HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

REBECCA MARIA OLSDATTER : Data

Se her Om Rebecca Maria Olsdatters liv !

- født ca. 1.12. 1777 - død efter 1807 -

Datter af Alice's Tip3-oldeforældre Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter

Søster til Alices Tip2-oldefar Christian Olsen (1764-1810)

Samt søster til: Anders Olsen (1766-1769), Anna Kirstine Olsdatter (1768-1769), Andreas Jens Olsen (1770-1773), Johannes Peter Olsen (1773-1797) og Anna Kirstine Olsdatter (1775-1777).


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsenog Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

Alder:

1777

Født ??.12.
Dåb: 7.12.

Rebecca Maria født ca. primo December 1777
døbt 7.12. 1777 i Holmens Kirke
far: Ole Salvesen, 1. Art.Comp. paa Christianshafn
mor: Anna Sophia Andersdatter
faddere: Johan Larsen, br.brænder, Peder Nicolajsen d., Mogens Pedersen Tømmermand, Elisabeth Rebecca Herrmand, Tambor Kone fra Christianshafn, Rebecca Marie ibid.
(KB: Kbh.A., Sokkelund: Holmen 1776-1783, F, EM, opsl.95tv)
Rebecca Maria havde 2 levende storebrødre: Christian Olsen, f. 1764 og altså 13 år ældre, og Johannes Peter Olsen, f. 1773 og altså 3-4 år ældre, samt søsteren Anna Kirstine, f. 1775 og 2 år ældre.

-

---"---

Søster død
Begravet: 15.12.

Søster Anna Kirstine død ca. primo December 1777 af feber
begravet 15.12. 1777 i Holmens Kirke
(KB Holmen 1776-1783, D, EM, ops. 95)

 -

1782

Bror antaget som RugDreng

Den 23. Januar 1782 blev Johannes Peter antaget som "Artillerie Ruug Dreng i 1. Divisions Artillerie Compagnie". Han fik tildelt nummeret 195 og benævnes i Divisionsbogen for 1782-1792 som "Johan Peter Olsen, Kbhvn."
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div (Mandskabsfortegnelse) 1782-1792, opsl 81)

4 1/2 år gl.

1787

Folketælling

FT 1.7. 1787:
Amagergade 343 på Christianshavn
Ole Salvesen – 52 - Constabel Ved Søe Etaten
Ane Sophie, hans kone – 58
Johannes Olsen, deres Børn, 12
Rebegge Marie, ------”-------, 9
i samme hus bor også storebror : Christian Olsen – 23 år ugift loserende constabel i Amagergaden 343, logerer hos Ober Constabler Lars Larsen og hustru Ane Lisbet Jens Datter, samt deres 4 børn og yderligere logerende: 2 bombarderer og 6 contabler

13 år gl.

1790

Bror gift

26.11. 1790:
Bror Christian gift 26.11. 1790 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  V, EM, 1780-1801, ops.129/135)

17 år gl.

1791

Brordatter født

Brordatter Ane Maria født ca. April 1791
døbt d. 10.4. 1791 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1784-1792, ops.350/365)

18 år gl.

1792

Bror konfirmeret 15.4.

Bror konfirmeret den 15. April 1792 i Holmens Kirke
Johannes Olsen, 1.Art.C.
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  K, EM, 1783-1802, ops.16)

19 år gl.

1793

Brordatter født

Bror Christians datter Ane Cathrine født d. 1.ell.7. 3. 1793
døbt d. 10.3. 1793 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1793-1805, ops.110/112)

---"---

1793

Konfirmeret 6.10.

Konfirmeret den 6. Oktober 1793 i Holmens Kirke
Nr. 23 Rebecca Maria OlsD.
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1783-1802, F, EM, opsl.19tv)
Ialt konfirmeredes 182 unge mennesker, 46 af Hr. Munthe (21 drenge og 25 piger), 72 af Provst Høyer (40 drenge og 32 piger) og 64 af Hr. Stochfleth (27 drenge og 64 piger)

16 år gl.

1795

Brorsøn født

Brorsøn Ole Christiansen født d. 11.4. 1795
døbt d. 19.4. 1795 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen  F, EM, 1793-1805, ops.96/99)

17 1/2 år gl.

---"---

Brorsøn død

Brorsøn Ole Christiansen død d. 19.4. 1795
begravet d.  22.4. 1795 på Skibskirkegården
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen D, EM, 1773-1795, ops.479)

---"---

1796

Brorsøn født

Brorsøn Ole Christian født d. 13.3. 1796
døbt d.  20.3. 1796 i Holmens Kirke
(KB, Kbh A., Sokkelund, Holmen F, EM, 1793-1805, ops.134)

19år gl.

1797

Bror død 28.11.

