HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

REBECCA MARIA SALVESDATTER : Data

- sidst April 1746 - midt September 1773 -

Datter af Alices Tip4-oldeforældre Salve Olufsen og Mette Andersdatter

Søster til Alices Tip3-oldefar Ole Salvesen (1740-1800)

Samt søster til: Anders Salvesen (1729-????), Ber(e)the Salvesdatter (1731-????), Ole Salvesen (1734-1734), Ellen Marie Salvesdatter (1735-????), Rebecca Salvesdatter (1738-????) og Christian Salvesen (1743-???? )  

Gift med Simon Mølmark

Mor til Rebecca Maria og Peter Mølmark


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

Alder:

1746

Født ??.4.
Dåb: 1.5.

Rebecca Maria født ca. sidst i April 1746
døbt 1.5. 1746 i Holmens Kirke
far: Salve Olsen, 2. Comp. ved SøeEtaten
mor: Mette AndersDaatter 
faddere: Capitain Sundorff, Jan Villemsen og Niels Jeppesen, Bent Nielsen, alle ved SøeEtaten. Anne Gudmands Coifardie Skippers Kone, Kirstine Pont, Skolemester Daatter.
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1737-1746, F, EM, opsl.441th)
Rebecca Maria havde mindst 1 levende storebror: Ole/Oluf Salvesen, født 1740 og altså 5 1/2 år ældre end Rebecca Maria.

-

1761

konfirmeret 4.10.

Konfirmeret d. 4. Oktober 1761:
Dominica 20ma a Trinit d. 4. Octobris 1761
Eodem Die a Hr. Trojel confirmatae (18 piger og 10 drenge)
Rebecca Maria Salvesd.
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Vor Frelser 1736-1813, K,J, EM, opsl.27th)

15 år gl.

1770?? 

datter Rebecca (Maria) født

Datter Rebecca (Maria) Simonsdatter Mølmarch født
ca. 19.6. 1770:
Tilsyneladende har Rebecca Maria Salvesdatter her omkring d. 19.6. 1770 fået en førægteskabelig datter med Bøsseskytten Simon Mølmark. Barnet benævnes senere Rebecca Maria, men er muligvis kun døbt Rebecca.
Der er imidlertid ikke fundet nogen indførsel på fødslen i Holmens kirkebog for denne periode, heller ikke blandt de børn, som var født udenfor ægteskab. Rebecca Maria og Simon blev først copuleret 29.Juli 1771 og trolovelsen var først sket den 7. Juli 1770, så den lille pige må være født lidt vel tidligt. Endvidere kan Simon godt have været ude på et togt med et af Holmens skibe, selvom den første optegnelse i Divisionsbøgerne af hans deltagelse i et sådant er dateret 1771, hvor de første bevarede bøger starter.
Der er en mulighed for, at Rebecca Maria Salvesdatter valgte at føde anonymt på Fødselsstiftelsen. Her ses ikke mindre end 2 små piger, der er døbt Rebecca. Den ene født den 21.Maj 1770 og den anden den 19. Juni 1770. Moderens navn er ikke opgivet ved fødslerne.

24 år gl.

---"--- 

Trolovet 7.7.

Trolovet med Bøsseskytten Simon Mølmark d.7.7. 1770:
Ao 1770
Den 7 Julii indskrevet til Trolo-
velse Simon Mølmark Bøsse-
skiøtter af 3die Divis. 8tende Com-
pagnie No.6, U.K. og Rebecca
Maria SalvesD., P.
Confirmat. Beviis fra ...
Trøyel
Forlovere:
J? Riis Serg. ved 3 Div. 8.Comp.
Christopher Christophersen,
Mester Skomager i
Christen Bernige Stræde.
Copul. den 29de Julii 1771
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1767-1778, V, EM, opsl.91)

24 år gl.

1771 

Søn Peter født

Søn Peter Simonsen Mølmark født sidst Marts ell. først April 1771:
og døbt: 1771 Aprilis
d. 5. Peter
Fad: Simon Mølmarck 23 Comp. paa Christ.,
Mod.: Rebeca Marie OlsDatter
(Faddere:) Lauritz Muselt Urtekræmmer, Christopher
Christophersen Skomager, Frederich Piper
Silckevæver, Marie Jens Jensen
Bryggers Kone paa nøregaden
Ulricke Antonete Mølmarck i Stud.strædet
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1758-1771, F, EM, opsl.625)
NB NB: Bemærk at morens efternavn er angivet som Olsdatter. Dette må bero på en skrivefejl, måske er det bror Ole Salvesen, som har oplyst Kirken om nevøens fødsel og dette har givet anledning til misforståelsen.

