HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Tante Rosa = Rosa Danielsen, født Bjarnesen

- gift med Aage Holm Danielsen, Alice's morbror -
- Tante til Alice og svigerinde til hendes mor -

TANTE ROSA var gift med Gudruns og Alice's morbror, Aage Holm Danielsen, og svigerinde til deres mor Astrid. --- Det er Rosa til højre på fotografiet >>>

Hendes dåbsnavn var ROSA JONINA PETREA, men fornavnet er set stavet Bosa (!) Janina, og hun var datter af Sigurdur Gisla Gunnar Bjarnesen (hans navn staves også nogle gange Gisli og Bjarnasen eller Bjarnasson), som nogle gange benævnes Handelsfaktor og andre gange Arbejdsmand, og Maria (eller Marie) Dorthea Asdis Bjarnesen (født Asmundsen). Faren var født omkring 1838 og moren den 3.6.-1839. De var blevet gift den 21. November 1862 eller i 1863.

Rosa var født den 20. August 1875 som den tredie i en søskendeflok på 6 på Vestmannaøerne (Vestmannaeyjar) på Island. Hendes forældre var på det tidspunkt ca. 38 og 36 år gamle.

De 2 ældre søskende var:
Marie Sigridur, som var født den 12.3.-1871 og altså ca. 4 år gammel ved Rosas fødsel.
og Johan Gisle Anders, som var født omkring 30.12.-1873 og 1 1/2 års tid ældre end Rosa.

Senere kom 3 andre til:
Johanne Sophie Augusta den 24.8.-1877, da Rosa var 2 år gammel,
Niels Christen Benedikt den 23.2.-1879, da Rosa var 4 1/2 år gammel,
og Peter Anders Osmund, som blev født den 2.2.-1882, da Rosa var 6 1/2 år gammel.

Rosa blev døbt på sin fødeø, hvor hun levede sine første 8 år, indtil familien i 1883 eller 1884 flyttede til København.

Yelva og Rosa med lille Gudrun (ca.3år, dvs. ca. 1910)
Rosas svigerinde Yelva med niecen Gudrun og Rosa (th)


Familien flyttede ind i Øster Voldgade nr.12, i en lejlighed på 2.sal i forhuset (kort). Folketællingen 1885 noterer dem her som henholdvis 47, 45, 13, 11, 9, 7, 5 og 2 år gamle, angiver farens navn som Sigurda Gisle Bjarnesen og hans stilling som Arbejdsmand.

Kun få år efter døde Rosas far den 16. Marts 1888 som kun 50 år gammel og blev begravet den 22. Marts fra Holmens Kirke. Familien boede da i Herluf Trollesgade nr.24 (kort).

Året efter, på Mikkelsdag (dvs. den 29.September) 1889, blev den 14-årige Rosa konfirmeret i Holmens Kirke.

Kort efter må familien være flyttet. for i Folketællingen 1890 findes enken med 5 af sine børn boende i Balsamgade 14 på 4.sal. Balsamgade skiftede i 1897 navn og blev en del af Olfert Fischersgade. De gamle ejendomme i denne gade er senere blevet revet ned og erstattet af nyt byggeri. Men i 1890 boede den da ca. 51-årige (men hun angives her som 42-årig!) Marie Dorthea sammen med Johan på 16, Rosa på 15, Johanne Sophie på 11-12 , Niels Christen på 10-11 og Peters Anders på 7-8 i denne ejendom. Hun ernærede sig ved skrædersyning, mens Johan var fabriksarbejder. En ekstra indkomst kom fra en logerende sømand, den 35-årige Jens Johansen, som også stammede fra Island. Rosas ældste søster Marie Sigridur må have været ude at tjene, men blev atter tilmeldt adressen den 6. Maj 1892.

Inden da var Rosas yngre søster Johanna blevet konfirmeret den 3. April 1892. Men denne gang foregik højtideligheden i Skt.Pauls Kirke.

Søster Marie boede nu altså hjemme en tid. Ifølge Politiets Registerblade tilmeldtes hun først en ny adresse den 31.Marts 1894, hvor hun flyttede til Gentofte som tjenestepige. Det var dog kun for en kort bemærkning, så flyttede hun tilbage til moderen igen den 2. Maj.

Senere dette år var turen kommet til bror Niels, som blev konfirmeret i Skt. Pauls Kirke den 7. Oktober 1894. I Kirkebogen er det noteret, at han da frekventerede Hindegade Skoles afgangsklasse.

I 1896 var der endnu engang konfirmation i familien, da Rosas yngste bror Peter Anders Osmund, som senere blot kaldtes Osmund, blev konfirmeret i samme kirke som sin bror den 11. Oktober 1896. Også han gik tilsyneladende på dette tidspunkt i Hindegade Skoles afgangsklasse.

