HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SALVE OLUFSEN

- ca. 1685 - 1773 -

Alices Tip4-oldefar på mødrene side

Søn af Alices Tip5-oldeforældre Oluf(?) ???? og ???? ????

Muligvis bror til en Anna Ollufsdatter og til en Catharina Maria Ollufsdatter


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Vi kender faktisk intet til Alices Tip4-oldefar Salve Olufsen, før vi møder ham i Holmens Kirkebog, da hans - muligvis første - barn, sønnen Anders Salvesen, skal døbes den 2. Juni 1729.

Her kan vi se, at Salve Olufsen er gift med en Mette Andersdatter, men desværre er det ikke lykkedes at finde deres vielse i kirkebogen. De er muligvis blevet gift her omkring 1729, men kan også være blevet viet tidligere, især da deres søn her ikke bliver opkaldt efter sin farfar, hvilket ellers var det mest brugte til den førstefødte.

Det er også først meget senere - ja vi skal helt frem til parrets død - før vi får noget at vide om deres alder. Det er ofte, at aldersangivelsen ved dødsfaldene på den tid var lidt svævende, eller decideret forkert. Og der kunne gerne være lagt 10 år eller mere til, når en "olding" døde. Ved Salve Olufsens (Olsens) død i 1773 opgives han at være 88 år gammel, hvilket vil sige, at han kan være født omkring 1685.

Ligeledes kan vi ved Mette Andersdatters død i 1772 se, at hun da skulle være 73 år gammel og altså født omkring 1699-1700. Det lyder heller ikke helt forkert, at hun så ved sønnen Anders' fødsel i 1729 har været omkring 29-30 år gammel og at hun ved det sidste barns fødsel i 1746 har været omkring 46 år.

Salve Olufsen har derimod været en ældre herre ved Anders' fødsel i 1729, vel omkring 44 år. Men igen er det jo ikke sikkert, at der er tale om parrets første barn.

Vi ved altså ikke med sikkerhed, hvornår Salve Olufsen er født, ligesom vi ikke ved, hvor det er sket, eller kender noget til hans forældre. Faren må jo nok have heddet Oluf, Olluf eller Ole/Olle, men tilsyneladende ikke Salvesen som efternavn. Ved en barnedåb i 1731 er en af fadderne en Oluf Pedersen, Tømmermand, men der behøver jo ikke nødvendigvis være tale om en slægtning.

I 1729 var Salve Olufsen Bøsseskytte i Holmens 2. Compagni og boede med sin kone i Rosengaden, som var en gammel gade fra Christian den IV's tid. Den gik dengang fra Rigensgade til Adelgade. Den østlige del af gaden udgjorde en del af Nyboder, men forsvandt i 1869.

Det var her i Maj måned, antagelig sidst på måneden, at sønnen Anders blev født. Og den 2. Juni 1729 blev han døbt i Holmens Kirke, hvortil personalet ved Holmens Faste Stok hørte. Som faddere havde hans far valgt "Erich Jensen, Skrædersvend, Bøje Torsten, Bøsseskiøtter, Steen Biørnsen, Bøsseskiøtter, Catharina Maria Ollufsdatter Skollemester Wad Kone paa Møllen, Anna Maria Ollufs ibd."

Om Catharina Maria Ollufsdatter måske har været en søster til Salve Olufsen og om Anna Maria Ollufs måske har været hans mor, vides ikke. Hverken navnet Catharina eller Anna bliver siden givet til Salves døtre, kun navnet Maria optræder flere gange.

Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Anders Salvesen, så man kan ikke udelukke, at han måske er død som spæd, men da ingen af de senere fødte sønner er blevet opkaldt efter ham, er det måske mest sandsynligt, at han har levet til i hvert fald 1743.

Da Salve Olufsen var omkring 46 år gammel - og Mette Andersdatter vel 31-32 år - blev de igen forældre, denne gang til en lille pige, som nok blev født i begyndelsen af Oktober måned 1731 og døbt Berethe den 7. Oktober i Holmens Kirke. Som faddere til datterens dåb havde Salve valgt: "Oluf Pedersen, Tømmermand, Peder Jørgensen, Matros, Mathias Joensen, Tok...(?), Karen Peder Jørgensens Matros Kone i Rosengaden, Karen Pedersdatter i Eenhiørnegaden".

