HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANDREAS JENS OLSEN

- ca. sidst i Marts 1770 - ca. midt Juli 1773 -

Søn af Alices Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Bror til Alices Tip2-oldefar Christian Olsen (1764-1810)

Samt bror til: Anna Kirstine Olsdatter (1768-1769), Johannes Peter Olsen (1773-??), Johanna (Anna) Kirstine Olsdatter (1775-1777), Rebecca Maria Olsdatter (1777-eft.1807)


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Andreas Jens Olsen blev født i midten eller slutningen af Marts 1770 som søn af Bøsseskytte og Matros i 1. Divisions 1 (8.). Compagni Ole Salvesen og denes hustru Anna Sophia Andersdatter.

Forældrene havde på dette tidspunkt været gift i knap 6 år, siden vielsen i Holmens Kirke den 4. Maj 1764. Andreas Jens' far var ved hans fødsel ca. 29 1/2 år gammel, hans mors alder kendes ikke. Faren havde allerede tjent en hel del år i flåden, først som matros og derpå som bøssekytte, det der senere kom til at hedde "konstabel". Han havde allerede forlænget sin kontrakt med yderligere 3 år og disse 3 års forlængelser fortsatte gennem en årrække. Det var dog et farefuldt og anstrengende liv, som søartilleristerne førte, og lønnen stod ikke i forhold til arbejdet, så fattigdom og nød var omtrent alles lod.

Andreas Jens havde en ældre broder, Christian på lidt over 5 1/2 år, mens 2 andre søskende Anna Kirstine og Anders var døde året før. Det var efter bror Anders at Andreas Jens fik sit første navn - og så naturligvis efter sin morfar Anders, som vi ellers ikke ved noget om.

Familien boede på Christianshavn, præcist hvor ved vi ikke, men det har sandsynligvis været i de såkaldte Laboratorio-Huuse, som allerede fra slutningen af 1600-tallet var blevet bygget ved siden af Hærens og Flådens "Laboratorium", der lå ved Overgaden neden Vandet og brugtes til arbejdet med ammunition, krudt og kugler. Husene var ganske små og hver familie havde en stue og et lille kammer. Omkring husene var der en stor åben plads, som blev benyttet til tørreplads for såvel konernes vasketøj som for mændenes fiskegarn. De fleste søartillerister slog sig nemlig sammen i hold, der anvendte deres fritid til fiskeri i havnen og det omliggende farvand. Deres hustruer og døtre forhandlede så fangsten, enten ved at råbe i Københavns gader, eller ved at gå fra dør til dør.

Om Andreas Jens' mor også gjorde dette, ved vi dog ikke. Men det kunne vel være vanskeligt for hende, når hun havde 2 små børn at passe. Men med den lave løn, som hans far modtog, kunne det vel godt være nødvendigt med en ekstra indtægt til at mætte de nu 4 munde.

Den 29. Marts 1770 blev Andreas Jens døbt i Holmens Kirke. Denne Kirke var familiens sognekirke, selvom deres bopæl var på Christianshavn. Alle der arbejdede for Orlogsværftet var nemlig ifølge kongelig bestemmelse sognebørn i Holmens Kirke. Som faddere havde far Ole Salvesen valgt Barber Jens Ulberg, Styrmand Rasmus Carlsen og Matros Niels Pedersen, samt Madam Jensen på Nørregaden og Jomfru Mallin(?) sammesteds. Måske har der været en lille fest i hjemmet efter dåben? Fadderne skulle vel beværtes for deres ulejlighed. Men traktementet har nok været beskedent, når man tager bøsseskytternes dårlige økonomi i betragtning.

Samme år som Andreas Jens blev født, måtte hans far ud at sejle med et ikke identificeret skib fra den 23. April. Hvornår han kom hjem igen, ses ikke tydeligt i Orlogsværftets bøger, men året efter var han igen til søs, denne gang med Orlogsskibet Soph. M. (= Orlogsskibet Sophie Magdalena). Fra denne færd kom han hjem den 16. Juni 1771, hvorefter han den 2. Juli samme år valgte at forlænge sin kontrakt og tjene yderligere 3 år. Han var på dette tidspunkt blevet 31 år gammel.

Den 9. April 1772 døde vist nok den nu 2-årige Jens Andreas' farmor, den 31 1/2 årige Ole Salvesens mor. Og den 18. Januar året efter døde farfar Salve Olsen, 88 år gammel, som "FattigLem". Han blev begravet på Fattigkirkegården, står der i kirkebogen for Vor Frelser Kirke. Det må have været den til de fattige i 1700-tallet anlagte kirkegård i nutidens Sankt Annæ Gade 35-37. Andreas Jens' farmor blev derimod nok begravet på Skibskirkegården, der jo hørte til Holmens Kirke, i hvis kirkebog hendes død er noteret. I alle tilfælde har familien igen været samlet om en kær afdøds kiste.

I foråret 1773 fyldte Andreas Jens 3 år og han var nu gammel nok til at fornemme al den opstandelse, som et nyt familiemedlem kunne foranledige. I begyndelsen af Marts fik han og storebror Christian på knap 9 år lillebroren Johannes Peter, der den 7. Marts blev døbt i Holmens Kirke. Drengenes 32 1/2-årige far havde valgt følgende faddere: "Leutnant Krag & Knirstang(?), Johanes Malberg, Koefoed, samt Ana Maria Pedersdatter". Igen kan man gisne om, der måske har der været en lille fest i hjemmet efter dåben? Fadderne skulle vel beværtes for deres ulejlighed. Traktementet har nok været beskedent, når man tager bøsseskytternes dårlige økonomi i betragtning. Men mon ikke en lille 3-årig Andreas Jens har været meget optaget af begivenheden.

Den 23. Marts samme år måtte drengenes far give møde i Landsover- samt Hof- og Stadsretten for Københavns Skiftekommission, der skulle udfærdige notat til Behandlingsprotokollen over "Sessionen" vedrørende "Afg(angne) Salve Olsen Constabel ved Holmen, hans Boe". Også deres faster Rebecca Maria Salvesdatter mødte op sammen med sin mand Simon Møllmarch (Mølmark), der var konstabel ved 3. Divisions 8. Compagnie. De 2 mænd underskrev efter mødet i protokollen.

Fra 30. April måtte Andreas Jens' far imidlertid atter til søs, denne gang med Fregatten Langeland, og han kom først hjem igen den 8. September 1773.

Men den 3 1/2-årige Andreas Jens nåede aldrig at se sin far komme hjem, for allerede midt i Juli 1773 død den lille dreng efter et angreb af kopper. Og hans far nåede vist heller ikke at være med til hans begravelse, da man den 26. Juli måtte gå den tunge gang til Skibskirkegården med hans lille kiste.

Så var der igen kun 2 små børn i hjemmet på Christianshavn - men jo så også kun 2 munde at mætte.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2021 og sidst opdateret d. 8.3.2021