I 1897 ændrede Balsamgade som nævnt ovenfor navn og blev til en del af Olfert Fischersgade. Det er derfor på denne adresse, at vi finder familien i Folketællingen den 1. Februar 1901. Gadenummeret hedder nu 54, men lejligheden ligger stadig på 4. sal. På denne etage boede også 3 andre familier, så mon ikke der har været trangt. Her i Februar boede både Rosa, Johanne, Niels og Osmund hjemme. Rosas mor ernærede sig ved syning og Rosa var blevet telefonistinde. Johanne var "uden erhverv", men Niels var bundtmager og Osmund "Contoirist". I denne Folketælling var der nogle ekstra spørgsmål, så her får vi at vide, at der i familien var 6 levende børn og 1 dødt, og at familien var kommet til København i 1884 (i en senere Folketælling står der 1883). Rosas storebror Johan var nu flyttet hjemmefra og blevet Kommis. Han blev gift med Kamilla Sofie Magdalene (født 7.2.-1870) og flyttede til Rømersgade 15,1. og i 1905 til Gentoftegade 18.

Den 1. Maj samme år flyttede familien til en ny lejlighed på 3. sal i Larsbjørnsstræde 15 (kort) og her boede de ved den næste Folketælling, som fandt sted den 1. Februar 1906. Rosa, som nu var 31 år og arbejdede som telefonistinde ved Københavns Telefon-Central, boede stadig hjemme sammen med sin mor, der nu erhvervede sig som "Kasketsyerske" hos J.Goldstein & Søn, og lillesøster Johanne, som stadig intet erhverv havde, og yngste bror Osmund, som nu var blevet Modevareagent for Københavns Straa- og Filthattefabrik.

Det var vel i disse år, at der opstod sød musik mellem Rosa og den unge kontorchef ved D.F.D.S. Aage Holm Danielsen. Om Rosa allerede tidligere var veninde med Aages søstre, som det kunne se ud af fotografiet ovenfor, der dog er taget omkring 1909-1910, eller hun har lært Aage at kende på anden vis, vides ikke. Fakta er, at de den 6. Maj 1909 holdt bryllup i Vor Frue Kirke. Brudgommen var 36 år og bruden 33. Forlovere var Fuldmægtig A. Carlsen, Nygaards Allé 2,2 og Overretssagfører Vald. Byrdal, Kjøbmagergade 5, 3. Der var blevet lyst de lovbefalede 3 gange og vielsen blev foretaget af Stiftsprovst Paulli.

De nygifte flyttede ind i en lejlighed i Korsørgade 17, hvor de også figurerer i Folketællingen den 1. Februar 1911 på 4.sal til højre (kort). Aage angav sig som Kontorchef i D.F.D.S. i Kvæsthusgade og angav ligeledes, at han kom til sit job ved at gå eller tage sporvognen.

Samme år blev Rosa mor til sønnen Otto Gunnar Danielsen den 4. Februar 1911 og 2 måneder efter var der barnedåb den 2. April i Davidskirken. Faddere var forældrene selv, Aages storesøster Yelva og Forretningsfører Osmund Bjarnesen, Rosas yngste bror, som nu boede sammen med sin mor i Kronprinsessegade 44. Herunder ses de stolte forældre med den lille Otto.

Rosa Danielsen med Otto ................... Aage Danielsen med Otto

Ved Ottos dåb boede Aage og Rosa stadig i Korsørgade, men lejligheden må være blevet dem for lille, for da der den 1. Februar 1916 atter var Folketælling er de allerede installeret i en lejlighed på Jomsborgvej i Hellerup, på 3. sal i nr. 27 (kort). Ifølge Politiets Registerblade er de blevet frameldt den gamle adresse den 1. November 1914.

I 1916 er Aage så 44 år og stadig Kontorchef i D.F.D.S. Han har en indkomst på 6.456 kr. og angiver ingen formue. Han betaler 152,55 kr. i skat til staten og 204 kr. til kommunen.

Den 7. April 1916 døde Rosas mor, der på det tidspunkt tilsyneladende boede sammen med sin yngste søn Osmund i Webersgade 44 på 2.sal.

I Hellerup befandt Aage og Rosa sig godt, det var dejlig tæt på lystbådehavnen og de anskaffede tilsyneladende en sejlbåd, som de havde liggende her.

I sommeren 1924 eller 1925 sejlede familien ned til Vordingborg for at besøge søster Johanne, der var lærerinde dernede ved Marienberg Skole. De havde vel Otto med? Eller måske tilbragte han noget sommerferie hos sin faster ligesom Alice gjorde det. Både Alice og Gudrun og deres mor var i hvert fald også på besøg i Vordingborg og hele familien drak kaffe i "overlærerens del af haven" ved skolen.

