HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

BEDA = Astrid Holtet, født Danielsen - Alice's mor

----- UNGDOM -----!

Læs om: Astrids barndom --- Astrid i perioden 1907-1921 --- Astrid i perioden 1922-1954 ------ Se: Astrids liv i Årstal med Kildeangivelser

Se også: Siden om Familien Danielsen

Fotografierne herunder stammer fra perioden i Toldbodgade 11.
--- Til venstre har familien været hos fotografen for at blive foreviget, her ses Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, forrest Anna.
--- Til højre ses nogle hyggestunder i Toldbodgade.


(Øverst: Otto Ferdinand og Mathilde Danielsen i sofaen, forrest Johanne og til højre Anna. ca. 1890?)
(Nederst: Familien Danielsen omkring Tebordet i spisestuen i Toldbodgade: Aage, Astrid, Otto Ferdinand, Mathilde, Anna og Yelva.) (NB: på dagligstuevæggen ses det lille rosenbillede, som stadig er i familiens eje. Det er flankeret af fotografier af Mathildes forældre og nedenunder hænger tilsyneladende fotografiet af de 3 ældste børn, som ses herover. Til højre i en stor ramme hænger et fotografi af Mathilde, tilsyneladende det ovalt skårede her ovenfor. Måske har det tilsvarende fotografi af Otto Ferdinand hængt på den del af væggen, som ikke er kommet med på billedet? - Måske er de runde platter på væggen i spisestuen de tallerkener, som kom op at hænge, da Mathilde flyttede til Willemoesgade? - se historien om disse her - NB: der eksisterer 2 typer af tallerkerner, her kaldet 1 og 2)

Foto af Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, samt forrest Anna Foto af familien Danielsen i daglistuen i Toldbodgade 11

Foto af familien Danielsen i spisestuen i Toldbodgade 11

Så var alle børnene konfirmerede og voksne og dagligdagen ændrede sig. Da Yelva var blevet konfirmeret, var husets unge pige blevet sagt op, og så kunne Yelva gå sin mor til hånde i husholdningen. Aage kom åbenbart på kontor. Han angives i Folketællingen 1890 som "Contorist". Han arbejdede i hvert fald senere i DFDS, så hans far har vel skaffet ham derind efter konfirmationen. I 1890 angives Johanne, som senere blev lærerinde, stadig som "Barn" som 16-årig - ligesom den 14-årige Anna og den 12-årige Astrid.

Måske var det året efter, at Johanne rejste til Sejerø for at være privatlærerinde for Dokter Michelsens datter? Hendes far og mor tog i hvert fald over for at se, hvordan hun havde det om sommeren. Og de havde Astrid med. Det lader til at have været en hyggelig tur, der var andre unge mennesker at ses med og hyggelige kaffeborde med familien Michelsen.

Fra venstre: Otto Ferdinand, ?, Astrid, Johanne, Ellen M., Fru Michelsen, Dr.Michelsen, Mathilde. - -- med kryds: Astrid og Johanne (siddende)
Hos Dr.Michelsen på Sejerø Hos Dr.Michelsen på Sejerø

I 1892 fik Astrid en notesbog, som hun derefter flittigt skrev i. Nogle indførsler er daterede og den første af disse er nogle poesi-vers fra den 8. December 1892. Måske har hun fået bogen til sin konfirmation? Men årstallet er måske ikke helt sikkert, for på for- og bagperm er der flere gange skrevet årstallet 1893! Den første indførsel fra dette år er dateret 9. Februar og består af forkellige sange og vers. Der er flere af disse, men ingen daterede efter den 26. Marts.

Fotografierne nedenfor er måske fra denne tid, i hvert fald det til venstre kunne være taget i anledning af Astrids konfirmation. Veninderne Anna Herskind (til venstre) og Johanne Herskind (til højre) var Astrids jævnaldrende. Familien Herskind boede også i Nørre Søgade 27B i årene omkring 1890 og overtog senere familien Danielsens lejlighed i Toldbodgade 11 (omkring 1897?). På fotografiet til højre ses Johanne Herskind, Anna Danielsen, Astrid og Alvilda Herskind.

Astrid mellem veninder:
Anna Herskind, Astrid Danielsen. Johanne Herskind

Astrid og Anna med veninder:
Johanne Herskind, Anna Danielsen, Astrid Danielsen og Alvilda Herskind

Hvad der skete i Astrids liv i de næste par år, ved vi ikke. Mon hun fik mere skolegang? En uddannelse til lærerinde? Det har vi aldrig hørt om, men senere kom hun til at arbejde som bogholder, så måske har hun været i lære på et kontor.

Ifølge Politiets Registerblade frameldtes Astrid adressen i Toldbodgade den 1.11.-1896. Måske er hun da kommet ud som ung pige i huset, sådan som hun senere kom det flere gange. Måske var det derfor, at hendes forældre den 1. Maj 1897 rykkede til en ny lejlighed, denne gang vel mindre - Johanne var jo allerede hjemmefra, Aage og Anna måske også i perioder - beliggende på Nordre Frihavnsvej nr.50 A, 2.sal. (Denne gade svarer til nutidens Nordre Frihavnsgade, et navn den fik i 1906. Nr. 50 ligger på hjørnet af Drewsensvej. Nr.50A var muligvis i sidehuset mod nutidens Drewsensvej nr.11)

I 1897 var Astrid i hvert fald kommet videre i sit liv, for da er der dateringer i notesbogen, som siger "27.1.97 Nakskov" Der er flere dateringer og indførsler, blandt andet opskrifter, fra Nakskov i årene 1897-1898, hvor den sidste hedder "21.3.".