2.Artill.Comp.: Underconstabel Nr. 72
Johan Peder Olsen, Kbhvn,
Skal tiene til 23. Aug. 1808
Efter Indberetning fra Chefen på Fregatten Iris pr. 27. Decbr. 1797
er han Død i Westindien d. 28.November 1797
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 1.Div  (Mandskabsfortegnelse) 1793-1798, opsl 107)

20 år gl.

1798

Brorsøn født

Brorsøn født 3.3. 1798
Brorsøn døbt Johannes i Holmens Kirke 11.3. 1798
Faddere: Artil.Lieutn. Lykke, Thehdl.. Carlsen, Hof-Kleinsmed Lange, Jomfr. Bolette Harboe, BrbrDatter … Karen Marie Lund.
(KB Holmen 1793-1805, F, ops 200 eler 205)

33 år gl.

---"---

Brorsøn død

Brorsøn Johannes Christian død ½ Aar gl. d. 3.10. 1798 af Kopper
Brorsøn begravet fra Laoratorio 14 d. 8.10. 1798
(KB Holmen 1795-1805, D, ops 79)

34 år gl.

1800

Far død

Far Ole Salvesen død d. 6.l. og begravet d. 8.1. 1800
Ole Salvesen Pensionist, 74 Aar, død d 6.te af Alderdom, fra Almindelig Hospital
 (KB Holmen, D, EM, 1795-1805, opsl. 107tv)

35 1/2 år gl.

1801

Folketælling

FT d. 1.2. 1801Rebecca Maria er ikke fundet!!!!
(Kbh: Etaten: Søetaten og 1. Div. 1. Artllerikompagni:
Søetatens Laboratorium, Christianshavn)
Laboratorium nr. 14 (49de Familie):
Christian Olsen Const. ved Comp. m hustru (35 år) og 4 børn (Ane Marie, 10, Ane Catrine, 8, Ole Christiansen, 6, og Johannes Christiansen, 2.

36 1/2 år gl.

1804

trolovet 

Indskrevne til Copulation den 18.9.1804,  i Holmens Kirke
Jørgen Gundersen, Matros af 4de Divis. 1.Comp. No.21. U.K.
Rebekke Marie Olsdtr Pige
Skudsmaal og AltergangsBevis af Theodor Jerndoft d. .... 17de Sept. 1804
Brudgommens Forlover: ?? Johansen Overcanoneer
Brudens Forlover: Christian Olsen, Constabel 1 D 1 Artil.C. No.19 ... Brudens Broder
Copul. d. 19. Julii 1805
(KB Holmen, V, EM, 1798-1810, opsl. 154tv)

knap 27 år gl.

---"---

Indskrevne til copulation 

18.9. 1804 indskrevne til Copulation
Tillyst fra Prædikestolen (i Holmens Kirke, for)
Jørgen Gundersen UngK. ------------- bet.
Rebecca Marie Olsdtr, Pige
Matr. af 4. Div. 1. Comp No.21
Copulerede d. 19de Julii 1805
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1802-1813, V, EM, opsl.31th)

27 år gl.

---"--

Ægtemand på søen

19.10. 1804 > 11.8. 1805 Ægtemand Jørgen på sejlads til Westindien i 12 Maaneder med Captain  Larsen
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 131)

ca. 27 år gl.

1805

Copulerede 

19.7. 1805: Copulerede i Holmens Kirke:
Jørgen Gundersen, UngK., Matros 4.Div: 1.Comp.No.21
Rebecca Marie Olsdtr., Pige
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1805-1814, V, EM, opsl.6 th)

27 1/2 år gl.

---"--- 

Søn Christian født 

25.7. 1805: Søn Christian født---"---
4.8. 1805: Søn Christian døbt i Holmens Kirke:
fad: Jørgen Gundersen 4.D:1.C.N.21. Nye Østergade
Mod.: Rebecca Marie Olsen
Faddere: Capt. Lykke, Rebslagermstr Petersen Tybjerg, Mad. Johanne Hansen, Jomfru Charlotte Amalia Petersen
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1793-1805, F, EM, opsl.423 tv)
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1805-1813, FD, EM, opsl. 13 tv)

---"--- 

---"--- 

Ægtemand  til søs 

12.8. 1805 > 30.10. 1805 Ægtemand Jørgen ”ad Westindien paa 12 Mdr med Capt. Bone(???)
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 131)

---"---

---"--- 

---"--- 

1.11. 1805 > 22.9.  1806 Ægtemand Jørgen ”paa 12 Maaneder .. Westindien med Cap. Voigt (???)
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 131)

28 år gl. 

