HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

CHRISTIAN SALVESEN

- 1743 - ???? -

Søn af Alices Tip4-oldeforældre Salve Olufsen og Mette Andersdatter

Bror til Alices Tip3-oldefar Ole Salvesen (1740-1800)

Samt bror til: Anders Salvesen (1729-????), Berethe Salvesdatter (1731-????), Ole Salvesen (1734-1734), Ellen Maria Salvesdatter (1735-????), Rebecca Salvesdatter (1738-????) og Rebecca Maria Salvesdatter (1746-1773


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Christian Salvesen var født i 1743 - sandsynligvis i begyndelsen af Februar måned - som søn af Salve Olufsen (Olsen) og Mette Andersdatter.

Forældrene var antagelig blevet gift 14 år før Christians fødsel, sikkert omkring 1729. Vielsen er ikke fundet i Holmens kirkebog, hvortil ellers personalet ved Holmens Faste Stok hørte.

Ved Christians fødsel var hans far netop ansat ved Holmen, hvor han var "Bøsseskiøtter" ved 2. Compagni. Forældrene boede da i Rosengaden, som var en gammel gade fra Christian den IV's tid. Den gik dengang fra Rigensgade til Adelgade. Den østlige del af gaden udgjorde en del af Nyboder, men forsvandt i 1869.

Christian blev døbt i Holmens Kirke den 9. Februar 1743 og som faddere havde hans far valgt "Anders Jensøn, Matros, Bent Nielsøn, Brændeviinsbrænder, Povel Povelsen, Skrædersvend, Anna Gudmands Arvedsøns i Rosengaden, Mette Maria Arveds Daatter, ibidem."

Gudmann Arwesen havde tidligere stået fadder til Christians storebror Ole, da han blev døbt i Holmens Kirke den 2. April 1734, til storebroren Oluf (Ole), som blev døbt den 3. September 1740, og til storesøsteren Rebecca, der var blevet døbt den 10. Marts 1738. Også "Anna Gudmann Arwesens Tømmermands Kone i Rosengaden" havde tidligere været fadder. Andre oplysninger viser, at det drejede sig om en Anna Olufsdatter, så det er muligt, at der er tale om en søster eller slægtning til Christians far.

Også Povel Povelsen havde stået fadder tidligere, nemlig til storebror Oluf i 1740. Og Brændevinsbrænder Bent Nielsen hvade været fadder ved dåben af storesøster Rebecca i 1738. Her havde hans kone Cathrine været gudmor og hans datter Dorthe vel gået for. Familien boede ligesom Christians familie i Rosengaden. Om de bare var nære venner, eller måske familie, vides ikke. Cathrine kunne jo måske være en søster til en af Christians forældre - men det kan ikke verificeres.

Det er først meget senere, at vi træffer på aldersangivelser i forbindelse med Christians forældre. Men hvis oplysningerne ved deres død er korrekte, må Salve Olufsen være født omkring 1685 og Mette Andersdatter omkring 1699-1700. De har i så fald været omkring henholdsvis 58 og 43-44 år gamle ved Christians fødsel.

Christian var forældrenes syvende barn og fjerde søn. Han blev samtidig familiens næstsidste barn. Da 2 af hans ældre brødre sikkert var blevet opkaldt efter deres bedstefædre, morfar Anders og farfar Oluf/Ole, er det ikke til at vide, fra hvem Christian har fået sit navn. Måske en bror til en af forældrene eller en anden slægtning. Navnet skyldes jo i hvert fald ikke nogen af fadderne, som det ellers også ses.

Christians forældre havde før hans fødsel allerede fået 3 sønner og 3 døtre, men det vides ikke, hvorvidt de alle var i live ved Christians fødsel. Hvis det var tilfældet, havde han da en storebror ved navn Anders, født Maj 1729 og altså knap 14 år gammel, mens broren Ole, født 1734, allerede var død samme år, blot 12 dage gammel. Næste bror Oluf (Ole) var derimod blot 2 1/2 år ældre og han var i hvert fald i live, da Christian blev født, og levede også til at føre slægten videre. Da Christian ikke blev opkaldt efter den ældste storebror, tyder det på, at Anders var i live, da Christian blev født.

De 3 storesøstre var - hvis de var i live - henholdsvis 11 1/2 år (Berethe født 1731), 7 1/2 år (storesøster Ellen Maria født 1735) og knap 5 år (Rebecca født 1738) gamle.

Der har pt ikke været muligt at finde mere om Christian Salvesens liv.

Der er ikke fundet nogen konfirmation, men disse findes ikke indført i kirkebøgerne for Holmens Kirke før 1765. Og det var jo denne menighed, hvortil familien hørte som del af Holmens faste stok. To af de andre søskende blev i 1759 og 1761 konfirmeret i Vor Frelser Kirke, måske fordi Salve Olsen var blevet pensionist og flyttet til Christianshavn. Christian er dog heller ikke fundet i kirkebøgerne herfra.

Da Christians far døde i 1773, blev der efterfølgende afholdt et skifte over hans bo og ved denne skiftebehandling mødte kun Christians storebror Ole (Oluf) Salvesen og den 3 år yngre søster Rebecca Maria med sin ægtemand Simon Mølmark, der havde lagt ud for begravelsen. Det lader altså til, at Christian Salvesen i hvert fald var død før dette tidspunkt.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.4.2021 og sidst opdateret d. 17.5.2021