HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

REBECCA SALVESDATTER

- 1738 - ???? -

Datter af Alices Tip4-oldeforældre Salve Olufsen og Mette Andersdatter

Søster til Alices Tip3-oldefar Ole Salvesen (1740-1800)

Samt søster til: Anders Salvesen (1729-????), Berethe Salvesdatter (1731-????), Ole Salvesen (1734-1734), Ellen Maria Salvesdatter (1735-????), Christian Salvesen (1743-???? ) og Rebecca Maria Salvesdatter (1746-1773


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Rebecca Salvesdatter var født i 1738 - sandsynligvis i begyndelsen af Marts måned - som datter af Salve Olufsen (Olsen) og Mette Andersdatter.

Forældrene var antagelig blevet gift 9 år før Rebeccas fødsel, sikkert omkring 1729. Vielsen er ikke fundet i Holmens kirkebog, hvortil ellers personalet ved Holmens Faste Stok hørte.

Ved Rebeccas fødsel var hendes far netop ansat ved Holmen, hvor han var "Bøsseskiøtter" ved 2. Compagni. Forældrene boede da i Rosengaden, som var en gammel gade fra Christian den IV's tid. Den gik dengang fra Rigensgade til Adelgade. Den østlige del af gaden udgjorde en del af Nyboder, men forsvandt i 1869.

Rebecca blev døbt i Holmens Kirke den 10. Marts 1738 og som faddere havde hendes far valgt "Gudman Arvesen, Øltapper, Anders Pedersen, Mat(ros), Anders Jensen, Cupfardie-Matros. Cathrine Bents Brændeviinsbrænders Kone i Rosengaden, Dorthe Bents Datter ibid."

Gudmann Arwesen havde tidligere stået fadder til Rebeccas storebror Ole, da han blev døbt i Holmens Kirke den 2. April 1734. Samtidig var også "Anna Gudmann Arwesens Tømmermands Kone i Rosengaden" fadder. Andre oplysninger viser, at det drejede sig om en Anna Olufsdatter, så det er muligt, at der er tale om en søster eller slægtning til Rebeccas far. Forbindelsen til de øvrige faddere kendes ikke.

Det er først meget senere, at vi træffer på aldersangivelser i forbindelse med Rebeccas forældre. Men hvis oplysningerne ved deres død er korrekte, må Salve Olufsen være født omkring 1685 og Mette Andersdatter omkring 1699-1700. De har i så fald været omkring henholdsvis 53 og 38-39 år gamle ved Rebeccas fødsel.

Rebecca var forældrenes femte barn og tredie datter. Da hendes 2 ældre søstre sikkert var blevet opkaldt efter deres bedstemødre, er det ikke til at vide, fra hvem Rebecca har fået sit navn. Måske en søster til en af forældrene eller en anden slægtning. Navnet skyldes jo i hvert fald ikke nogen af fadderne, som det ellers også ses.

Rebeccas forældre havde før hendes fødsel allerede fået 2 sønner og som nævnt 2 døtre, men det vides ikke, hvorvidt de alle var i live ved Rebeccas fødsel. Hvis det var tilfældet, havde hun da en storebror ved navn Anders, født Maj 1729 og altså knap 9 år gammel, mens broren Ole, født 1734, allerede var død samme år, blot 12 dage gammel. Da Rebecca ikke blev opkaldt efter en af sine storesøstre, tyder det på, at de begge var i live, da Rebecca blev født. I så fald var storesøsteren Berethe, født i Oktober 1731, altså 6 1/2 år gammel, mens storesøster Ellen Maria, der var født i Juli 1735, kun var knap 3 år gammel.

Der har pt ikke været muligt at finde mere om Rebecca Salvesdatters liv. Der er dog meget, der tyder på, at hun er død som spæd og i hvert fald før der var gået 8 år, hvor familiens sidste barn, som blev født i 1746, fik søsterens navn, da hun blev døbt Rebecha Maria. Da den lille nye fik navne fra 2 af sine ældre søstre, kan det se ud som om, at også Ellen Maria var død i de mellemliggende år, selvom navnet Maria jo også kan stamme andetsteds fra.

Der er ikke fundet nogen konfirmation, men disse findes ikke indført i kirkebøgerne for Holmens Kirke før 1765. Og det var jo denne menighed, hvortil familien hørte som del af Holmens faste stok. Nogle yngre søskende blev i 1759 og 1761 konfirmeret i Vor Frelser Kirke, måske fordi Salve Olsen var blevet pensionist og flyttet til Christianshavn. Rebecca er dog heller ikke fundet i kirkebøgerne herfra.

Da Rebeccas far døde i 1773, blev der efterfølgende afholdt et skifte over hans bo og ved denne skiftebehandling mødte kun hendes yngre bror Ole (Oluf) Salvesen og søsteren Rebecca Maria med sin ægtemand Simon Mølmark, der havde lagt ud for begravelsen. Det lader altså til, at Rebecca Salvesdatter i hvert fald var død før dette tidspunkt.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.4.2021 og sidst opdateret d. 16.5.2021