HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JOHANNES PETER OLSEN : Data

Se her Om Johannes Peters Olsen liv !

- ca. begyndelsen af Marts 1773 - 28.11. 1797 -

Søn af Alices Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Bror til Alices Tip2-oldefar Christian Olsen (1764-1810)

Samt bror til: Anders Olsen (1766-1769), Anna Kirstine Olsdatter (1768-1769), Johanna (Anna) Kirstine Olsdatter (1775-1777), Rebecca Maria Olsdatter (1777-eft.1807


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsenog Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

Alder:

1773

FØDT: ca. Marts
Dåb: 7.Marts

født ca. primo Marts 1773
døbt 7. Marts 1773 i Holmens Kirke
far: Ole Salvesen, Bøsseskytte
mor: Sophia Anna Andersdatter
Faddere: Leutnant Krag & Knirstang(?), Johanes Malberg, Jomfru Koefoed, Ana Maria Pedersdatter
(KB Holmen 1771-1775, F, EM, ops. 93)

Født

---"---

Bror død
Begravet: 26.7.

Ældre bror Andreas Jens død Juli 1773 af Kopper
--- begravet  26.7. 1773
(KB Holmen 1773-1795, D, EM, ops. 18)

3 mdr. gl.

---"---

Faster død
Begravet: 15.9.

Faster Rebecca Maria Salvesdatter død September 1773
--- begravet  15.9. 1773
(KB Holmen 1773-1795, D, EM, ops. 21)

6 mdr. gl.

1775

Søster født
Dåb: 29.10.

Søster Anna Kirstine født ca.Oktober 1775
døbt 29.10. 1775 i Holmens Kirke
(KB Holmen 1771-1775, F, EM, ops. 218)

2 1/2 år gammel

1777

Søster født
Dåb: 7.12.

Søster Rebecca Maria født ca. primo December 1777
døbt 7.12. 1777 i Holmens Kirke
(KB Holmen 1776-1783, F, EM, ops. 95)

4 1/2 år gl.

---"---

Søster død
Begravet: 15.12.

Søster Anna Kirstine død ca. primo December 1777 af feber
begravet 15.12. 1777 i Holmens Kirke
(KB Holmen 1776-1783, D, EM, ops. 95)

4 1/2 år gl.

1782

Antaget som RugDreng

Den 23. Januar 1782 blev Johannes Peter antaget som "Artillerie Ruug Dreng i 1. Divisions Artillerie Compagnie". Han fik tildelt nummeret 195 og benævnes i Divisionsbogen for 1782-1792 som "Johan Peter Olsen, Kbhvn."
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1792, opsl 81)

8 1/2 år gl.

1787

Folketælling

FT 1.7. 1787:
Amagergade 343 på Christianshavn
Ole Salvesen – 52 - Constabel Ved Søe Etaten
Ane Sophie, hans kone – 58
Johannes Olsen, deres Børn, 12
Rebegge Marie, ------”-------, 9
i samme hus bor også storebror : Christian Olsen – 23 år ugift loserende constabel i Amagergaden 343, logerer hos Ober Constabler Lars Larsen og hustru Ane Lisbet Jens Datter, samt deres 4 børn og yderligere logerende: 2 bombarderer og 6 contabler

13 år gl.

1790

Bror gift

26.11. 1790:
Bror Christian gift 26.11. 1790 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  V, EM, 1780-1801, ops.129/135)

17 år gl.

1791

Brordatter født

Brordatter Ane Maria født ca. April 1791
døbt d. 10.4. 1791 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1784-1792, ops.350/365)

18 år gl.

1792

Konfirmeret 15.4.

Konfirmeret den 15. April 1792 i Holmens Kirke
Johannes Olsen, 1.Art.C.
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  K, EM, 1783-1802, ops.16)

19 år gl.

..."---

Avanceret

28. Juni 1792:
avanceret til Nr. 167 som Underconstabel ved. 1. Div. Artill.Compagnie
Johan Peder Olsen, Kbhvn.
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1791-1792, opsl 99)

19 år gl.