Hvorfra navnet Berethe/Berthe/Birthe stammer, vides ikke. Hvis der her er tale om parrets første datter, er det mest sandsynligt, at hun ville være opkaldt efter sin farmor, altså Salve Olufsens mor, men da vi ikke kender hendes navn, kan vi ikke være sikre. Barnet kan også være opkaldt efter sin mormor - hvis navn heller ikke kendes - eller en anden slægtning.

Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Berethe Salvesdatter, så man kan ikke udelukke, at hun måske er død som spæd, men da ingen af de senere fødte døtre er blevet opkaldt efter hende, er det måske mest sandsynligt, at hun har levet til i hvert fald 1746.

Matros Peder Jørgensen og hans kone Karen boede altså i Rosengaden ligesom Salve og Mette. Om de blot var gode naboer eller også slægtninge, vides ikke. Tømmermand Oluf Pedersen kan jo have været Salve Olufsens far, men det er ikke verificeret og navnet Oluf var jo ganske almindeligt, så der behøver ikke at have været nogen forbindelse. Heller ikke til Matros Peder Jørgensen, ligesom Karen Pedersdatter i Eenhiørnegaden ikke nødvendigvis har været datter af Peder Jørgensen og hans kone Karen. Det kan dog også tænkes, at den sidsnævnte Karen har været en søster til enten Mette eller Salve, men desværre kan forbindelsen ikke påvises. Eenhiørnegaden var forøvrigt ligesom Rosengaden en af Nyboders små gader. Her stod en række af de gamle 1-etagers Nyboderhuse, hvoraf 8 stadig er bevaret i nordlængen. Størstedelen af gadens huse blev dog revet ned i 1860'erne og 1880'erne.

I 1734 fødte Mette endnu et barn. Denne gang en søn, der blev døbt Ole, helt sikkert efter Salve Olufsens far, der må have heddet Oluf eller Ole. At den første søn ikke var opkaldt efter sin farfar, men efter sin morfar, er jo som nævnt lidt besynderligt. Det kan skyldes, at morfar Anders var død for nylig og derfor skulle mindes. Eller at drengen ikke var parrets første barn, men at der har været endnu en søn, som vi ikke har fundet i Holmens Kirkebog, men som var blevet døbt Oluf/Ole og som levede endnu i 1729, men var død inden 1734. Hverken dåb eller død er imidlertid fundet, så der er kun tale om gisninger.

Den lille Ole blev nok født i slutningen af Marts 1734, eftersom han blev døbt den 2. April i Holmens Kirke. Hans far havde denne gang valgt følgende faddere: Gudmann Arwesen, Tømmermand, Torsten Pedersen, Matros, Niels Jeppesen, Matros, Anna Gudmann Arwesens Tømmermands Kone i Rosengaden, Anna Jacobsdatter i Bagerensgade(?)".

Af andre optegnelser fremgår det, at Anna Gudmann Arwesens hed Anna Olufsdatter og hun kan derfor godt have været en søster til Salve Olufsen. Meget taler for det, da både hun, hendes mand og en datter optræder adskillige gange som faddere til Salves børn. Der kan dog også blot være tale om gode naboer, da begge familier boede i Rosengaden. Forbindelsen til de øvrige faddere kendes ikke.

Ved lille Oles fødsel var Salve Olufsen efterhånden blevet omkring 49 år gammel og Mette Andersdatter må have været 34-35 år. De blev nu også ramt af en stor sorg, da lille Ole døde allerede i slutningen af April - i kirkebogen står "12 Dage gammel" - og måtte begraves på Skibskirkegården (den nuværende Holmens Kirkegård) den 27. April 1734.

Men allerede året efter blev familien forøget igen, da datteren Ellen Maria blev født omkring slutningen af Juli 1735. Og den 27. April var der barnedåb i Holmens Kirke med deltagelse af fadderne: "Capitain Brugmann, Lieutenant Ernst, Lieutenant Foegh, Elsebet Cathrine Munt i Piilestrædet og Johanna Maria Brugmands i Clareboderne". Her lader der ikke til at have været familiemedlemmer iblandt, men nærmere et valg af lidt mere prominente personer, der kan have kastet glans over begivenheden og måske givet en skilling til barnet i dåbsgave.

