HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

CHRISTIAN OLSEN : Data

- ca. Juli 1764 - 16.1. 1810 -

Søn af Alice's Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Bror til: Anders Olsen (1766-1769), Anna Kirstine Olsdatter (1768-1769), Andreas Jens Olsen (1770-1773), Johannes Peter Olsen (1773-??), Johanna (Anna) Kirstine Olsdatter (1775-1777), Rebecca Maria Olsdatter (1777-eft.1807)

Gift med: Catharina Elisabeth Wikström (1764-1834)

Far til: Ane Maria Christiansdatter (Olsen) (1791-1807), Ane Cathrine Christiansdatter (Olsen) (1793-1847), Ole Christiansen (Olsen) (1795-1795), Johannes Olsen (1798-1798), Johannes Christian Olsen (1799-1831)


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

Alder:

1764

FØDT: ca. Juli
Dåb: den 26.7.

født ca. juli 1764 – døbt 26.7. 1764 i Holmens Kirke
far: Ole Salvesen, Bøsseskytte 1. Div. 8.Comp. paa Christianshavn (No.6)
mor: Anna Sophia Andersdatter
faddere: Christian Sugfred Lemke Skrædder, Jens Bolemand Conditor, Niels Bech Bøsseskytte, Dorothea Bergquist ….. ….. Christianhafn, Margrete Alborg ibd.
(KB: Holmen 1758-1771, F, ops.317 ell.321)

1766

Bror født
Dåb: 15.4.

Bror Anders født 1766, døbt 15.4. 1766 i Holmens Kirke
(KB: Holmen 1758-1771, F, ops.393)

1 1/2 år gl.

1768

Søster født
Dåb: 27.9.

Søster Anna Kirstine født 1768, døbt 27.9. 1768 i Holmens Kirke
(KB: Holmen 1758-1771, F, ops.494)

4 år gl.

1770

Bror født
Dåb: 29.3.

Bror Andreas Jens født 1770, døbt 29.3. 1770 i Holmens Kirke
(KB: Holmen 1758-1771, F, ops.570)

5 1/2 år gammel

1773

Bror født
Dåb: 7.3.

Bror Johannes født 1773,  døbt 7.3. 1773 i Holmens Kirke
(KB: Holmen 1771-1775, F, ops.93)

8 1/2 år gl.

1777

Søster født
Dåb: 7.12.

Søster Rebecca Maria født 1777, døbt 7.12. 1777 i Holmens Kirke
(KB: Holmen 1776-1783, F, ops.95)

13 år gl.

1779

Antaget som Dreng

Antaget 9.12. 1779 som ”Artillerie Dreng” i 1.Div.Art.Comp. Nr. 186
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1790, opsl 78)

15 år gl.

1782

Overført til Nr. 130

Overført til Nr.130 : Under Constabel
16.10. 1782 Overført til 1. Div.Art.Comp.
”At tiene udi 16 Aar”
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1790, opsl 64)

18 år gl.

1783

til søs?

15.8.-4.10. 1783 på Fregatten Samsøe
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1790, opsl 64)

18-19 år gl.

1784

til søs?

19.6.-11.9. 1784 på Orlogsskibet Detran….(?)
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1790, opsl 64)

19-20 år gl.

1785

Overført til Nr. 55

22.7. 1785 overført til nr. 55 : Constabel
22.7. 1785 i 1.Div. Art.Comp.
”At tiene til 16.10.1798 i 3 Aar”
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1790, opsl 45)

20-21 år gl.

1787

Folketælling

FT 1.7. 1787:
Christian Olsen – 23 år ugift loserende constabel i Amagergaden 343, logerer hos Ober Constabler Lars Larsen og hustru Ane Lisbet Jens Datter, samt deres 4 børn og yderligere logerende: 2 bombarderer og 6 constabler.
Amagergade 343 på Christianshavn bor også: Ole Salvesen (Constabler ved Søeetaten) m.hustru og 2 børn (Johannes  og Rebegge Marie)

ca. 23 år gl.

1790

Trolovet 2.11.

gift 26.11.

