HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Yelva Agnete Danielsen : "Moster Bell" - Moster til Alice -

--- Ungdom ---

Læs om: Yelvas barndom --- Yelva i perioden 1898-1921 --- Yelva i perioden 1922-1947 ------ Se: Yelvas liv i Årstal med Kildeangivelser

Se også: Siden om Familien Danielsen

Fotografierne herunder stammer fra perioden i Toldbodgade 11.
--- Til venstre har familien været hos fotografen for at blive foreviget, her ses Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, forrest Anna.
--- Til højre ses nogle hyggestunder i Toldbodgade.
(Øverst: Otto Ferdinand og Mathilde Danielsen i sofaen, forrest Johanne og til højre Anna. ca. 1890?)
(Nederst: Familien Danielsen omkring Tebordet i spisestuen i Toldbodgade: Aage, Astrid, Otto Ferdinand, Mathilde, Anna og Yelva.)


(NB: på dagligstuevæggen ses det lille rosenbillede, som stadig er i familiens eje. Det er flankeret af fotografier af Mathildes forældre og nedenunder hænger tilsyneladende fotografiet af de 3 ældste børn, som ses herover. Til højre i en stor ramme hænger et fotografi af Mathilde, tilsyneladende det ovalt skårede her ovenfor. Måske har det tilsvarende fotografi af Otto Ferdinand hængt på den del af væggen, som ikke er kommet med på billedet? - Måske er de runde platter på væggen i spisestuen de tallerkener, som kom op at hænge, da Mathilde flyttede til Willemoesgade? - se historien om disse her - NB: der eksisterer 2 typer af tallerkerner, her kaldet 1 og 2)

Foto af Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, samt forrest Anna Foto af familien Danielsen i daglistuen i Toldbodgade 11

Foto af familien Danielsen i spisestuen i Toldbodgade 11

MARIE-LOUISE SKRIVER: "Familien hørte til det bedre borgerskab, havde en del selskabelighed, middagsselskaber osv og kom blandt andet sammen med kaptajner fra Dampskibsselskabet. Otto Ferdinand havde først titlen ”Speditør”, senere var han kontorchef i DFDS."

Da familien efter Yelvas konfirmation ikke længere havde nogen tjenestepige, fordi Yelva kunne gå sin mor tilhånde, var ansvaret for en del af denne selskabelighed antagelig også hendes. Hendes niece Alice mindedes altid, hvor smuk Yelva var som ung, og hvor omsværmet. Men det hjalp hende ikke spor." Hun blev aldrig gift. Da en løjtnant engang ved en selskabelig begivenhed viste interesse for hende, tog Otto Ferdinand sin datter til bords med ordene: ”Jeg tager først og jeg tager bedst, Hr. Løjtnant!”. Hvad Yelva mente om det, melder historien ikke noget om" (Marie-Louises tekst).

I 1887 blev den 15-årige Aage, som indtil da havde gået i Melchiors Borgerskole, konfirmeret i Slotskirken den 17. April. To år efter var det den knap 16-årige Johannes tur den 7. April 1889. Højtideligheden fandt også her sted i Slotskirken. Indtil da havde Johanne gået i Frk. Wandings Skole ligesom sin storesøster.

I Folketællingen den 1. Februar 1890 boede familien stadig i Toldbodgade 11 og alle Yelvas søskende boede stadig hjemme, selvom to af dem nu var konfirmerede.
Otto Ferdinand Danielsen, som da var omkring 45 år, var nu avanceret til Kontorchef og Yelvas mor var blevet 42 år. Yelva selv skulle snart fylde 20, mens Aage - der havde stillingsbetegnelsen Contorist - var på vej mod de 18 og Johanne mod de 17 år. De to yngste søstre, Anna på 14 år og Astrid på 12 år gik stadig i Frk. Wandings Skole. Det vil sige, den var i 1885 blevet overtaget af en Frk. Poulsen, men navnet levede åbenbart stadig videre.

Yelva og Astrid Danielsen

Den 4. Oktober 1891 var det den nu 16-årige Annas tur til at blive konfirmeret i Slotskirken, mens lillesøster Astrid måtte fortsætte skolegangen, nu i Frk. Poulsens Skole, indtil sin konfirmation i Slotskirken den 1. Oktober 1893.

Så var alle familiens børn blevet voksne og måtte ud i livet. Johanne var vist allerede et par år før rejst til Sejerø som privatlærerinde for Dr. Michelsens datter og Astrid måtte også ud. I hvert fald fra begyndelsen af 1897 - og måske også tidligere - var hun i Nakskov, hvor hun tilsyneladende arbejdede ved Nakskov Døttreskole. Hvor Anna var, vides ikke, men Aage har muligvis været inde at "springe soldat" i denne periode. Han aftjente sin værnepligt som matros.

Måske var det fordi, der ikke var så mange hjemmeboende børn mere, at familien valgte at flytte fra Toldbodgade til en forholdsvis nyopført ejendom i Nordre Frihavnsvej på Østerbro. Her slog de sig fra omkring den 1. Maj 1897 ned i en lejlighed på 3. sal i nr. 50 A, der måske svarer til Drewsensvej nr.1. idag. (Flytningen sket muligvis allerede i 1896, det er i hvert fald hvad Mathilde Danielsen opgiver i en senere Folketælling i 1911).

Men året sluttede skidt. Den 12. December 1897 døde familieoverhovedet, Yelvas far Otto Ferdinand, 53 år gammel, af apopleksi. På sit dødsleje skal han have sagt til sin ældste datter: ”Yelva, du må aldrig forlade din mor!”. Og det gjorde hun heller ikke. Begravelsen fandt sted den 17. December fra Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade med efterfølgende jordpåkastelse på Garnisons Kirkegård. (foto af gravsten). Det må have været en trist jul for familien dette år.

Den nu 25-årige Aage fik (eller havde allerede?) ansættelse i DFDS og han understøttede både moderen og søstrene(?). Yelva, der nu var 27 år, havde jo ingen egen indtægt - og fik det heller aldrig. Anna blev kontorist og kunne måske klare sig selv, Johanne fik snart efter arbejde som lærerinde på Vordingborgegnen, hvor hun blev resten af sit liv, og Astrid blev "ung pige i huset" flere forskellige steder.

Så var familien atter blevet mindre og måske måtte man også se sig om efter en billigere lejlighed? I hvert fald flyttede Yelva sammen med sin mor og måske også Anna den 1. Maj 1898 fra Nordre Frihavnsvej til en stuelejlighed i Willemoesgade 51.

 

------ Læs her om Yelva i perioden 1898-1921 -------

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.1.2012 og sidst opdateret d. 4.7.2012