25 år gl.

---"--- 

Gift 29.7.

Gift med Simon Mølmark 29.7. 1771:
Copulerede
Den 29 Juli 1771
Simon Mølmarch U.K.
Rebecca Maria Salvesdatter P(ige) - bt
Bøssesk. 28.Comp. No.6 paa Christianshafn trol 7...xxx
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1764-1780, V, EM, opsl.114+115)

25 år gl.

---"--- 

Datter død

Datter Rebecca (Maria) død midt December 1771:
begravet d. 19.12. 1771:
Simon Mølmark Constabel Art.Comp. Datter Rebecca Maria, 1 1/2 år gl. fra Christianshafn
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1761-1772, D, EM, opsl.239tv)

25 år gl.

1772 

Mor død

Mor død først i April 1772:
begravet 9.4. 1772 fra Holmens Kirke
d.9ende Ole Salvesen Constabel 1.Div., 8.Comp. Moder Berthe, 73 Aar gl. af .... fra Christianshafn
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1761-1772, D, EM, opsl.246th)
NB: NB: Der kan være en hukommelsesfejl, da Ole Salvesens mor = Salve Olufsens hustru hed Mette, mens en søster/datter hed Benthe/Berthe og Ole Salvesens mormor muligvis hed Benthe/Berthe

26 år gl.

1773

Far død

Far død midt Januar 1773:
begravet:
Den 18. Jan. Afg. Salve Olsen FattigLem, 88 Aar, til Fattig Kirkegaard
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Vor Frelser 1737-1789, D, EM, opsl.117tv)

knap 27 år gl.

---"--- 

Skifte efter far

Skifte efter far Salve Olsen: d. 23.3. 1773:
No.654
Ao 1773 den 23 Martij blev foretaged Session angde.
afg. Salve Olsen Constabel ved Holmen, hans Boe;
hvorda mødte den afdødes Datter REBECCA MARIA
SALVESDATTER tilligemed hendes Mand SIMON MØLL-
MARCH, Constabel ved 3.Div. 8.Comp. No 6, og indle-
verede en Regn. over den afdødes Begravelsesudgif-
ter, stor 7 rd, 1 M, saavelsom een Attest fra Bogholderen
ved Tøyhuus-Cassen Christensens af dato 6. febr.
sidstl(eden), at den afdøde i 3 Aar ei har betalt noget til
Liig-Cassen, og derfore været udslettet og ei meere
være interessent i samme Liig-Casse, men at Cassens
Direction, formedelst hans lange Svaghed og hans
Datters fattige Omstændigheder, haver givet hende
til Hielp til hendes Faders begravelse – 5 Rdlr -.
Og som det overskydende af Begravelses Udgiften,
efter afdrag af de foranførte 5 rd, tilligemed
Een Mark 8 S, som til Vurderings-Folckene er udgivet,
som i alt beløber sig til – 2 rd 2 M 8 S, overstiger det Boets
Effecter ere Vurderet for, som ickun er 2 rd, 1M, 8 S,
Saa begiærede fornevnte SIMON MØLLMARCH, at
boed for hans Fordring maae blive som udlagt,
og ellers declarerede, at den afdøde intet bliver
skyldig i Huusleje, siden samme af en Velgiørere
er bleven betalt. Den afdødes Søn OLE SALVESEN,
Constabel af 1ste. D., 8.Comp. No 6 mødte, og declarerede
intet at have noget imod den fremlagde Regning
at erindre, eller at Boed hans Svoger blev udlagt,
hvorhos han tillige declarerede, at hans afg. Fader
ingen anden Pension haver haft end 24 S uggentlig
af Chvns-Kiercke og 1 M uggentlig af Adresse-
Contoiret, saa at StærvBoet derfor icke noged
vider kunde komme tilgoede. Thi blev Boed forn(evn)te
Constabel SIMON MØLLMARCH for hans Fordring
udlagt, imod hans Qvittering her i Protocollen,
og Skiffted Sluttet.
(Underskrifter) :
Ole Salvesen --- Simon Mølmarch (-k?)
(Tydet med stor hjælp fra Jørgen Thue Pedersen)
(Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission. Behandlingsprotokol 8A (1771,1797. 8A) ops.89 tv+th. Nr. 654)

---"--- 

---"--- 

DØD

Rebecca Maria DØD midt September 1773:
begravet 15.9. 1773 fra Holmens Kirke
Simon Mølmark Constabel 28.Comp. Hustru Rebecca Salvesdatter fra Christianshafn
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1761-1772, D, EM, opsl.239tv)

27 år gl.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.4.2021