HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Johanne Caroline Petrea Danielsen : "Moster Johanne" - Moster til Alice -

----- UNGDOM -----!

Læs om: Johannes barndom --- Johanne i perioden 1904-1920 --- Johanne i perioden 1921-1930 ----- Se: Johanne's liv i Årstal med Kildeangivelser

Fotografierne herunder stammer fra perioden i Toldbodgade 11.
--- Til venstre har familien været hos fotografen for at blive foreviget, her ses Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, forrest Anna.
--- Til højre ses nogle hyggestunder i Toldbodgade.
(Øverst: Otto Ferdinand og Mathilde Danielsen i sofaen, forrest Johanne og til højre Anna. ca. 1890?)
(Nederst: Familien Danielsen omkring Tebordet i spisestuen i Toldbodgade: Aage, Astrid, Otto Ferdinand, Mathilde, Anna og Yelva.)


(NB: på dagligstuevæggen ses det lille rosenbillede, som stadig er i familiens eje. Det er flankeret af fotografier af Mathildes forældre og nedenunder hænger tilsyneladende fotografiet af de 3 ældste børn, som ses herover. Til højre i en stor ramme hænger et fotografi af Mathilde, tilsyneladende det ovalt skårede her ovenfor. Måske har det tilsvarende fotografi af Otto Ferdinand hængt på den del af væggen, som ikke er kommet med på billedet? - Måske er de runde platter på væggen i spisestuen de tallerkener, som kom op at hænge, da Mathilde flyttede til Willemoesgade? - se historien om disse her - NB: der eksisterer 2 typer af tallerkerner, her kaldet 1 og 2)

Foto af Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, samt forrest Anna Foto af familien Danielsen i daglistuen i Toldbodgade 11.Foto af familien Danielsen i spisestuen i Toldbodgade 11

Da Yelva var blevet konfirmeret, blev husets unge pige sagt op, og så kunne Yelva gå sin mor til hånde i husholdningen. Aage kom åbenbart på kontor. Han angives i Folketællingen 1890 som "Contorist". Han arbejdede i hvert fald senere i DFDS, så hans far har vel skaffet ham derind efter konfirmationen. I 1890 angives Johanne, som senere blev lærerinde, stadig som "Barn" som 16-årig - ligesom den 14-årige Anna og den 12-årige Astrid.

Måske var det året efter, at Johanne rejste til Sejerø for at være privatlærerinde for Dokter Michelsens datter? Hendes far og mor tog i hvert fald over for at se, hvordan hun havde det om sommeren. Og de havde Astrid med. Det lader til at have været en hyggelig tur, der var andre unge mennesker at ses med og hyggelige kaffeborde med familien Michelsen.

Fra venstre: Otto Ferdinand, ?, Astrid, Johanne, Ellen M., Fru Michelsen, Dr.Michelsen, Mathilde. - -- med kryds: Astrid og Johanne (siddende)
Hos Dr.Michelsen på Sejerø Hos Dr.Michelsen på Sejerø

Christian William Michelsen var Kommunelæge paa Sejerø fra April 1891 til 1898, hvorefter han blev Distriktslæge paa Fejø 25. August 1898. Johannes niece Alice har gættet på, at fotografierne ovenfor var fra 1888/1890, men de kan tidligst være taget i sommeren 1891, da familien Michelsen jo først kom til Sejerø i April dette år. Lillesøster Astrid ser ikke så voksen ud endnu (hun var knap 14 år denne sommer og altså endnu ikke konfirmeret), så mon ikke vi kan gå ud fra, at det er taget i 1891.

Den 1. November 1891 blev Johanne ifølge Politiets Registerblade atter tilmeldt adressen Toldbodgade 11 hos sine forældre. Var hun da allerede færdig med at tjene hos Dr. Michelsen?

Den 1. Maj 1893 frameldtes Johanne atter adressen, men hvorhen så turen nu gik, ved vi ikke. Hun var da knap 20 år gammel.

Så ved vi ikke meget mere om Johannes ungdom. Hun blev senere forskolelærerinde i Nyraad ved Vordingborg, hvortil hun flyttede i 1904, så hun har muligvis fået en uddannelse i de mellemliggende år. Det var også en periode, hvor der skete nogle ændringer i familien, da hendes far døde i 1897, den 12. December. Mon ikke Johanne har været hjemme i denne forbindelse? Der var begravelse den 17. December i Sankt Jakobs Kirke og på Garnisons Kirkegård, hvor familien havde gravsted.

Når ceremonien fandt sted i Sankt Jakobs Kirke, skyldtes det, at familien var flyttet fra lejligheden i Toldbodgade til en lejlighed i en nybygget ejendom på Nordre Frihavns Vej (nutidens Nordre Frihavnsgade) nr. 50 A (måske nutidens Drewsensvej). Det var muligvis en mindre lejlighed, for både Johanne og Astrid var nu flyttet hjemmefra (Astrid boede mange forskellige steder fra begyndelsen af 1897 (og måske tidligere) som ung pige i huset, selskabsdame og lignende, og Johanne ligeså. Aage var også væk, da han tilsyneladende den 1. November 1896 aftjente sin værnepligt i marinen.

Men Johanne endte altså på Vordingborgegnen i 1904 og herom skal der fortælles på næste side.

 

------ Læs her om Johanne i perioden 1904-1920 -------

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.6.2012 og sidst opdateret d. 4.7.2012