HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Yelva Agnete Danielsen : "Moster Bell" - Moster til Alice -

--- Perioden 1922 til 1947 ---

Læs om: Yelvas barndom --- Yelvas ungdom --- Yelva i perioden 1898-1921 ------ Se: Yelvas liv i Årstal med Kildeangivelser

Se også: Siden om Familien Danielsen

I 1922 var Yelva og hendes mor så blevet alene tilbage i lejligheden i Willemoesgade 51, da Astrid flyttede med sine døtre (Alice var da 11 år og Gudrun 15).

Men selvom den lille familie flyttede, bevarede man den tætte kontakt. Hver søndag aften stod Astrid, Gudrun og Alice på slaget 6 i Willemoesgade 51, 4.sal for at spise middag hos Besa og Bell. Og Alice gik herhen hver dag efter skoletid og øvede sig på klaveret. Og de mødtes til familiesammenkomster og tilbragte dele af ferierne sammen.

"På sit dødsleje havde Otto Ferdinand sagt til sin ældste datter: ”Yelva, du må aldrig forlade din mor!” Og det gjorde hun så heller ikke. Hun blev boende hos sin mor, havde ingen egen indtægt, og da moren døde i en høj alder, hun døde et par uger før sin 89 års fødselsdag, overtog Yelva hendes rolle. Det skal Harvey vist have sagt. Men Yelva var ikke spor kuet, så vidt jeg kan forstå. Hun styrede hjemmet, da moren blev ældre, havde styr på finanserne, opdrog sin søsters børn (Gudrun og Alice), og var ikke sådan at bide i skeer med. Mor (Alice) citerede tit Besa for at sige: ”Yelva, kan der blive til en cerut efter middagen?” (Marie-Louises tekst)

I årene efter 1922 fortsatte familien med at mødes til allehånde arrangementer og enhver given lejlighed. Den første store begivenhed var Gudruns konfirmation i Holmens Kikre den 8. April 1923. Astrid havde købt ind og arrangeret, men vi ved ikke, hvor konfirmationsmiddagen fandt sted. Men i anledning af festen forærede hun Yelva et par nye handsker. - Når man ser bort fra den søde gestus, er det da tankevækkende, at den indtægtsløse Yelva var afhængig af sine søstre og sin bror, hvad angik livsfornødenheder og ekvipering!

Den 27. Juni 1925 tog Gudrun sin Pigeskoleeksamen og mon ikke også familien har været samlet for at fejre dette.

Den 24. April 1927 blev Alice konfirmeret i Holmens Kirke og selvom vi ikke har nogle regnskaber herfra, betyder det sikkert ikke, at familien ikke mødtes for at fejre hende også.

Året 1930, hvor Yelva var tæt på de 60 år, døde hendes søster Johanne den 24. Januar. Årsagen var vist nok lungekræft, men det har ikke været muligt at finde nogen indførsel om hendes død og begravelse. Alice og Gudrun talte heller ikke særligt meget om det bagefter. Så vi ved ikke, om hun var syg længe, eller om det kom som et chok for familien; om hun døde i Vordingborg, hvor hun underviste, eller om hun døde på et hospital eller sanatorium. Eller måske hjemme hos en af sine søkende.

Men når man ser bort fra denne triste begivenhed, var familiens liv fuldt af gode stunder. De tog på udflugter til f.eks. Frederiksberg Have og de holdt sommerferier på pensionater ude på landet. Hyppigt var der familiekomsammen'er, hvor alle søskende og deres familier kom til spisning hos deres mor og Yelva. Og lige så hyppigt begav hun og Yelva sig ud til andre sammenkomster. De havde en mængde venner og bekendte og et rigt socialt liv.

Bagpå skrevet af Alice: “Yelva-Besa-Mor (=Astrid) i Herløv -1931
Yelva, Besa, Astrid

Mor/AstridAlice – Yelva og Besa sommeren 1931 i lejet villa i Herløv”
Foto af Astrid, Alice og Yelva, forrest Besa, sommeren 1931

"Fru Witter og Besa. Yelva – Alice - frk.de Voss (? eller Vres ?) og mor/Astrid. Herløv, sommeren 1931".
Foto af bl.a. Astrid (th), Alice (2.fra v.), Yelva (tv) og Besa (bagest th), sommeren 1931

På disse fotografier er Yelva altså blevet 61 år!
(Astrid er ca. 54 år, deres mor 84 år og Alice knap 20 år)

Yelvas mor døde den 23. April 1936 som næsten 89-årig. Lejligheden i Willemoesgade 51, 4.sal blev opgivet og Yelva flyttede hen i en mindre stuelejlighed i Willemoesgade nr.70. (kort)

Yelva Danielsen


Yelva Danielsen

Så kom krigen og det var jo hårde år for alle. 1943 var derimod et godt år. Den 22. Januar blev Yelvas nevøOtto Danielsen viet i Hellerup Kirke til Elsa Schultz. Aage og Elsas far var vidner og dagen sluttede med en festlig banket på Hellerup Parkhotel med en masse inviterede. På invitationen stod, at man bad gæsterne afgive smør-mærker (måske også brød- og sukkermærker, evt. også kaffemærker, men det er mere uvist, for det var vist ikke muligt at købe kaffe, så "mokka'en" efter middagen har nok været erstatningskaffe)(fra kusinen Alices senere optegnelser).

Bageste række fra venstre: Rosa, Bankdirektør Schultz (Elsas far), Elsa og Otto, Fru Schultz (Elsas mor), Aage, ?, Osmund Bjarnesen (Rosas bror), ?, YELVA og nogle ikke navngivne.
Forreste række fra venstre: ?, Elsa brors kæreste, Elsas bror Herbert, Alice Holtet og en del ikke navngivne personer.

Ved Elsa og Otto Danielsens bryllup


Yelva blev 77 år gammel. Hun døde den 6. August 1947 på Rigshospitalet og blev begravet på familiegravstedet på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København. Højtideligheden blev forrettet af Pastor C. Jacobsen i Frihavndskirken den 9. August 1947.

familiegravstedet på Garnisons Kirkegård

Gravstedet er senere blevet sløjfet.


SE FLERE FOTOS med tilknytning til YELVA nedenfor:

familiegravstedet på Garnisons Kirkegård

DanielsenHolmfamilien
StoerreFamilie
LilleFamilie
STEDER

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
og
ÅRSTALLENE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.1.2012 og sidst opdateret d. 4.7.2012