifte. Familiens yngste medlem, Ebba på 18, angives blot som Datter. En 21-årig tjenestepige Olga Lund fra Nakskov hørte også til husholdningen.

Den 26. April 1912 døde den 65-årige Caroline Mathilde af apopleksi, et slagtilfælde eller blodprop i hjernen, efter et 44-årig langt - og mon ikke også lykkeligt - ægteskab, hvori hun havde fået 13 børn og lagt 3 af dem i graven. I 38 år havde hun levet i Nakskov i huset ved Jernbanen, havde oplevet flere af sønnerne gift og også i 1910 opnået at se sit første barnebarn, Ingrid. Sønnerne var godt i vej og ældste datter havde fået et godt arbejde som lærerinde, mens yngste datter Ebba kort efter flyttede til København, hvor hun blev gift. Caroline Mathilde blev begravet den 2. Maj i København på Holmens Kirkegård af Provst Holck. I de københavnske begravelsesprotokoller ses, at der er betalt 15 kr. for gravens gravning, 1 kr. for ligvogn og 15 for ligbærere, 8 kr. for kapellet, men kirken er ikke benyttet, ligesom der ikke er betalt for kandelabre og klokkeringning, men derimod 15 kr. for sang og 2 kr. til graveren. Det var langt at "rejse" for at blive begravet, men måske har der været tale om et familiegravsted. Caroline Mathilde var jo født i København.

I 1912 blev Alfred gift med Herthe Søeborg og i 1915 blev Julius Christian farfar til barnebarnet Ruth Christensen.

I 1916 var der igen folketælling den 1. Februar, men denne gang finder vi ikke Julius Christian i Jernbaneejendommen på Nørre Boulevard, men derimod i Perlestikkergade nr. 2A, der ligger øst for Jernbanestationen. Nørre Boulevard, som senere skiftede navn til Nørrevold, ligger derimod vest for stationen.

Familiens nye hjem ejedes af akritekt Valdemar Dam i København og her havde Julius Christian så lejet sig ind i stueetagen, da han var fratrådt stillingen som stationsforstander. Han var nu 76 år gammel og stadig i vigør, han svarede da i hvert fald "Nej" til spørgsmålet om "forringet arbejdsevne", og ernærede sig nu som Dampskibsekspeditør ved Sydfynske Dampskibsselskab i Svendborg. Julius Christian opgav sin årlige indtægt til 6000 kr., sin formue til "0", og svarede 143,10 kr. i skat til staten, samt 525,00 til kommunen. Han havde stadig 2 hjemmeboende børn: den 42-årige Ernst, som stadig var postekspedient og havde en indkomst på 3000 kr., en formue på "0", og var skattepligtig med 25,60 kr. til staten og 262,50 kr. til kommunen; og den 48-årige Ingeborg Ida, som stadig var lærerinde, men også Skolebestyrer i Nejsigs Skole og havde en årlig indkomst på 1255 kr, en formue på "0", samt betalte 8,25 kr. i statsskat og 30,00 kr. i kommuneskat. Men ud over de 3 faste beboere, var der en fjerde: den 24-årige Ebba var hjemme "på kort Ophold" og oplyste, at hun var kontorist i Københavns Magistrat.

I 1916 fødtes Julius' første barn, Julius Christians sønnedatter Annelise Christensen.

I 1917 blev Ebba gift med grosserer Hans Pahl fra København og hun flyttede definitivt til hovedstaden, hvor hun blev resten af sit liv. Samme år blev også Ernst gift med Esther Gudrun Hansen og far til sønnen Per Christensen. Julius Christian stod dog ikke fadder ved dåben den 1. Marts 1918, det gjorde derimod datteren Ebba. Samme år fik Julius Christian endnu en sønnedatter, da Alfreds datter Birthe blev dødt.

Den 12. September 1919 døde Julius Christian i Nakskov. Han var 79 år og blev - som sin hustru - begravet i København på Holmens Kirkegård den 18. September efter en højtidelighed i Holmens Kapel, forrettet af Provst Munck fra Ordrup. I de københavnske begravelsesprotokoller angives dødsårsagen som Åreforkalkning. Og det ses, at der ikke er betalt for gravens gravning, men 1 kr. for ligvogn og 28 for ligbærere, 8 kr. for kapellet, men kirken er ikke benyttet, ligesom der ikke er betalt for kandelabre og klokkeringning, men derimod 2 kr. til graveren. Gravstedets nr. var 2264, det samme som hustruens.

En gammel naskovit har skrevet en beretning om Nakskov Jernbane i Julius Christians tid og her er også stationsforstanderen selv nævnt som:
"en særpræget personlighed, som med myndighed ledede stationen. ... En slank mand med et markeret ansigt og kindskæg.... altid venlig og høflig ... Han stod altid lige elegant med de hvide handsker og gjorde honnør når toget kom ind. ....
Foruden sin stationsforstanderstilling beklædte Christensen også embedet som ekspeditør for Sydfynske Dampskibsselskab, og når hans formiddagstjeneste ved banen var forbi, vandrede han med sin lette og elastiske gang ad Nørrevold ned til havnen for at overtage "Mjølners" afgang, når klokken var 10. .....
Men stationsforstanderen havde også en hobby. På et areal, der tilhørte banen, havde han anlagt en frugthave, bestående af lavstammede pære- og æbletræer, og her dyrkede han de herligste frugter."

Læs beretningen her: http://aabne-samlinger.dk/lasa_ny/temasider/lokalbaner/nakskov-roedby/nakskov-station-set-med-barneoejne/

 

Læs mere om Julius Christians børn og efterslægt:

Ingeborg Ida --- Martin Holger --- Peter Hendrik --- Ernst --- Alfred --- Julius --- Hjalmar --- Gudrun --- Karen Kirstine --- Viggo --- Ingrid --- Poul --- Ebba

og:

Ernst børn: Per --- Hans Julius --- Alfreds børn: Ruth --- Birthe --- Karen --- Julius' børn: Annelise --- Viggo ---- Hjalmars barn: Ingrid

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.12.2017 og sidst opdateret d. 13.1.2018