Trolovet d. 2.11. 1790 med svenske Cathrine Elisabeth Wikstrøm
Gift 26.11. 1790
Constabel i Art.C. No.55. Kirkestrædet.
Forlover for ham: Ole Salomonsen 1.Art.C. No.82
Forlover for hende: Jens Andresen, Tømd 6te Cl. No.2.
(KB Holmen 1780-1801, V, ops 129 ell. 135)

26 år gl.

1791

Datter født

Datter født ca. april 1791
Datter døbt Ane Maria d. 10.4. 1791
Faddere: Brbr Harboe, Brbr Musfeldt, Høker Pedersen, Jomfru Ane Maria Musfeldt, Jomfru Ane Maria NielsDtr.
(KB Holmen 1784-1792, F, ops 350 ell. 365)

--- " ---

---"---

til søs?

19.5.-1.10. 1791 på Orlogsskibet …(?) : Constabel
”Skal tiene til 16.10. 1801
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1791-1792, opsl 64)

26-27 år gl.

1792

Tildelt hus

26.4. …. for 16.11. 1801 for Huus paa 10 Aar
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1791-1792, opsl 64)

27-28 år gl.

---"---

---"---

Fra Påsken bevilget et hus på Chr.Havn:
(Husbøger for Nyboders Beboere – År 1800, ops.88):
Laboratori-Huuse. No. 14 Kammer:
”Constabel af 1.Divis N.55 Christian Olsen bevilges det ½ Huus at bebo fra Paaske 1792, Dat. 3. Maj. Invent.. 24de efter pag.167. Opgang af 1 Trappe med 11 Trin hvorfor 1 Lem med Hængsler 1 Dør for Kammeret med Hængsler, Stabler og 1 Klinke…. 2 ½ Fag Vinduer i Kammer og Gangen med Karme, Ramme og behørig Beslag. Skillerum mellem Sahl og Kammer af Bindingsværk, Loft over Huuset. Gulvet i Kammeret og Gangen af Bræder for Fyrsteder mange Sten. Opgang til Loftet af 1 Trappe med 16 Trin. ! Lem med Hængsler for Loftsrummet. Tag, Skorsten og Fyrsted samt Locum Comune”
((Min kommentar: Laboratoriehusene lå ved Ovengade neden Vandet, helt mod Sydvest og det, der i dag kaldes Hammershøis Kja. Her lå områderne Land Artilleriets Laboratorium til højre og Søe Artilleriets Laboratorium til venstre))

---"---

1793

Overført til Nr. 28

Overført til Div.1.Art Compagnie No.28 : Constabel
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 59)

28-29 år gl.

---"---

Datter født

Datter født 1. eller 7. Marts 1793
Datter døbt Ane Cathrine i Holmens Kirke d. 10.3. 1793
Faddere: Berthel Christensen, Bryggersvend, Lars Ambiørn, Slagtermester, Ob:Canon. Carlsen, Porcelainshandler Mangor, Mad. Ane Cathrine Harboe, Jomfru Hansen
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 110 ell. 112)

---"---


1795

Søn født

Søn født 11.4. 1795
Søn døbt Ole Christiansen i Holmens Kirke 19.4. 1795
Faddere: Urtekræmmer Housbil, Traktør Aageman, Muurmester Schottman, Ob:Canon. Bang, Ob:Canon. Wittrup, Porcelainshandler Carlsen, Jfr.Maren Cathrine Tax, Jfr.Edle Johansen (=Johanne) Hansen.
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 96 ell. 99)

30 år gl.


---"---

Søn død

Søn Ole Christian(sen) død 8 dg.gl. d. 19.4. 1795 af Slag
Søn begravet fra Laboratorio 14 d. 22.4. 1795
(KB Holmen 1773-1795, D, ops 479)

---"---


1796

Søn født

Søn født 13.3. 1796
Søn døbt Ole Christian i Holmens Kirke 20.3. 1796
Faddere: Porcelainshandler Mangor, Studiosus Thomsen, Urtekræmmer Hausbild, Høker Erich Pedersen, Bromand Iversen, Ob:Canoneer Paul Hansen, Mad. Maren Cathrine Tux, Jfr.Edle Johanne Hansen.
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 134)

31 år gl.