1793

Avanceret

1. Div.Artill.Comp.  Nr. 167: Underkanoner:
Johan Peder Olsen, Kbhvn.
Skal tiene i 16 Aar
Fra 1793 hensadt i Divisionens 2. Artilleri Comp. Nr. 72
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1791-1792, opsl 92)

20 år gl.

---"---

Overført til Nr. 72

2. Artill.Comp.  Nr. 72: Underkanoner:
Johan Peder Olsen, Kbhvn.
Skal tiene i 16 Aar
Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1791-1792, opsl 92)

20 år gl.

---"---

Brordatter født

Brordatter Ane Cathrine født d. 1.ell.7. 3. 1793
døbt d. 10.3. 1793 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1793-1805, ops.110/112)

---"---

1794

Til søs

2. Artill.Comp.  Nr. 72: Underkanoner:
Johan Peder Olsen, Kbhvn.
Skal tiene til 28. Junii 1808
17.Maj 1794 til????  med Orlogsskibet Lovise Augusta
og Fregatten Triton … til 11.November(?)
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 133)

21 år gl.


1795

Brorsøn født

Brorsøn Ole Christiansen født d. 11.4. 1795
døbt d. 19.4. 1795 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1793-1805, ops.96/99)

22 år gl.


---"---

Brorsøn død

Brorsøn Ole Christiansen død d. 19.4. 1795
begravet d.  22.4. 1795 på Skibskirkegården
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen D, EM, 1773-1795, ops.479)

---"---


1796

Brorsøn født

Brorsøn Ole Christian født d. 13.3. 1796
døbt d.  20.3. 1796 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen F, EM, 1793-1805, ops.134)

23 år gl.


---"---

Flyttet til 2.Art.C.

2.Artill.Comp.: Underconstabel Nr. 72
Johan Peder Olsen, Kbhvn,
Skal tiene til 28.Junii 1808
den 3.11. 1796: hensadt i 2.Artill.Comp.nr.20
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div  (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 133)

23 år gl.


---"---

Til søs

2.Artill.Comp.: Underconstabel Nr. 72
Johan Peder Olsen, Kbhvn,
Skal tiene til 23. Aug. 1808
Fra 10. Maj 1796 til 16.September 1796 med Orlogss.Schiold
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div  (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 107)

23 år gl.


1797

Til søs

2.Artill.Comp.: Underconstabel Nr. 72
Johan Peder Olsen, Kbhvn,
Skal tiene til 23. Aug. 1808
Fra 19. Maj 1796 til 28.Novembr. 1797 med Fregatten Iris
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div  (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 107)

24 år gl.


---"---

DØD

2.Artill.Comp.: Underconstabel Nr. 72
Johan Peder Olsen, Kbhvn,
Skal tiene til 23. Aug. 1808
Efter Indberetning fra Chefen på Fregatten Iris pr. 27. Decbr. 1797
er han Død i Westindien d. 28.November 1797
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div  (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 107)

24 år gl.


---"---

IKKE FUNDET DØDS-INDFØRSEL i KB !!!!!

død


1799

Skifte efter Johan Peter Olsen
2.Marts 1799: Forseglingsprotokol:
No.294
Anno 1799 den 2den Martii blev i Skifte Commission-
en fremlagt et til samme fra Det Kongelige
Admiralitets og Commissariats Collegium ind-
kommen P.m.* af 19de f.m. med derved fulgte            *Pro Memoria
af Over Krigs Commissair Growe underskre-
ven Roulle af 31 December f.a. hvoreffter
afd. Johan Peter Olsen af 1 Div 2 Art C No.30
som har fahret med Fregatten Iris kommer
tilgode 7 rdr 27½ sk. hvilke Syv Rigsdaler 27½ sk.
af Skiffte Commissionen var imodtagen. Her
ved beroer det til videre.
                                   Behandl 8 pag 168
(Skifter, Kbh:Landsover- samt Hof- og  Stadsretten, Kbh.Skiftekomm.: Forseglingsprotokol 1798,1799 8A, ops 155) – med tydningshjælp fra Ole Westermann