Heller ikke om Ellen Maria Salvesdatter er der fundet yderligere oplysninger, så man kan ikke udelukke, at hun måske er død som spæd, men da ingen af de senere fødte døtre er blevet opkaldt direkte efter hende, er det måske mest sandsynligt, at hun har levet til i hvert fald 1746. Hun kan være død mellem 1738 og 1746, hvor familiens sidste barn blev døbt Rebecha Maria. Navnet Maria kan jo selvfølgelig også stamme andetsteds fra. Der er desværre ingen sikre oplysninger om Ellen Marias skæbne.

Herefter gik der et par år, hvor familien ikke forøgedes. Desværre er der ikke fundet optegnelser for Salve Olufsens beskæftigelse som bøsseskytte i 2. Compagni i disse år, men han kan meget vel have været ude at sejle med nogle af Holmens skibe, måske på langfart.

I sensommeren 1737 må han i hvert fald have været hjemme, for da blev det næste barn undfanget. Og i begyndelsen af Marts 1738 blev den nu ca. 53 år gamle Salve igen far, da den 38-39-årige Mette nedkom med en lille datter, som den 10. Marts blev døbt i Holmens Kirke, hvor hun fik navnet Rebecca. Hvorfra dette navn stammer, ved vi ikke, men det kom til at gå igen flere gange i familien.

Til Rebecca valgte Salve Olufsen fadderne: "Gudman Arvesen, Øltapper, Anders Pedersen, Mat(ros), Anders Jensen, Cupfardie-Matros, Cathrine Bents Brændeviinsbrænders Kone i Rosengaden, Dorthe Bents Datter ibid.". Igen optræder her Gudmann Arwesen, der jo tidligere var Tømmermand og boede med familien i Rosengaden, samme gade som Salve og Mette boede i. En anden beboer i denne gade var brændevinsbrænderen Bent Nielsen, som senere stod fadder flere gange, og hans kone Cathrine, samt datteren Dorthe Bents Datter. Om der igen blot var tale om gode naboer og venner, eller om Bents kone Cathrine eventuelt har været søster til Salve eller Mette, vides desværre ikke.

Vi formoder, at Rebecca døde inden 1746, hvor en ny lille pige fik hendes navn og blev kaldt Rebecca Maria, men det er ikke påvist. Heller ikke om Rebecca Salvesdatter er der nemlig fundet yderligere oplysninger, så man kan ikke udelukke, at hun er død som spæd, men heller ikke, at hun har overlevet.

I 1740 fødtes den eneste helt sikre overlevende søn, nemlig Oluf Salvesen - også kaldet Ole Salvesen - som kom til at føre slægten videre og blev Tip3-oldefar til Alice. Han fødtes i slutningen af August eller lige i begyndelsen af September og blev døbt i Holmens KIrke den 3. September 1740. Mette Andersdatter må nu have været 40-41 år gammel og Salve Olufsen omkring de 55. Han var nu ikke længere "Bøsseskiøtter i 2. Comp.", men "Arbajdskarl", men familien boede stadig i Rosengaden, så hans arbejde har stadig været knyttet til Holmen, og kort tid, eller få år, senere avancerede han - eller var det mon en retrætepost? - til "Skriver ved Tøjhuset", dog stadig med bopæl i Rosengaden.

Ved Olufs dåb var fadderne"Gudmand Arvesen, Borgermd(???), Bent Nielsen, ...(??)md, Povel Povelsen, Matros, Anne Rasmus Knie Skippers Kone i Nyehavn, Elsebeth Thomas-Datter ibid.". Igen er det naboerne og vennerne - eller mon familie? - fra Rosengaden, der optræder som faddere: Gudmand Arvesen og Bent Nielsen, som jo var brændevinsbrænder.