1806

---"--- 

> 22.9. 1806 Ægtemand Jørgen ”paa 12 Maaneder .. Westindien med Cap. Voigt (???)
23.9. 1806 > ??? : Ligeledes med Capt.Voigt.
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1799-1808, opsl 131)

28 1/2 år gl.

1807

Søn Ole født 

7.5. 1807: Søn Ole født
25.5. 1807: Søn Ole Jørgensen døbt i Holmens Kirke:
(fad.): Jørgen Gundersen Frimand 4 D 1 C N 21, Snaregaden/Svanegaden????
(Mod.): Rebecca Marie Olsdatter
(faddere): Rebslagermester Thyberg Petersen, Moderen, Ane Kirstine Nils Christian ? Nielsens ? , Enroulleret Matr.Kone)
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1805-1813, F, EM, opsl. 40 th) )
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1805-1813, FD, EM, opsl. 37 th)

29 1/2 år gl.

---"--- 

Søn Christian død 

30.12. 1807: Søn Christian død af ”Slag”, 3 ½ Aar,
fra Hjertensfrydssgade nr.12. (begrav. 4.1. 08)
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1806-1810, D, EM, opsl. 60)

30 år gl.

1808

Søn Christian begravet

4.1. 1808: Søn Christian begravet fra Holmens Kirke
(KB: Kbh.A.,Sokkelund:Holmen 1806-1810, D, EM, opsl. 60)

---"--- 

---"--- 

Om Ægtemand

Ægtemand Jørgen Gundersen i 4.Div. 2.Matros Compagnie Nr. 47: ”Skal tiene til 25. Novbr 1818
18.7. 1808 > 25.7. 1810 Jørgen tilknyttet som ”Frimand ad Westindien”
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1808-1813, opsl 174)

30 1/2 år gl.

1809

Ægtemand Frimand

Ægtemand Jørgen Gundersen i 4.Div. 2.Matros Compagnie Nr. 47: ”Skal tiene til 25. Novbr 1818
18.7. 1808 > 25.7. 1810 Jørgen tilknyttet som ”Frimand ad Westindien”
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1808-1813, opsl 174)

31 1/2 år gl.

1810

Ægtemand > Overcomplet 

Ægtemand Jørgen Gundersen i 4.Div. 2.Matros Compagnie Nr. 47: ”Skal tiene til 25. Novbr 1818
18.7. 1808 > 25.7. 1810 Jørgen tilknyttet som ”Frimand ad Westindien”.
Dog: d. 26.7.   1810 flyttet ”til Over Complet for ….(???)
(Chef.f.Orlogsværft.:Divbøger for 4.Div (Mandskabsfortegnelse) 1808-1813, opsl 174)

32 1/2 år gl.

1815

Uægte datter født

Datter Ane Sophie født på Den Kgl. Fødselsstiftelse d. 30.7. 1815
Nummer på Barn: 608
Nummer på Morder: 602
Barnet født: 30 (Juli)
Barnet døbt: 5. (Aug.)
Navn: Ane Sophie
De forladte Børn og naar: 6. Aug.
Paa bestemt Tid hos Mødrene og naar: Under Nr. 102: 6. Apr. 1816
... naar udgangen: 28. Aug. 1819
Kbh A. Kgl. Fødselsstiftelse - Hovedprotokol 1812 1, 1- 1820 12, 31. opsl.193 nr. 608.

 37 1/2 år gl.

1816

Barn hjemtaget

Datter Ane Sophie udleveret til Moder: d. 6.4. 1816:
No.102: Pigebarnet Ane Sophie ..
Født den 30te Juli 1815 under No 608 og døbt den 5te August ....
Udleveret den 6te April 1816 til Moderen (No. 602) Rebekke Marie Olsdatter, 39 Aar, af Kbhvn, til .... i Eenhjørnegaden No 15 (45?) i Stuen til Gaden(?) hos Tømmermand Hans Peter
Kbh A. Kgl. Fødselsstiftelse - Udsætterprotokol 1813 346 - 1816, 22 . opsl.528 nr. 102.

38 1/2 år gl.

1830

Datter konfirmeret 

Ane Sophie Olsen konfirmeret d. 30.10. 1830 af Sognepræst Vesby i Vor Frelser Kirke:
Nr. 24: Ane Sophie Olsen, Dronningensgade Nr. 238
Moder Rebekke Marie Olsdtr
(født:) 30. Julii 1815
(Karakter:) M. Godt
(Vacc.:) 11. August 1821 afd ...tor
(KB: Kbh A., Sokkelund, Vor Frelser 1829-184, K. image 17, pag. 170, nr. 24: Confirmerede Piger d. 30. Octr 1830 af Sgr Præsten Vasby)

53 år gl.

18??

Død???

Død og begravelse ikke fundet  

?? år gl.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2021 og sidst opdateret d. 16.4.2021