død


---"---

Skifte efter Johan Peter Olsen
15. April 1799: Behandlingsprotokol:
Anno 1799 den 15de April blev foretaget Session
i effterfølgende Boer:   No. 294
  Forseigl 8 pag 168
Afd Johan Peter Olsen af 1 Div. 2. Art C. No.30
hans Boe.    Hvor da den afdødes Fader Pen-
sionist Ole Salvesen
mødte ved hans Hustrue
Anne Sophie
og tilkiendegav at hendes Mand **
den Afdødes Fader er den Afdødes eeneste Ar-
ving da den Afdøde icke har været gifft eller
efterladt Livsarvinger og hvorom hun til Be-
viis fremstillede Brændeviins Brænder Peter
Møller i Store Torvegade No.362 paa Christi-
anshavn, som forklarede at han var bekiendt
at den Afdøde icke har været gifft eller effterlader
Livsarvinger og at den Afdødes Fader er hans
eneste Arving, hvorfore han erklærede at
ville indestaae og i Allemaader holde Skif-
te Commissionen skadesløs.  Som ingen mødte
paa Compagnie Chefens Vegne blev Boet ud-
sat i 8te Dage.
                        Hans Peter Møller  pag. 172.

**noget snørklet formuleret - faderen Ole Salvesens hustru Anne Sophie, som møder og tilkendegiver ...
(Skifter, Kbh:Landsover- samt Hof- og  Stadsretten, Kbh.Skiftekomm.: Behandlingsprotokol 1798,1799: 8, ops 86)- med tydningshjælp fra Ole Westermann

død


---"---

Skifte efter Johan Peter Olsen
22. April 1799: Behandlingsprotokol:
Anno 1799 den 22de April blev foretaget Session i
effterfølgende Boe
Pag 168 ---- No 294
Af(gangne) Johan Peter Olsen af 1. Div 2 Art C. No 30 hans
Boe. Hvor da den Afdødes Fader Pensionist
Ole Salvesen
mødte og som eeneste og myndige Ar-
ving effter den Afdøde begiærede at blive de til
SkiffteCommissionen indkomne Penge udbetalt imod
at være ansvarlig for om nogen Gield skulle
hæfte paa Boet at samme bliver betalt, hvortil
han herved forbant sig. Paa Compagnie
Chefen Capitain Riegelsens Vegne mødte Sergeant
Andreas Pedersen Dreyer og tilkiendegav at
den Afdøde har været Constabel samt at han
har staaet ved ovenmeldte Division og Compag-
nie men har havt No. 20. Videre tilkiendegav
Comparenten at han meget vel var bekiendt
at Comparenten Pensionist Ole Salvesen er
som den Afdødes Fader, hans eeneste Arving,
da den Afdøde icke har været gifft eller effter-
ladt Livsarvinger og derfore ville han paa
Compagnie Chefens Vegne indestaae og holde
SkiffteCommissionen skadesløs, og dernæst erklæ-
rede han at den Afdøde hverken skyldte
til eller kom tilgode ved Compagniet og videre
havde han icke at erindre. Thi blev af
de til SkiffteCommissionen indkomne 7 rdr 27 1/2 sk
som er den eeneste her i Boet værende For-
mue, afdraget i Salario til Rettens Spor-
--- pag. 173:
telCasse 1 rdr 3 mk, hvoreffter  bliver igien 5 rdr
75 1/2 sk, som til den Afdødes Fader Pensionist
Ole Salvesen
som eeneste og myndig Arving effter
den Afdøde blev udbetalt imod hans Quitte-
ring derfore ved Haands Underskrifft her i
Protocollen, hvormed dette Skiffte saaledes
er sluttet. ------ Ole Salvesen ---A.P.Dreyer

[følgende er kvittering for modtagne 1 Rdr 3 mark til Sportelkassen:
Jeg tror han hedder Schifter]
..... Modtaget .....
... 1 R... 3 t Skifte(???)
(Skifter, Kbh:Landsover- samt Hof- og  Stadsretten, Kbh.Skiftekomm.: Behandlingsprotokol 1798,1799: 8, ops 88) – med tydningshjælp fra Jørgen Thue Pedersen

død

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.3.2021 og sidst opdateret d. 22.3.2021