I 1743, hvor Salve var ca. 58 år gammel, var han altså blevet Skriver ved Tøjhuset, da den nu 43-44-årige Mette i begyndelsen af Februar måned nedkom med en lille dreng, som blev døbt Christian den 9. Februar i Holmens Kirke. Igen et navn, der ikke umiddelbart fremgår af de kendte familierelationer - eller af de faddere, som Salve valgte denne gang: "Anders Jensøn, Matros, Bent Nielsøn, Brændeviinsbrænder, Povel Povelsen, Skrædersvend, Anna Gudmands Arvedsøns i Rosengaden, Mette Maria Arveds Daatter, ibidem.". Denne gang var det så en datter af Gudmand Arwesen, som gik hos ved dåbshandlingen. Forbindelsen til denne familie var virkelig tæt.

Heller ikke om Christian Salvesen er det lykkedes at finde flere oplysninger, så det er muligt, at han er død som spæd, men det kan også have været senere. Under alle omstændigheder lader han til at være død før 1773, da der blev afholdt skifte over Salve Olufsens bo.

Så måske har familien i 1746 kun bestået af den nu omkring 61 år gamle Salve, den 46-47 år gamle Mette og den 5 1/2 år gamle Oluf, da parrets sidste barn blev født i slutningen af April. Det var en lille datter, der den 1. Maj 1746 blev døbt i Holmens Kirke med navnet Rebecha Maria. Begge navnene havde forældrene brugt tidligere, Maria da Ellen Maria blev døbt i 1735, og Rebecha da datteren Rebecca blev døbt i 1738. Det er derfor troligt - men ikke sikkert - at begge disse døtre var døde inden 1746.

Fadderne ved Rebecha Marias dåb var: "Capitain Sundorff, Jan Villemsen og Niels Jeppesen, Bent Nielsen, alle ved Tøyhuset. Anne Gudmands Coufardie SkipperKone, Kirstine Pont, Skolemesterens Daatter". Bent Nielsen er måske identisk med den tidligere nævnte brændevinsbrænder fra Rosengaden og Anne Gudmands må også være den tidligere omtalte, men Gudmand Arwesen er åbenbart ikke længere hverken Tømmermand eller Øltapper. Om Mette og Salve stadig boede i Rosengaden er ikke oplyst, men sandsynligt, da han stadig anføres som tilknyttet Holmens "2. Comp., ved Tøyhuset".

Dette blev Mette og Salves sidste barn, som iøvrigt kom til at overleve barneårene - ligesom broren Oluf. Hvordan familiens liv formede sig de næste år, vides ikke, for optegnelserne for 2. Compagni ved Tøjhuset for disse år er ikke fundet. Vi må derfor supplere med oplysningerne om de overlevende børns liv.

Den 22. April 1759 blev sønnen Oluf, nu kaldet Ole, konfirmeret i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Det er lidt mærkeligt, for han var tilknyttet Holmen og skulle som sådan have været konfirmeret i Holmens Kirke, men det kan måske skyldes, at familien på et tidspunkt mellem 1746 og 1759 er flyttet til Christianshavn. Det lader nemlig til, at Salve efter de 61 år efterhånden var blevet noget slidt og skrøbelig. Ikke underligt, for arbejdet og vilkårene for Holmens Faste Stok var hårde og barske, pengene små og ernæringen måske ikke for god.

Ole Salvesen var 19 år gammel, da han blev konfirmeret i April måned og ligeledes, da han den 2. August blev "flyttet til 1. Div., 8, Comp. Nr. 23" som halvbefaren Matros. Her var han bundet til at tjene i 6 år og de næste mange år fornyede han gang på gang sin ansættelse.

Det er meget sandsynligt, at Oluf/Ole har startet sin karriere indenfor Søetaten som "Rugdreng". Som sådan kunne forældre få deres ganske unge sønner (6-8 år gamle eller tidligere) tilknyttet Holmen og derved sikre dem en uddannelse og klæder, samt en ekstra ration af rug til familien. Alt sammen et meget velkomment tilskud til fædrenes sparsomme løn. Ulempen var, at sønnerne derved var bundet til en lang tjenste, inden de eventuelt kunne beskæftige sig med noget andet, men de fleste blev hængende i den bestilling, som de nu engang havde lært og fået.

Den 9. April 1760 blev den nu 20 år gamle Ole flyttet nogle numre op til Reserve Artilleri Matros nr. 10. Salve Olufsen var da omkring 75 år gammel og Mette Andersdatter ca. 60-61 år.

