HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANNA KIRSTINE OLSDATTER

- ca. September 1768 - ultimo Marts 1769 -

Datter af Alices Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Søster til Alices Tip2-oldefar Christian Olsen (1764-1810)

Samt søster til: Anders Olsen (1766-1769), Andreas Jens Olsen (1770-1773), Johannes Peter Olsen (1773-??), Johanna (Anna) Kirstine Olsdatter (1775-1777), Rebecca Maria Olsdatter (1777-eft.1807)


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Anna Kirstine Olsdatter blev født i efteråret 1768, antagelig i begyndelsen af September måned, som datter af Bøsseskytte og Matros i 1. Divisions 8. Compagni Ole Salvesen og denes hustru Anna Sophia Andersdatter.

Forældrene havde på dette tidspunkt været gift i 4 1/2 år, siden vielsen i Holmens Kirke den 4. Maj 1764. Anna Kirstines far var ved hendes fødsel ca. 28 1/2 år gammel, hendes mors alder kendes ikke. Faren havde allerede tjent en hel del år i flåden, først som matros og derpå som bøssekytte, det der senere kom til at hedde "konstabel". Han havde allerede forlænget sin kontrakt med yderligere 3 år og disse 3 års forlængelser fortsatte gennem en årrække. Det var dog et farefuldt og anstrengende liv, som søartilleristerne førte, og lønnen stod ikke i forhold til arbejdet, så fattigdom og nød var omtrent alles lod.

Anna Kirstine havde 2 ældre brødre, Christian på lidt over 4 år og Anders på 2 1/2 år. Familien boede på Christianshavn, præcist hvor ved vi ikke, men det har sandsynligvis været i de såkaldte Laboratorio-Huuse, som allerede fra slutningen af 1600-tallet var blevet bygget ved siden af Hærens og Flådens "Laboratorium", der lå ved Overgaden neden Vandet og brugtes til arbejdet med ammunition, krudt og kugler. Husene var ganske små og hver familie havde en stue og et lille kammer. Omkring husene var der en stor åben plads, som blev benyttet til tørreplads for såvel konernes vasketøj som for mændenes fiskegarn. De fleste søartillerister slog sig nemlig sammen i hold, der anvendte deres fritid til fiskeri i havnen og det omliggende farvand. Deres hustruer og døtre forhandlede så fangsten, enten ved at råbe i Københavns gader, eller ved at gå fra dør til dør.

Om Anna Kirstines mor også gjorde dette, ved vi dog ikke. Men det kunne vel være vanskeligt for hende, når hun havde 3 små børn at passe. Men med den lave løn, som Anna Kirstines far modtog, kunne det vel godt være nødvendigt med en ekstra indtægt til at mætte de nu 5 munde.

Den 7. September 1768 blev Anna Kirstine døbt i Holmens Kirke. Denne Kirke var familiens sognekirke, selvom deres bopæl var på Christianshavn. Alle der arbejdede for Orlogsværftet var nemlig ifølge kongelig bestemmelse sognebørn i Holmens Kirke. Som faddere havde far Ole Salvesen valgt Bager Jens Ullerup, tømmermændene Knud Halling og Jens Hendrichsen, samt Jomfru Maria Helene Møller og Ingeborg Moritz(?) på Christianshavn. Måske har der været en lille fest i hjemmet efter dåben? Fadderne skulle vel beværtes for deres ulejlighed. Men traktementet har nok været beskedent, når man tager bøsseskytternes dårlige økonomi i betragtning.

Den lille Anna Kirstine nåede desværre ikke at leve så længe. Allerede i slutningen af Marts året efter døde den lille pige kun 1/2 år gammel af "slag". Den 29. Marts 1769 blev hun begravet på Skibskirkegården udenfor Østerport. Den var i 1733 endelig blevet hegnet ind, men da der fortsat kunne findes både køer og svin på kirkegården, blev den i 1769 omgivet af en bred grøft, hvortil kom en randbeplantning af hvidtjørn. Så var gravstederne fri for at blive rodet igennem af kreaturer, men de var stadig anonyme, for det blev først tilladt at markere dem med mindesmærker i 1790'erne.

Og kun et halvt år efter døde også Anna Kirstines bror Anders efter at være blevet smittet med kopper. Så stod forældrene tilbage med kun deres ældste søn Christian, men med en lille ny baby undervejs. Sådan som livet var for så mange på den tid. Mange børnefødsler efter hinanden - og mange dødsfald også.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2021 og sidst opdateret d. 8.3.2021.