HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANDERS OLSEN

- ca. April 1766 - ca. midt September 1769 -

Søn af Alices Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Bror til Alices Tip2-oldefar Christian Olsen (1764-1810)

Samt bror til: Anna Kirstine Olsdatter (1768-1769), Andreas Jens Olsen (1770-1773), Johannes Peter Olsen (1773-??), Johanna (Anna) Kirstine Olsdatter (1775-1777), Rebecca Maria Olsdatter (1777-eft.1807)


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

Anders Olsen blev født omkring begyndelsen af April måned 1766 som søn af Bøsseskytte og Matros i 1. Divisions 1 (8.). Compagni Ole Salvesen og denes hustru Anna Sophia Andersdatter.

Forældrene var blevet trolovet den 21. Oktober 1763 og gift i Holmens Kirke den 4. Maj 1764. Anders' far var da knap 24 år gammel, hans mors alder kendes ikke.

Samme år i Juli måned blev Anders' storebror Christian født og døbt den 26. Juli i Holmens Kirke. Denne Kirke var familiens sognekirke, selvom deres bopæl var på Christianshavn. Alle der arbejdede for Orlogsværftet var nemlig ifølge kongelig bestemmelse sognebørn i Holmens Kirke.

Anders' far havde allerede tjent en hel del år i flåden, først som matros og derpå som bøssekytte, det der senere kom til at hedde "konstabel". Året før Anders' fødsel havde han netop forlænget sin kontrakt med yderligere 3 år og disse 3 års forlængelser fortsatte gennem en årrække. Det var dog et farefuldt og anstrengende liv, som søartilleristerne førte, og lønnen stod ikke i forhold til arbejdet, så fattigdom og nød var omtrent alles lod.

Vi ved ikke præcist, hvor på Christianshavn Anders og hans familie boede. Men det har sandsynligvis været i de såkaldte Laboratorio-Huuse, som allerede fra slutningen af 1600-tallet var blevet bygget ved siden af Hærens og Flådens "Laboratorium", der lå ved Overgaden neden Vandet og brugtes til arbejdet med ammunition, krudt og kugler. Husene var ganske små og hver familie havde en stue og et lille kammer. Omkring husene var der en stor åben plads, som blev benyttet til tørreplads for såvel konernes vasketøj som for mændenes fiskegarn. De fleste søartillerister slog sig nemlig sammen i hold, der anvendte deres fritid til fiskeri i havnen og det omliggende farvand. Deres hustruer og døtre forhandlede så fangsten, enten ved at råbe i Københavns gader, eller ved at gå fra dør til dør.

Om Anders' mor også gjorde dette, ved vi dog ikke. Men det kunne vel være vanskeligt for hende nu, hvor hun havde 2 små børn at passe. Men med den lave løn, som Anders' far modtog, kunne det vel godt være nødvendigt med en ekstra indtægt til at mætte de nu 4 munde.

Den 15. April 1766 blev Anders døbt i Holmens Kirke. Som faddere havde Anders' far valgt en Jørgen Christensen, som vi ikke ved nærmere om, samt en Jens Boelmand som også (med navnet stavet Bolemand) havde stået fadder til storebror Christian. Boelmand var på det tidspunkt "Conditor". Desuden en Lars Hiort, samt Maren Sorup der var Skipperkone på Christianshavn og Maria Pedersdatter, som også kom fra Christianshavn.

Da Anders var 2 år gammel, og storebror Christian 4 år, forlængede far Ole Salvesen den 2. August 1768 sin kontrakt og fortsatte som bøsseskytte i endnu 3 år.

I September 1768 var Anders knap 2 1/2 år gammel og har sikkert været meget optaget af en stor begivenhed i familien. Da fik han nemlig en lillesøster, som den 7. September i Holmens Kirke blev døbt Anna Kirstine.

Anders har vel været for lille til at være med til dåben og deltage, hvis der har været nogen festlighed bagefter. Fadderne, som var Bager Jens Ullerup, tømmermændene Knud Halling og Jens Hendrichsen, samt Jomfru Maria Helene Møller og Ingeborg Moritz(?) på Christianshavn, skulle vel beværtes for deres ulejlighed. Men traktementet har nok været beskedent, når man tager bøsseskytternes dårlige økonomi i betragtning.

Megen glæde af deres lillesøster nåede Anders og Christian ikke at få, for allerede i slutningen af Marts året efter døde den lille pige kun 1/2 år gammel af "slag". Den 29. Marts 1769 blev hun begravet på Skibskirkegården udenfor Østerport. Den var i 1733 endelig blevet hegnet ind, men da der fortsat kunne findes både køer og svin på kirkegården, blev den i 1769 omgivet af en bred grøft, hvortil kom en randbeplantning af hvidtjørn. Så var gravstederne fri for at blive rodet igennem af kreaturer, men de var stadig anonyme, for det blev først tilladt at markere dem med mindesmærker i 1790'erne.

Efter sorgen kom sommeren og den nu 3-årige Anders kunne lege med storebror Christian og de andre børn i de åbne områder ved Laboratoriet og kanalen. Men det skulle ikke vare. I September måned var der, som så ofte før, et udbrud af kopper blandt Københavns børn og smitten ramte også lille Anders, der 3 1/2 år gammel døde af den frygtede sygdom.

Endnu engang måtte familien gå turen til Skibskirkegården, denne gang med den lille Anders i den sikkert enkle og fattige lille trækiste. Her blev han begravet den 15. September 1769 efter så kort et liv.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2021 og sidst opdateret d. 8.3.2021