Hos Johanne Danielsen i Vordingborg 1924 eller 1925: Astrid med sommerhat som hun selv har syet af strimler af papir, Johanne der skænker kaffe, Aage med Alice og sin egen søn Otto, og på næste foto: Gudrun, Astrid, Alice, Johanne, Aage og Aages hustru Rosa.
Hos Johanne Danielsen i Vordingborg 1925- Hos Johanne Danielsen i Vordingborg 1925

Den 10. April 1927 blev Otto konfirmeret i Hellerup Kirke. Fotografiet nedenfor til højre er måske fra denne lejlighed.

Rosa og Otto Danielsen..... Aage Holm Danielsen

Få år efter var det imidlertid en sørgelig begivenhed, som i 1930 skulle samle familien. Aages ældre søster Johanne døde døde den 24. Januar, som 56 1/2 år gammel, og blev begravet i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård (det er senere blevet sløjfet). Og den 23. April 1936 døde Aages mor som næsten 89-årig. Hun blev begravet den 29. April i familiegravstedet.

I sommeren 1936 deltog Otto i sommerlegene i Berlin i en sejlbåd med et team fra Hellerup Sejlklub og mon ikke også Aage og Rosa har fulgt levende med i forberedelser og konkurrence, selvom der ikke blev hjembragt nogen medalje.

Så kom krigen og det var jo hårde år for alle. 1943 var derimod et godt år. Den 22. Januar blev Otto viet i Hellerup Kirke til Elsa Schultz. Aage og Elsas far var vidner og dagen sluttede med en festlig banket på Hellerup Parkhotel med en masse inviterede. På invitationen stod, at man bad gæsterne afgive smør-mærker (måske også brød- og sukkermærker, evt. også kaffemærker, men det er mere uvist, for det var vist ikke muligt at købe kaffe, så "mokka'en" efter middagen har nok været erstatningskaffe)(fra niece Alices senere optegnelser).

Bageste række fra venstre: Rosa, Bankdirektør Schultz (Elsas far), Elsa og Otto, Fru Schultz (Elsas mor), Aage, ?, Osmund Bjarnesen (Rosas bror), ?, Yelva Danielsen og nogle ikke navngivne.
Forreste række fra venstre: ?, Elsa brors kæreste, Elsas bror Herbert, Alice Holtet og en del ikke navngivne personer.

Ved Elsa og Otto Danielsens bryllup

Bageste række ikke navngivne personer.
Forreste række fra venstre: ?, måske Onkel Ernest Westrup, ?, Harvey Hjortholt, ?, ?, ?, Gudrun Hjortholt og nogle ikke navngivne personer.

Ved Elsa og Otto Danielsens bryllup

Efter krigen fulgte nogle år med både glædelige og sørgelige begivenheder. Barnebarnet Claus blev født (datoen kendes ikke pt). Og Aages søster Yelva døde den 6. August 1947 og blev begravet på familiegravstedet på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København. Mon ikke fotografierne af Aage og Rosa i deres hjem på Jomsborgvej stammer fra denne periode:

Aage Danielsen i hjemmet på Jomsborgvej 27 ... Rosa Danielsen i hjemmet på Jomsborgvej 27

Den 14. April 1951 døde Aages søster Anna. Og den 13. December 1952 fyldte den yngste søster Astrid 75 år og det blev fejret hjemme hos hendes datter Alice og Asmus, hvor man også tog det obligatoriske gruppebillede af festdeltagerne:

Familiefoto fra Astrid Holtets 75-års-dag

Året efter døde den knap 80-årige Aage den 25. April 1953 på Bispebjerg Hospital. Også hans urne blev nedsat i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård efter bisættelsen på Mariebjerg Krematorium den 28. April.

Året efter fik den sidste af Rosas svigerinder Astrid en blodprop eller lignende i sit hjem og blev kørt til Bispebjerg Hospital, hvor hun døde den 3. April 1954 efter at have ligget bevidstløs i omkring en uge. Hendes børnebørn husker, hvordan "Tante Rosa" passede dem, mens deres mor sad ved mormorens sygeseng. Den 8. April blev Astrid bisat fra Bispebjerg Krematorium og urnen blev nedsat i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård.

Rosa overlevede sin mand i en række år og hun kom også til at overleve sin søn, for Otto døde den 13. Marts 1958 og blev begravet den 18. Marts. Urnen blev nedsat på Vestre Kirkegård.

Rosa selv blev senere begravet ved siden af Aage på Garnisons Kirkegård. Gravstedet blev senere sløjfet.

Anna Westrups gravsten på Garnisons Kirkegård (gravstedet er senere sløjfet)

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.6.2012 og sidst opdateret d. 20.6.2012