Den 4. Oktober 1761 var det Salve og Mettes nu 15 år gamle datter Rebecca Maria, som blev konfirmeret i Vor Frelser Kirke. Hvorfor Ole og Rebecca Maria blev konfirmeret i denne kirke på Christianshavn og ikke i Holmens Kirke, er som tidligere nævnt lidt besynderligt. Men det er muligt, at familien er flyttet hertil fra Nyboder, fordi Salve Olufsen måske allerede på dette tidpunkt er afgået fra tjenesten ved Tøjhuset. I det senere skifte efter ham (i 1773) omtales "hans lange Svaghed" og "at han ingen anden Pension havde haft end 24 (?) uggentlig af Chavns-Kirken og 1 M. uggentlig af Adresse-Contoiriet".

Rebecca Maria kan også have tjent hos et herskab på Christianshavn og derfor være konfirmeret i den nærliggende kirke. Ofte anføres ved konfirmationer, om de unge mennesker bor hos forældrene eller hos et herskab, men dette er ikke tilfældet i denne kirkebog.

Det er mere besynderligt, at Ole Salvesen ikke er konfirmeret i Holmens Kirke, da han jo var tilknyttet Søetaten. Dog står der ved hans overførsel som halvbefaren Matros 3 måneder efter konfirmationen, at han blev overflyttet fra "Over Complet", og det er muligt, at de "overkomplette" har kunnet tage tjeneste udenfor Holmen, inden de blev "indkaldt" og overflyttet.

Den 1. Juni 1763 blev den nu 23 år gamle Ole forfremmet til "Bøsseskiøtte", stadig tilknyttet 1. Divisions 8. Kompagni, men nu som nr. 6. Han var da stadig bundet til at tjene 6 år. Samme år lod han sig trolove den 22. Søndag efter Trinitatis, dvs. den 30. Oktober, og indskrive til copulation med den ugifte pige Anna Sophia Andersdatter.

Det er tilsyneladende Salve Olufsen og Mette Andersdatters første og eneste svigerdatter, som de nu fik mødt. Året efter blev parret gift i Holmens Kirke den 4. Maj 1764 og mon ikke der har været en lille festlig sammenkomst i familien i den anledning. Vi ved ikke, hvem der var forældre til Anna Sophia, men det er da muligt, at der er tale om en af de 2-3 Anders, der som bekendte af Salve optrådte ved dåben af hans børn i 1738 (Matros Anders Pedersen og Cupfardie Matros Anders Jensen) og 1743 (Matros Anders Jensen).

Kun 2 1/2 måned efter brylluppet blev Salve og Mette også bedsteforældre, så vidt vides for første gang, da Ole blev far til en lille søn, som blev født i Juli måned 1764, sikkert omkring den 20., og døbt i Holmens Kirke den 26. Den lille dreng fik navnet Christian, vel opkaldt efter sin farbror, Oles 2 1/2 år yngre bror og Salve og Mettes sidstfødte søn, Christian, der var født i begyndelsen af Februar 1743. Om ham er der som ovenfor nævnt ikke fundet flere oplysninger, men da Oles førstefødte ikke blev opkaldt efter hverken sin farfar, Salve Olufsen, eller sin morfar, Anders, men derimod efter sin farbror, er det sandsynligt, at denne var død inden 1764, måske tæt op mod dette tidspunkt.

Christian Olsen skulle blive den, der førte slægten videre, da han blev Tip2-oldefar til Alice.

Det er værd at bemærke, at Ole og hans unge kone ved Christians fødsel boede på Christianshavn og ikke i Nyboder. Ole var stadig Bøsseskytte i 1. Divisions 8. Compagni og 20 år senere opgives i en folketælling adressen på Christianshavn som Amagergaden 343. Det er naturligvis ikke sikkert, at familien har boet samme sted i alle disse år, men de blev i hvert fald boende på Christianshavn og måske havde de også de gamle forældre, Salve og Mette boende hos sig, samt yngstedatteren Rebecca Maria, der jo også blev konfirmeret i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Det kan desværre ikke påvises, men er udelukkede antagelser.

Ole fortsatte i hvert fald med at tjene i Søetaten som bøsseskytte i de næste år, hvorimod vi desværre ikke ved, om Salve Olufsen stadig var i tjeneste, eller om "den lange svaghedsperiode" allerede nu var begyndt.

