HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Johanne Caroline Petrea Danielsen : "Moster Johanne" - Moster til Alice -

----- fra 1904 til 1920 -----

Læs om: Johannes barndom --- Johannes ungdom --- og om Johanne i perioden 1921-1930 ------ Se: Johanne's liv i Årstal med Kildeangivelser

I begyndelsen af 1901 var Johanne tilsyneladende endnu ikke kommet til Vordingborg-egnen. Iflg en senere folketælling flyttede hun først hertil i 1904 og vi ved ikke, hvor hun boede i årene før.

I Folketællingen 1. Februar 1906 var Johanne imidlertid blevet Lærerinde ved Nyraad Skole og boede tilsyneladende i Skolens lærerbolig, hvor der åbenbart var flere lejligheder på matrikel nr.4, for her boede også Skolelærer Rasmus Jørgensen Borre, der da var 52 år, med sin hustru Vilhelmine på 50 år og sønnen Johannes, der var elektriker og 29 år. Familien havde også en anden søn, Thorvald, som boede hjemme i 1901, hvor Johannes ikke gjorde det. Thorvald var da seminarieelev. I 1901 havde Nyraad Forskole en anden lærerinde ved navn Bodil Larsen.

Nyraad (idag Nyråd) var en lille by, dels landsogn og dels købstad, lidt øst for Vordingborg. Byen havde ingen selvstændig kirke, men benyttede Vordingborg Kirke. Som købstad var den åbenbart noget forfalden, men der var dog postomdeling fra 1880, et andelsmejeri fra 1891 og i 1898 var byen blevet stationsby, da Kalvehavebanen var blevet indviet. Dette havde givet byen en vis udvikling og befolkningstallet var steget, så de 2 forskoler i Nyraad og Bakkebølle måtte udvides.

I 1907 blev Johannes yngste søster Astrid gift i Silkeborg Præstegaard. Brylluppet blev tilsyneladende ikke særligt fejret, så Johanne har nok ikke været derovre i den anledning og vist heller ikke til niecen Gudruns fødsel og dåb i Vejle den 14. Oktober og 24. November samme år. I årene herefter flyttede Astrid og Gudrun ind hos Johannes mor i Willemoesgade, hvor også søstrene Yelva og Anna boede - og i nogle år også bror Aage.

Familien holdt meget sammen og Johanne har givetvis været hjemme på besøg af og til, ligesom hendes mor og søskende besøgte hende i Vordingborg (måske også i Nyraad). Fra 1870 havde der været jernbane mellem København og Masnedsund og turen fra København til Vordingborg tog kun omkring 3 timer, så det har sagtens kunnet lade sig gøre. Fra Vordingborg kom man til Nyraad med Kalvehavebanen, en tur der tog ca. 15-20 minutter.

Og i 1909 har Johanne da nok taget toget hjem, da broren Aage blev gift med sin Rosa i Vor Frue Kirke den 6. Maj.

I 1911 var der flere begivenheder i Johannes familie, søter Anna blev gift, bror Aage fik en søn, Otto, og søster Astrid endnu en datter: Alice. Samme år gennemførte Vordingborg Landsogn en større skolereform og man byggede en ny skole i Vintersbølle og to ens forskoler i Bakkebølle og Nyråd, den sidste på nabogrunden til den gamle skole, som ophørte med at fungere som skole samme år. Forskolerne skulle være "pogeskoler" og have børnene fra 1.-3. klasse. De nye skoler var "markante toetagers bygninger med lejlighed til lærerinden på første sal og et skolelokale i stuen. Samtidig byggedes Marienberg Skole, som også lå i landsognet."

En elevs beskrivelse af undervisningen på Vintersbølle Skole i årene 1923-1928 kan nok også passe på Johannes arbejde: "Vi startede samtlige skoledage med at synge morgensang.... I klasseværelset forefandtes et sæt læsebøger, et sæt regnebøger, elevernes tavler og grifler samt nogle papbilleder forestillende forskellige religiøse situationer. Vi havde således kun vores ABC-bog med hjem, så det var så som så med hjemmearbejde". (Beskrivelserne af Nyraad er til dels hentet fra bogen "Fortællinger fra Vintersbølle". Museerne.dk, 2010, dels fra jubilæumshæftet "Fuld af liv i 100 år. Vintersbølle Skole 1911-2011, dels fra bogen "Vordingborg Købstads Historie / af P.A. Klein. Eget Forlag, 1923, og dels fra oplysninger fra Inga Halldorsdottir, formand for Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd). (Nyråd Skoles bygning står stadig og kan ses her)

I Folketællingen den 1. November 1911 anføres Johanne stadig som "Lærerinde i Nyraad, Vordingborg Landsogn". Matrikelnummeret angives nu til 3f (svært læseligt) - det er vel den nye lærerbolig, som er omtalt ovenfor. Skolelærer Borre bor derimod stadig i matrikel nr.4 med sin familie.

Den 8. April 1912 bliev niecen Alice døbt. Johanne var i København i den anledning og familien udnyttede den festlige lejlighed til at tage nogle fotografier af den gamle mor og jo nu bedstemor, de fire søstre og Astrids 2 børn. "Scenen" er dagligstuen i Willemoesgade 51, 4.sal.

Bagest Anna og Johanne, forrest Astrid med Alice og Yelva med Gudrun
Foto af Anna og Johanne, og forrest Astrid med Alice og Yelva med Gudrun

Bedstemor BESA med Gudrun og Alice:
Foto af Besa med Gudrun og Alice

Som nævnt ovenfor blev Marienberg Skole også bygget i 1911 og på et tidspunkt i løbet af årene 1912-1915 blev Johanne ansat her og forlod Nyraad. Skolen ligger på Færgegaardsvej (se kort) og her i matrikel nr.1fv boede skolens lærere: Førstelærer Rasmus Jørgensen Borre, som altså også var flyttet hertil fra Nyraad, Lærer Carl Christian Nielsen på kun 30 år, og "Forskole-lærerinde" Johanne, der nu tjente 1174 kroner, ingen formue havde og måtte svare skat til stat og kommune på henholdsvis 8,25 og 31,45 kr. (Folketælling 1916)

I 1918 har Johanne nok været hjemme på besøg, for da fødte søsteren Anna den 13. November datteren Anne-Grete, i familien kaldet Bitten. Og da barnet blev døbt i Lutherkirken den 11. Marts 1919 har Johanne da sikkert også været med.

I sommeren 1920 var Johanne åbenbart også på besøg i hjemmet i København, for her er der taget fotografier fra en udflugt i Frederiksberg Have og fra en dag i Fru Sønderhausens sommerhus (Fru Sønderhausen var nabo til Johannes mor i Willemoesgade 51).

Foto til venstre: Yelva og Johanne med niecen Alice foran ..... Foto til højre: Johanne med sin mor og Fru Sønderhausen (og måske Yelva yderst)
I Frederiksberg Have 1920- Hos Fru Sønderhausen 1920: Johanne, Besa og Fru Sønderhausen
Foto nedenfor: Alice, Johanne, Yelva og Gudrun i Frederiksberg Have:
I Frederiksberg Have 1920


-------- Læs om Johanne i perioden 1921-1930 --------

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.6.2012 og sidst opdateret d. 4.7.2012