Hvad lavede Astrid så i Nakskov? Det ved vi heller ikke, men i notesbogen har en elev i "5te Klasse paa Døtreskolen" skrevet en slags afskedshilsen til hende ("Kære Frøken Danielsen") og dateret den 18-11-97". Har Astrid mon været hjælpelærerinde? Eller ansat på skolens kontor? I hvert fald er der i notesbogen et helt, stort (udateret!) afsnit med al slags "lærdom": historiske årstal, geografiske oplysninger om Europas lande, og lignende.

Fotografiet til højre er taget i Nakskov, måske før tragedien ramte i årets slutning. Astrids far Otto Ferdinand døde nemlig den 12. December, som kun 53 år gammel, af apopleksi.

 

Astrid som 20-årig, dvs. 1897-98 i Nakskov:
Astrid 20 år

Det må have været en trist 20-års fødselsdag for Astrid dagen efter. Og hun måtte vel tage hjem nogle dage til begravelsen, som fandt sted den 17. December fra Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade med efterfølgende jordpåkastelse på Garnisons Kirkegård, men hun tog tilbage til Nakskov igen. Hvornår vides ikke, men den sidste datering herfra, som vi kan læse i notesbogen er den 21. Marts 1898.

I 1898 var Astrid på et tidspunkt i Taarbæk ifølge notesbogen og fra November måned påbegyndte hun en liste med titlen "Hvad jeg saa paa Theatret under mit Ophold i Randers". Hvad Astrid ellers lavede i Randers, vides ikke, men der er dateringer herfra også den 4. Juni 1899. Dog var hun i December 1898 i København, måske hjemme på julebesøg? Det er muligt, at Astrid var i Randers hos den jævnaldrende Emma Bruun, som i 1898 var blevet gift med Niels Peter Bruun. Han Direktør for jernbanefabrikken Scandia i Randers og boede med sin hustru i Udbyhøj. I 1899 fik de datteren Anna Bruun, måske skulle Astrid hjælpe i den forbindelse? måske var Emma en gammel veninde?

I 1899 opholdt Astrid sig så stadig i Randers, i hvert fald den første halvdel af året. Her startede hun en sektion med "Regnskab" i notesbogen og indførte sine udgifter - med nogen uregelmæssighed - de næste 3 år. Hendes færden i år 1900 ved vi ikke meget om. Hun var i Randers den 3. Januar, i Odense i Februar og i Købehavn i Maj, men om det kun drejede sig om korte besøg - med teateroplevelser! - er ikke klart.

Den 1. Februar 1901 boede Astrid i alle fald hos Dr. Bendz på Steen Blichersvej 1, hvor hun var "ung pige i huset". Familien Bendz bestod af lægen Viggo Henrik Lauritz Bendz og hans hustru Kamilla Thomasine Bendz, samt af sønnen Henrik Carl Bang(?) Bendz, der var 5 år yngre end Astrid. Desuden var der en tjenestepige. Astrid var utrolig glad for sin tid hos familien Bendz og fortalte senere meget godt om "Dr. Bendz, Fru Bendz og Henrik Bendz" til sine døtre. Hun holdt vist nok også kontakten med dem, efter at hun var rejst derfra.

Astrid med familien Bendz
Dr. Bendz - fru Bendz - Henrik Bendz og Astrid

Vi kender ikke meget til Astrids liv i 1902-1906. I notesbogen er der nogle udaterede teaterbesøg og en udgift til en gave til Henrik Bendz i Oktober 1902. Men da Astrid som nævnt holdt forbindelsen ved lige, kan hun godt have opholdt sig et andet sted i denne periode.

Ifølge Politiets Registerblade var hun den 1. November 1902 tilmeldt adressen Hinrichsensgade 4, 4.sal. Her boede måske allerede på dette tidspunkt en familien Knudsen, som i hvert fald i 1906 havde en ung kvinde boende, en "Frøken", der var beskæftiget med "Husgerning". Astrid kan have haft en lignende stilling her hos Frederik Knudsen, der var lærer, hans hustru Helene og den da knap 6-årige datter Gudrun. (Var det mon derfor, at Astrid senere kaldte sin førstefødte datter Gudrun?). Hinrichsensgade skiftede i 1906 navn til Ringstedgade.

Den 1. Maj 1903 frameldtes Astrid adressen i Hinrichsensgade og hvor hun opholdt sig indtil den 1. November 1904, hvor hun er tilmeldt en familien Nielsen med bopæl Østerbrogade 64, 1.sal, vides ikke. Iføge Folketællingen 1906 bestod familien Nielsen af husfaderen den 38-årige Villum (William?) Thomas Emil Nielsen, som var Bankdirektør i Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, og hans hustru den 34-årige Astrid Hedvig Nielsen. Den 1. Maj 1905 blev Astrid atter frameldt denne adresse og erstattedes sandsynligvis af "Husjomfru" Karin Eriksson. Mon ikke vi kan formode, at Astrid har haft samme titel og arbejdsbeskrivelse hos familien Nielsen.

Astrid i 1904..................... Astrid, årstal ukendt

------ Læs her om Astrid i perioden 1907-1921 -------


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
og
ÅRSTALLENE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.5.2012 og sidst opdateret d. 19.8.2013