I begyndelsen af April måned 1766 blev den omkring 81 år gamle Salve og den 66-67-årige Mette igen bedsteforældre, da svigerdatter Anna Sophia nedkom med endnu en lille søn. Han blev døbt i Holmens Kirke den 15. April og opkaldt efter sin morfar: Anders. Drengen kan jo i princippet også godt være opkaldt efter sin fars ældste bror, den Anders der blev født sidst i Maj 1729 og om hvem vi heller ikke har andre oplysninger, men da ingen af hans brødre blev opkaldt efter ham, er det troligt, at han levede i hvert fald til efter 1743 og måske lige var død her før 1766. Hvis han da ikke stadig var i live.

Den nu 25 1/2 år gamle Ole fortsatte sin tjeneste som bøsseskytte også i de følgende år. Og da han var 28 år gammel - og hans forældre henholdsvis omkring 83 og 68-69 år gamle - fik han endnu et barn. Denne gang var det en lille pige, som blev født omkring 1. September 1768 og døbt den 7. September i Holmens Kirke, hvor hun fik navnet Anna Kirstine. Den lille pige skulle dog ikke leve længe, men døde allerede året efter og blev begravet på Skibskirkegården den 29. Marts 1769.

Normalt ville jo den førstefødte datter få navne efter sin farmor, i dette tilfælde Mette Andersdatter, eller mormor, hvis navn vi jo ikke kender. Det er altså muligt, at Anna Sophia's mor har heddet Kirstine eller Anna Kirstine. Men der kan også have været en afdød slægtning at tage hensyn til. Dog i denne forbindelse ikke en af Oles søstre, hvoraf ingen bar dette navn.

Samme år som den lille Anna Kirstine døde "af Slag", bukkede også den nu 3 1/2 år gamle Anders under for et angreb af kopper. Også han blev begravet på Skibskirkegården den 15. September 1769.

I 1770 var Salve Olufsen omkring 85 år gammel og efter oplysningerne i det senere skifte var han nu så svagelig og fattig, at han ikke engang længere kunne betale til Søetatens Ligkasse, der ellers sørgede for udgifterne ved en begravelse. Også Mette Andersdatter må nu have været svagelig, men hun var vel efterhånden også 70-71 år gammel. De 2 gamle levede antagelig hos Ole og Anna Sophia, men de kan jo også have fundet logi i Søkvæsthuset, bopælen for dem begge var i hvert fald i årene 1772-1773 Christianshavn - ligesom den var for Oles lille familie.

I slutningen af Marts 1770 blev denne forøget med endnu en lille dreng, der den 29. Marts blev døbt i Holmens Kirke og fik navnet Andreas Jens. Andreas vel efter den afdøde storebror Anders - og Jens måske efter den ene fadder, barber Jens Ulberg.

Tilsyneladende blev Salve og Mette også morforældre i 1770, hvor det lader til, at Rebecca Maria omkring den 19. Juni på Fødselsstiftelsen nedkom med en lille pige, som blev opkaldt efter hende og fik navnet Rebecca. Nogle år senere benævnes dette barn som Simon Mølmarks datter Rebecca Maria, men her i Juni 1770 var Oluf og Mettes datter i hvert fald endnu ikke blevet gift.

Det var først den 1. Juli 1770, at Rebecca Maria blev trolovet med bøsseskytten Simon Mølmark. Hverken hendes far eller hendes bror optrådte her som forlovere. Salve var antagelig for svag og Ole vist nok ude at sejle på dette tidspunkt, hvor han her i 30-års alderen i flere perioder var på togt med Søetatens orlogsskibe.

Måske Rebecca Maria indtil nu havde tjent hos Skomagermester Christopher Christophersen i "Christen Bernige Stræde". Han trådte i hvert fald til som forlover i Juli 1770 og som fadder til hendes næste barn, der blev døbt Peter den 5. April 1771, mens Ole Salvesen netop var på søen.

Salve Olufsen var nu omkring 86 år gammel og Mette Andersdatter ca. 71-72 år. De var antagelig begge syge og svage og kunne nok ikke nyde deres nye børnebørn, men måske nok glæde sig over, at datteren endelig den 29. Juli 1771 blev lovformelig gift i Holmens Kirke med den udkårne Simon.