1798

Søn født

Søn født 3.3. 1798
Søn døbt Johannes i Holmens Kirke 11.3. 1798
Faddere: Artil.Lieutn. Lykke, Thehdl.. Carlsen, Hof-Kleinsmed Lange, Jomfr. Bolette Harboe, BrbrDatter … Karen Marie Lund.
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 200 eler 205)

33 år gl.


---"---

Søn død

Søn Johannes Christian død ½ Aar gl. d. 3.10. 1798 af Kopper
Søn begravet fra Laoratorio 14 d. 8.10. 1798
(KB Holmen 1795-1805, D, ops 79)

34 år gl.


1799

Overført til nr. 19

Januar overført til nr. 19 : Constabel
”Skal tiene til 16.10. 1811
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 31)

34-35 år gl.


---"---

Søn født

Søn født 8.9. 1799
Søn døbt Johannes Christian i Holmens Kirke 15.9. 1799
Faddere: Jørgen Kruse , Snedkermester, Christian Breul, Spækhøker (*), Erich Møller, Broemand, Jørgen Holm, Havnefoged, Jomfru Bolette Christine Hansen og Jomfr Edle Johan(n)e Hansen Rodemesterd(øtre)…..
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 252 eler 259)
NB: Faktisk er Kruse Spækhøker og Breul Snedkermester!

35 år gl.


1800

Far død

Far Ole Salvesen død d. 6.l. og begravet d. 8.1. 1800
Ole Salvesen Pensionist, 74 Aar, død d 6.te af Alderdom, fra Almindelig Hospital
 (KB Holmen, D, EM, 1795-1805, opsl. 107tv)

35 1/2 år gl.


---"---

Søn Ole Christian antaget

Søn Ole Christian antaget som Rugdreng den 4.12. 1800
i 1.Art.Comp. No.83
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 63)

36 år gl.


1801

Folketælling

FT d. 1.2. 1801:
(Kbh: Etaten: Søetaten og 1. Div. 1. Artllerikompagni:
Søetatens Laboratorium, Christianshavn)
Laboratorium nr. 14 (49de Familie):
Christian Olsen Const. ved Comp. m hustru (35 år) og 4 børn (Ane Marie, 10, Ane Catrine, 8, Ole Christiansen, 6, og Johannes Christiansen, 2.

36 1/2 år gl.


---"---

Søn Johannes Christian antaget

Søn Johannes Christian antaget som Dreng den 6.11. 1801
i 1.Art.Comp. No.88
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 65)

37 år gl.


1806

Søn Johannes Christian nyantaget

Søn Johannes Christian nye antagen i 1ste Artillerie Compagnie Nr. 88 – d. 6.11. 1806
i 1.Art.Comp. No.88
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1825-1835, opsl 56)

42år gl.


1807

Datter død

Datter Ane Maria død d. 28.4. 1807 af  Tæring,
16 år gammel, fra Balsamgaden 17
Begravet d. 4.5. 1807
Gravsted: Syd…, K,  53.
(KB Holmen 1806-1810, D, ops 36)

43 år gl.


1808

Søn Ole Chr. til Tøyhuus Compagniet

Søn Ole Christian hensendt i Tøyhuus Compagniet Nr.129 d. 1.10. 1808
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1808-1813, opsl 56)

44 år gl.


1809

Datter konfirmeret

Datter Ane Cathrine konfirmeret d. 16.4. 1809
Anne Cathrine Olsen ---- Konstabel”
(KB Holmen 1803-1813, K, EM, ops 26)

45 år gl.


1810

På hospitalet

9.1. 1810 Til Hospital ….
16. (eller 18.).1. 1810: Død
 (Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1808-1813, opsl 24)

45 1/2 år gl.


---"---

DØD 15.1.

Begravet 19.1.

DØD d. 15.1. 1810 af Brystsyge, 49 år gammel
Begravet d. 19.1 1810 fra Sø Etatens Hospital
Gravsted: Sydøst, J (?), 37.
(KB Holmen 1806-1810, D, ops 136)

45 1/2 år gl.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.1.2021 og sidst opdateret d. 20.2.2021