Året endte dog ikke godt, da den lille Rebecca døde omkring midten af December måned og måtte begraves på Skibskirkegården den 19. December 1771.

Den 9. April 1772 måtte man igen begrave et familiemedlem på Skibskirkegården. Denne gang var det Salve Olufsens trofaste livsledsager gennem mere end 43 år, Mette Andersdatter, der var afgået ved døden. I kirkebogen angives hun til at være 73 år og boende på Christianshavn, men hun blev som vanligt anmeldt død til Holmens Kirke, hvortil jo både mand og søn hørte.

Mere mærkeligt er det, at da Salve Olufsen selv døde i midten af Januar 1773, da blev det anmeldt til Vor Frelser Kirke i stedet for til Holmens Kirke. Måske var grunden, at han som boende på Christianshavn, som fattiglem og nydende understøttelse fra denne Kirke, vel måtte registreres her. Under alle omstændigheder blev han indført i denne kirkebog som "(Begravet) den 18. Januar, Afg. Salve Olsen, FattigLem, 88 Aar til Fattig Kirkegaard". Det må have været den til de fattige i 1700-tallet anlagte kirkegård i nutidens Sankt Annæ Gade 35-37.

Den 23. Marts 1773 blev der afholdt skiftebehandling over Salve Olufsens bo, som sandt at sige var overordentligt beskedent. Men han døde jo også som fattiglem, måske i huset hos sønnen eller datteren, eller måske som lem i Søkvæsthuset.

Til skiftebehandlingen mødte "den Afdødes Datter Rebecca Maria Salvesdatter tilligemed hendes Mand Simon Møllmarch, Constabel ved 3. Div. 8. Comp. No.6 og indleverede en Regn. over den afdødes Begravelsesudgif- ter, stor 7 rd, 1 M, saavelsom een Attest fra Bogholderen ved Tøyhuus-Cassen Christensens af dato 6. febr. sidstl(eden), at den afdøde i 3 Aar ei har betalt noget til Liig-Cassen, og derfore været udslettet og ei meere være interessent i samme Liig-Casse, men at Cassens Direction, formedelst hans lange Svaghed og hans Datters fattige Omstændigheder, haver givet hende til Hielp til hendes Faders begravelse – 5 Rdlr -."

Inden dette møde havde man vurderet den afdødes effekter, men denne vurdering er tilsyneladende ikke bevaret. Dog kender vi resultatet, nemlig at de var vurderet til "ickun 2 rd, 1M, 8 S.". Hvilket langt fra dækkede alle udgifterne: begravelsen, som Simon Mølmark tilsyneladende havde lagt ud for og som altså stod i 7 rigsdaler og 1 Mark. For dette udlæg fik Simon lov til at overtage boets effekter, som vel har bestået af Salve Olufsens gamle og slidte klæder og måske en bibel eller salmebog.

Herefter mødte Ole Salvesen op og "declarerede intet at have noget imod den fremlagde Regning at erindre, eller at Boed hans Svoger blev udlagt, hvorhos han tillige declarerede, at hans afg. Fader ingen anden Pension haver haft end 24 S uggentlig af Chvns-Kiercke og 1 M uggentlig af Adresse- Contoiret, saa at StærvBoet derfor icke noged vider kunde komme tilgoede".

Ved skifteforretningen var det altså kun Ole og Rebecca Maria, som var til stede og havde noget at sige, så man kan vel gå ud fra, at Salve Olufsen og Mette Andersdatters andre børn - Anders der nu ville have været 44 år gammel, Berethe som ville havde været 42 år, Ellen Maria der ville have været 38 år, Rebecca som ville have været 33 år og Christian som ville havde været 30 år gammel - ikke var i live længere.

Kun Ole og Rebecca Maria overlevede - og den sidste ikke så længe, da hun døde allerede i slutningen af året, kun 27 år gammel. Men Ole Salvesen levede og førte slægten videre gennem sin ældste søn Christian Olsen, som blev Tip2-oldefar til Alice.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.1.2021 og sidst opdateret d. 24.5.2021